Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu chiến dịch hồ chí minh

Được đăng lên bởi Nguyễn Bá Thọ
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chiến dịch Hồ Chí Minh
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Chiến dịch Hồ Chí Minh
Một phần của Chiến dịch mùa xuân năm 1975

Bức ảnh chụp chiếc xe tăng 390 - chiếc xe đầu tiên húc đổ cánh cổng
dinh Độc Lập trưa ngày 30.4.1975 của nữ nhà báo Pháp Francoise de
Mulder.[1]

.
Thời gian 26 tháng 4 năm 1975 đến 2 tháng 5 năm 1975
Địa điểm Sài Gòn - Gia Định và Đồng bằng sông Cửu Long
Kết quả

Quân đội Nhân dân Việt Nam chiến thắng
Chính quyền Việt Nam Cộng hòa tuyên bố đầu hàng
không điều kiện.
Chính phủ Cách mạng Lâm thời tiếp quản toàn
bộ miền Nam Việt Nam, tạo cơ sở cho thống nhất 2
miền năm 1976.
Tham chiến

Quân đội Nhân dân Việt
Nam,

Quân lực Việt Nam Cộng
Hòa Khơ me đỏ

Quân giải phóng miền
Nam
Chỉ huy
Võ Nguyên Giáp

Dương Văn Minh

Hoàng Văn Thái

Cao Văn Viên

Văn Tiến Dũng

Trần Văn Đôn

Lê Trọng Tấn

Vĩnh Lộc

Vũ Lăng

Chung Tấn Cang

Nguyễn Hòa

Nguyễn Hữu Hạnh

Hoàng Cầm

Nguyễn Văn Toàn

Nguyễn Hữu An

Nguyễn Khoa Nam †

Đinh Đức Thiện

Trần Văn Trà
Lê Đức Anh
Lực lượng
250.000 quân chủ lực, 20.000

Quân đoàn III: 245.000 quân

quân địa phương và du kích,

chính quy.

180.000 dân công phục vụ hậu Quân đoàn IV: 175.000 quân
cần chiến dịch.[2]

chính quy[3]

Trang bị: 265 xe tăng và 127

Trang bị: 772 pháo cỡ lớn,

xe thiết giáp, 241 pháo xe kéo, 1.117 xe tăng và xe thiết giáp,
88 pháo mang vác, hơn 400
pháo cao xạ

hơn 1.200 máy bay, 1.431 tàu
và xuồng chiến đấu
Tổn thất

6.000 chết và bị thương.[4]

15.700 chết và bị thương,
160.000 bị bắt. Số còn lại tan rã
tại chỗ.

Hơn 500 khẩu pháo, hơn 400 xe
tăng - xe thiết giáp, hơn 800
máy bay, 600 tàu chiến,
270.000 khẩu súng, 3.000 xe
các loại, toàn bộ kho tàng bị thu
giữ. [5][6]
.
[hiện]





X
T
S

Chiến dịch trong Chiến tranh Việt Nam

Chiến dịch Hồ Chí Minh, tên nguyên thủy là Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định, là
chiến dịch cuối cùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa
Xuân năm 1975 và cũng là chiến dịch cuối cùng của cuộcChiến tranh Việt Nam. Đây cũng là
chiến dịch quân sự có thời gian diễn biến ngắn nhất trong Chiến tranh Việt Nam, diễn ra từ ngày
26 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 (tại Sài Gòn) và kéo theo các cuộc nổi dậy vũ trang
của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam tại Đồng bằng sông Cửu Long trong hai
ngày 1 và 2 tháng 5. Chiến dịch này dẫn đến kết quả là chấm dứt hoàn toàn sự chia cắt hai miền
Nam - Bắc Việt Nam sau 21 năm, đưa đến việc thống nhất xã hội, chế độ chính trị, dân cư và
toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trên đất liền, vù...
Chiến dch H Chí Minh
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Chiến dịch Hồ Chí Minh
Một phần của Chiến dịch mùa xuân năm 1975
Bức ảnh chụp chiếc xe tăng 390 - chiếc xe đầu tiên húc đổ cánh cổng
dinh Độc Lập trưa ngày 30.4.1975 của nữ nhà báo Pháp Francoise de
Mulder.
[1]
.
Thời gian 26 tháng 4 năm 1975 đến 2 tháng 5 năm 1975
Địa điểm Sài Gòn - Gia Định và Đồng bằng sông Cửu Long
Kết quả Quân đội Nhân dân Việt Nam chiến thắng
Chính quyền Việt Nam Cộng hòa tuyên bố đầu hàng
không điều kiện.
Chính phủ Cách mạng Lâm thời tiếp quản toàn
bộ miền Nam Việt Nam, tạo cơ sở cho thống nhất 2
miền năm 1976.
Tham chiến
Quân đội Nhân dân Việt
Nam,
Quân giải phóng miền
Nam
Quân lực Việt Nam Cộng
Hòa Khơ me đỏ
Chỉ huy
Võ Nguyên Giáp
Hoàng Văn Thái
Văn Tiến Dũng
Lê Trọng Tấn
Vũ Lăng
Nguyễn Hòa
Hoàng Cầm
Nguyễn Hữu An
Đinh Đức Thiện
Dương Văn Minh
Cao Văn Viên
Trần Văn Đôn
Vĩnh Lộc
Chung Tấn Cang
Nguyễn Hữu Hạnh
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Khoa Nam
tài liệu chiến dịch hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu chiến dịch hồ chí minh - Người đăng: Nguyễn Bá Thọ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
tài liệu chiến dịch hồ chí minh 9 10 428