Ktl-icon-tai-lieu

Tác hại của ma túy

Được đăng lên bởi Huỳnh Hoàng Vân
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1162 lần   |   Lượt tải: 2 lần


Theo từ điển tiếng Việt: “ma túy là tên
gọi chung cho tất cả các chất có tác
dụng gây trạng thái ngây ngất, đờ
đẫn, dùng quen thành nghiện

 Theo

bộ luật hình sự nước cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999 đã xác
định rõ: ma túy bao gồm nhựa thuốc
phiện; nhựa cần sa; cao,lá côca; lá, hoa,
quả cây cần sa; quả thuốc phiện khô, quả
thuốc phiện tươi, heroin; chất ma túy
khác ở thể lỏng và thể rắn

Sau đây là cách
phân loại các
chất ma túy
A) Phân loại dựa theo nguồn
gốc sản xuất ra chất ma túy

1.Các chất ma túy có nguồn
gốc tự nhiên:

 Là

chất có sẵn trong tự nhiên, những
ancaloit của 1 số loài thực vật như:
cây thuốc phiện, côca, cần sa…
- Điển hình cho nhóm này là nhựa
thuốc phiện, thảo mộc cần sa, tinh
dầu cần sa…

2. Chất ma túy bán tổng hợp:
 Là

chất ma túy mà một phần nguyên liệu
dùng để sản xuất ra chúng được lấy từ tự
nhiên. Từ những nguyên liệu này, người ta
cho phản ứng với các chất hóa học để tổng
hợp ra chất ma túy mới. Chất ma túy này có
đặc tính cao hơn, mạnh hơn với chất ma túy
ban đầu

3. Chất ma túy tổng hợp
 Là

các chất ma túy mà nguyên liệu dùng để
điều chế và các sản phẩm đều được tổng
hợp trong phòng thí nghiệm như
Amphetamine, Metamphetamine…

B) Phân loại dựa theo đặc điểm
cấu trúc hóa học của chất ma
túy

 Là

sự phân loại dựa theo đặc điểm cấu trúc
hóa học của các chất ma túy, cách này ít
được sử dụng trong xã hội nhưng được các
nhà khoa học sủ dụng để tìm ra các phương
pháp giám định chúng hoặc nghiên cứu ra
các loại thuốc gây nghiện

C) Phân loại dựa theo mức độ
gây nghiện và khả năng bị lạm
dụng
 Gồm
-

-

2 nhóm cơ bản:
Nhóm có hiệu lực cao: là chất ma túy có
độc tính cao, hoạt tính sinh học mạnh,
gây nguy hiểm cho người sử dụng.
Nhóm có hiệu lực thấp: là chất ma túy có
độc tính và hoạt tính sinh học thấp

D) Phân loại các chất ma túy
dựa vào tác dụng của nó đối
với tâm, sinh lý của người sử
- dụng
Nhóm chất ma túy an thần
-

Nhóm chất ma túy gây kích thích
Nhóm chất ma túy gây ảo giác

3. Các chất ma túy thường gặp
a) Nhóm chất ma túy an thần

* Thuốc phiện:
- Thuốc phiện sống: là nhựa thuốc phiện đông đặc,
màu đen sẫm, không tan trong nước, được lấy tr ực
tiếp từ quả thuốc phiện, còn được gọi là thuốc
phiện thô
- Thuốc phiện chín: đã được sấy khô từ thuốc phiện
sống
- Thuốc phiện y tế:
được chiết xuất và
sấy khô trong nhiệt
độ ổn định thường có
hàm lượng morphine
từ 9.5 – 10.5%

• Hậu quả của việc sử dụng thuốc phiện
là tạo ra cảm giác êm dịu, đê mê kéo
dài từ 3 – 6 giờ. Khi nghiện thuốc phi ện
thì...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác hại của ma túy - Người đăng: Huỳnh Hoàng Vân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tác hại của ma túy 9 10 346