Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của chương trình 135

Được đăng lên bởi nguyentusaoqlnn
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 2168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVHD: Th.S Đinh Anh Tuấn

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Vấn đề nghèo đói hiện nay không chỉ là mối quan tâm của bất kỳ một quốc gia
nào trên thế giới, mà nó là một vấn đề mang tính toàn cầu. Nó diễn ra ở hầu hết các
quốc gia trên thế giới, ở cả những nước phát triển và đang phát triển.
Vấn đề này đã thu hút sự quan tâm của tất cả các quốc gia trên thế giới vì những
hậu quả mà nó mang lại đối với sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của từng quốc
gia. Do vậy, vấn đề này không thể giải quyết trong một sớm, một chiều, không chỉ là
những giải pháp mang tính chất riêng lẻ, đơn thuần của từng quốc gia. Nó đòi hỏi phải
có sự liên kết, tương trợ lẫn nhau giữa các quốc gia cũng như các tổ chức trên toàn thế
giới mới mong đem lại hiệu quả như mong muốn.
Nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề này đối với sự phát triển của nhân loại.
Liên Hợp Quốc đã đề ra mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, một trong những nội dung
cơ bản là “triệt để loại bỏ tình trạng bần cùng (nghèo cùng cực và thiếu ăn)”. Các mục
tiêu này đã được 189 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc nhất trí đạt được trong năm
2015.
Việt Nam là một nước nông nghiệp với xuất phát điểm đi lên nền kinh tế thị
trường rất thấp, hậu quả sau 2 cuộc chiến tranh cùng với những sai lầm trong đường
lối phát triển kinh tế trong một thời gian dài đã đưa nước ta lâm vào khủng hoảng
trong một thời gian dài, nền kinh tế chậm phát triển, đời sống người dân vô cùng khó
khăn, đã có thời kỳ nước ta phải nhập khẩu lương thực từ các quốc gia khác trên thế
giới. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nước ta đã từng bước thoát khỏi
tình trạng khó khăn, từ một nước phải nhập khẩu lương thực, hiện nay nước ta là một
trong những nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai, thứ ba trên thế giới.
Mặc dù vậy, tỷ lệ hộ nghèo nước ta vẫn chiếm tỷ lệ khá cao, đặc biệt là ở các
huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đời sống của người dân nơi đây gặp vô vàng khó
khăn, và điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất
nước.
Chính vì vậy, ngay từ những năm đầu của thập niên 90, Đảng và Nhà nước ta đã đề
ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên phạm vi cả nước. Ngày

SVTH: Trần Thị Thuỳ Trang

Trang:

1

GVHD: Th.S Đinh Anh Tuấn

17 tháng 10 hàng năm được chọn làm ngày vì người nghèo, đó cũng là ngày Liên Hợp
Quốc chọn làm ngày thế giới chống đói nghèo.
Trong những năm gần đây, nhiều chính sách đã ra đời nhằm mục tiêu nâng cao đời
sống của người nghèo. Một trong những chương trình thu hút được sự quan...
GVHD: Th.S Đinh Anh Tuấn
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Vấn đề nghèo đói hiện nay không chỉ mối quan tâm của bất kỳ một quốc gia
nào trên thế giới, một vấn đề mang tính toàn cầu. diễn ra hầu hết các
quốc gia trên thế giới, ở cả những nước phát triển và đang phát triển.
Vấn đề này đã thu hút sự quan tâm của tất cả các quốc gia trên thế giới những
hậu quả mang lại đối với sự phát triển kinh tế, văn hoá, hội của từng quốc
gia. Do vậy, vấn đề này không thể giải quyết trong một sớm, một chiều, không chỉ
những giải pháp mang tính chất riêng lẻ, đơn thuần của từng quốc gia. Nó đòi hỏi phải
có sự liên kết, tương trợ lẫn nhau giữa các quốc gia cũng như các tổ chức trên toàn thế
giới mới mong đem lại hiệu quả như mong muốn.
Nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề này đối với sự phát triển của nhân loại.
Liên Hợp Quốc đã đề ra mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, một trong những nội dung
cơ bản là “triệt để loại bỏ tình trạng bần cùng (nghèo cùng cực và thiếu ăn)”. Các mục
tiêu này đã được 189 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc nhất trí đạt được trong năm
2015.
Việt Nam là một nước nông nghiệp với xuất phát điểm đi lên nền kinh tế thị
trường rất thấp, hậu quả sau 2 cuộc chiến tranh cùng với những sai lầm trong đường
lối phát triển kinh tế trong một thời gian dài đã đưa nước ta m vào khủng hoảng
trong một thời gian dài, nền kinh tế chậm phát triển, đời sống người dân cùng khó
khăn, đã thời kỳ nước ta phải nhập khẩu lương thực từ các quốc gia khác trên thế
giới. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nước ta đã từng bước thoát khỏi
tình trạng khó khăn, từ một nước phải nhập khẩu lương thực, hiện nay nước ta một
trong những nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai, thứ ba trên thế giới.
Mặc vậy, tỷ lệ hộ nghèo nước ta vẫn chiếm tỷ lệ khá cao, đặc biệt c
huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đời sống của người dân nơi đây gặp vàng khó
khăn, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế hội của đất
nước.
Chính vì vậy, ngay từ những năm đầu của thập niên 90, Đảng và Nhà nước ta đã đề
ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên phạm vi cả nước. Ngày
SVTH: Trần Thị Thuỳ Trang Trang:
1
Tác động của chương trình 135 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác động của chương trình 135 - Người đăng: nguyentusaoqlnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Tác động của chương trình 135 9 10 487