Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng lực lượng lao động thời kỳ hậy khủng hoảng

Được đăng lên bởi TD Makute
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 935 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNHSÁCH ĐÀO TẠO
VÀSỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ HẬU
KHỦNG HOẢNG

Nhóm8

Xinchàocôvàcácbạn
Thànhviênnhóm:
1.ĐỗLệThủy
2.NgôThịDiệu
3.LêThịHóa
4.VũThùyLinh
5.ĐặngThịMai

CHÍNHSÁCH ĐÀO TẠO VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ HẬU KHỦNG
HOẢNG

1.LÝ LUẬN CHUNG

2.CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNGTRONG THỜI KỲ HẬU KHỦNG HOẢNG

3.CÁC BIỆN PHÁP

Lýluậnchung
1.1Lựclượnglaođộng:
Lực lượng lao độngbaogồm những
người từ 15 tuổi trở lên có việc
làmvànhững người thất nghiệp
trongthờikìthamchiếu.

Lýluậnchung

1.2khủnghoảngtàichính
Khủnghoảng tài chính xảy ra khi nhu cầu tiền vượt quá nguồn cung của xã hội, nhu cầu về
tiền của nhân dân hay của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã gây ra sức ép cho hệ
thống ngân hàng và tổ chức tài chính khiến cho ngân hàng và các tổ chức tài chính có thể
sụpđổ.

Lýluậnchung

Ảnhhưởngcủakhủnghoảngtớilựclượnglaođ
ộng.
-Tỷlệ tham gia lựclượngtừ 2007
đến2009giảm
-Laođộng tăng đốivớiđộ tuổitừ 15-19

Lýluậnchung

1.3Sự cần thiết của việc đào tạo và sử dụng lao động trong thời kỳ hậu
khủnghoảng
-Thúcđẩy nâng cao năng suất laođộng
-Nângcao hiệuquảkinhtế
-Nănglực cạnh tranh của nền kinh tế.

THỰC TRẠNG VỀ CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG VÀ ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ
HẬU KHỦNG HOẢNG

2.1Thựctrang lực lượng lao động Việt Nam thời kỳ hậu khủnghoảng
-LựclượnglaođộngViệtNamtronggiaiđoạn2011 - 2013
Đv(triệungười)

2011

2012

2013

51,39

52,58

68,953

46,48

46,95

53 442

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở
lên

Lực lượng lao động trong độ tuổi
lao động

THỰC TRẠNG
Tỷlệthấtnghiệptừ2010-2013:
Đv%thiếuviệc
thấtnghiệp

7
6
5
4
3
2
1
0
2010

2011

2012

2013

THỰC TRẠNG
Cơ cấu lao động giai đoạn từ năm 2010 – 2012
Đv%

Năm

Nông – Lâm – Thủy sản

Công nghiệp – xây dựng

Dịch vụ

2011

48,4

21,3

30,3

2012

47,5

21,1

31,4

2013

47,1

20.9

32

THỰC TRẠNG
Đặcđiểmlựclượnglaođộng

 Dânsốtrẻ

-Thờikỳdânsốvàng

THỰC TRẠNG

Các chính sách đào tạo và sử dụng lao động thời kỳ hậu khủnghoảng
-Doquá trình tái cấu trúc doanh nghiệp và

sựphát triển mới của sản xuất, kinh doanh
nênsau khủng hoảng kinh tế toàn cầu các
doanhnghiệp có nhu cầu tuyểndụng
lao độngtrởlại, hướng vào các
tiêuchuẩn nhânlựckhắtkhe,
để đáp ứng ngay được choyêucầu
sảnxuất, kinhdoanh
-Đàotạonguồnnhânlựccótrìnhđộ
chuyênmôncaotheotừngngành

Thựctrạng
Ngànhmaymặc:Trongkhủng hoảng, nhiều doanh nghiệp đã giảm đến 50% sản lượng vàtươngứng với đó là cắt giảm
nhânlực
Ngànhgiàyda :khókhăn:lượngvốn FDI giảm sút, cầu hàng hoá trên thị trường thế giới giảm,…
Ngànhxâydựng:suythoái trong giai đoạn ...
CHÍNHSÁCH ĐÀO TẠO
VÀSỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ HẬU
KHỦNG HOẢNG
CHÍNHSÁCH ĐÀO TẠO
VÀSỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ HẬU
KHỦNG HOẢNG
Nhóm8
Sử dụng lực lượng lao động thời kỳ hậy khủng hoảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng lực lượng lao động thời kỳ hậy khủng hoảng - Người đăng: TD Makute
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Sử dụng lực lượng lao động thời kỳ hậy khủng hoảng 9 10 264