Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu lịch sử

Được đăng lên bởi nasaksor9x
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 837 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LSHCNNVN.
Câu 11: Trình bày, phân tích đánh giá tư tưởng cải cách hành chính của Hồ
Quý Ly những năm đầu thế kỷ 15?
Trả lời:
1)Khủng hoảng cuối thời Trần và yêu cầu cấp thiết cái cách duy tân đất nước.
Từ nửa cuối thể kỷ XIV, nhà Trần đã không chăm lo đến thuỷ lợi đê điều và ác
chính sách khuyến nông tích cực khác, lại còn vơ vét tiền của, thóc gạo của nhân
dân. Xã hội lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Các điền trang ngày một t phát triển,
nhưng sản xuất lại trở nên trì trệ, đời sống các nông nô, nô tỳ trong đó bị bần cùng
hóa. Mất mùa, đói kém liên tiếp xảy ra, nông dân nổi dậy bạo động, điển hình là
cuộc khởi nghĩa của Ngô bệ ở núi Yên Phụ (Hải Dương) 1344 – 1360.
Triều đình ngày càng sa đoạ nhiều đại thần mắc tệ nạn tham nhũng, rượu chè, cờ
bác, tham ăn, hiếu sắc. Nhà vua (Trần Dụ Tông) cũng ăn chơi xa xỉ truỵ lạc. Chu
Văn An đã từng dâng sớ thất trảm, xin chém 7 gian thần, nhưng bị từ chối. Dương
Nhật Lễ (con người phường chèo, cháu Dụ Tông) nối ngôi Dụ Tông, gây sự biến
mưu đổi họ, bị các triều thần lật đổi, gây nên khủng hoảng cung đình.
Bên ngoài, Champa nhiều lần gây xung đột Champa với Đại Việt đem quân vào
đánh phá Thăng Long. Du Tông đi đánh Champa, lân nạn tại thành Đồ Bàn. Chỉ
đến khi c Chế Bồng Nga tử trận (1396) chiến tranh mới tạm yên. Tiếp đó; nhà
Minh ở phương Bắc lại gây sức ép, hạch sách, đòi cống nạp, mượn đường, đe doạ
xâm lược, càng làm cuộc khủng hỏng thêm sâu sắc, đe doạ sự tồn tại trong vương
triều.
Như vậy, vào nửa cuối thế ký XIV, đất nước đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế
– xác hội, trước xu hướng phân tán và ly tâm đang phát triển và lan rộng. Đất nước
đứng trước nguy cơ bị xâm lược Nhà nước … TRần đã suy yếu, bất lực, không còn
khả năng điều hành đất nước, nhưng lại muốn giữ nguyên cơ chế cũ. Đất nước
muốn vượt qua cuộc khủng hoảng đòi hỏi phải cải cách. Muốn vậy phải có khu vực
TW tập quyền vững mạnh đủ khả năng thực hiện cuộc cải cách, lãnh đạo dân tộc
đánh thắng giặc ngoại xâm.

Để thực hiện yêu cầu đó, điều cần thiết đầu tiên là phải gạt bỏ những quý tộc Trần
bảo thủ ra khỏi bộ máy điều hành đất nước, xóa bỏ kinh tế điền trang, góp sức lãnh
đạo trong nông nô, nô tỳ, xóa bỏ nền quân chủ quý tộc không còn phù hợp với xu
thế phát triển trong đất nước, xây dựng 1 nhà nước quân chủ liên quan với quan hệ
sản xuất địa chủ tá điền chiếm ưu thế và đị vị xã hội chủ đạo.
Từ giữa thế ký XIV đã xuất hiện tình trạng cải cách 1 số quan liêu – song đều bị
bác bỏ. Cuộc đấu tranh giữa 2 khuynh hướng bảo thủ quân chủ quý tộc và khúng
hướng...
LSHCNNVN.
Câu 11: Trình bày, phân tích đánh giá tư tưởng cải cách hành chính của Hồ
Quý Ly những năm đầu thế kỷ 15?
Trả lời:
1)Khủng hoảng cuối thời Trần và yêu cầu cấp thiết cái cách duy tân đất nước.
Từ nửa cuối thể kỷ XIV, nhà Trần đã không chăm lo đến thuỷ lợi đê điều và ác
chính sách khuyến nông tích cực khác, lại còn vơ vét tiền của, thóc gạo của nhân
dân. Xã hội lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Các điền trang ngày một t phát triển,
nhưng sản xuất lại trở nên trì trệ, đời sống các nông nô, nô tỳ trong đó bị bần cùng
hóa. Mất mùa, đói kém liên tiếp xảy ra, nông dân nổi dậy bạo động, điển hình là
cuộc khởi nghĩa của Ngô bệ ở núi Yên Phụ (Hải Dương) 1344 – 1360.
Triều đình ngày càng sa đoạ nhiều đại thần mắc tệ nạn tham nhũng, rượu chè, cờ
bác, tham ăn, hiếu sắc. Nhà vua (Trần Dụ Tông) cũng ăn chơi xa xỉ truỵ lạc. Chu
Văn An đã từng dâng sớ thất trảm, xin chém 7 gian thần, nhưng bị từ chối. Dương
Nhật Lễ (con người phường chèo, cháu Dụ Tông) nối ngôi Dụ Tông, gây sự biến
mưu đổi họ, bị các triều thần lật đổi, gây nên khủng hoảng cung đình.
Bên ngoài, Champa nhiều lần gây xung đột Champa với Đại Việt đem quân vào
đánh phá Thăng Long. Du Tông đi đánh Champa, lân nạn tại thành Đồ Bàn. Chỉ
đến khi c Chế Bồng Nga tử trận (1396) chiến tranh mới tạm yên. Tiếp đó; nhà
Minh ở phương Bắc lại gây sức ép, hạch sách, đòi cống nạp, mượn đường, đe doạ
xâm lược, càng làm cuộc khủng hỏng thêm sâu sắc, đe doạ sự tồn tại trong vương
triều.
Như vậy, vào nửa cuối thế ký XIV, đất nước đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế
– xác hội, trước xu hướng phân tán và ly tâm đang phát triển và lan rộng. Đất nước
đứng trước nguy cơ bị xâm lược Nhà nước … TRần đã suy yếu, bất lực, không còn
khả năng điều hành đất nước, nhưng lại muốn giữ nguyên cơ chế cũ. Đất nước
muốn vượt qua cuộc khủng hoảng đòi hỏi phải cải cách. Muốn vậy phải có khu vực
TW tập quyền vững mạnh đủ khả năng thực hiện cuộc cải cách, lãnh đạo dân tộc
đánh thắng giặc ngoại xâm.
tài liệu lịch sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu lịch sử - Người đăng: nasaksor9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
tài liệu lịch sử 9 10 182