Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu lịch sử

Được đăng lên bởi Ngọc Ánh Nguyễn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1

a. Sự thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa
– Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, ở Trung Quốc có ảnh hưởng của cả hai
phe. Trung Hoa Quốc dân đảng dựa vào sự giúp đỡ của Mĩ. Lực lượng cách
mạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo dựa vào sự giúp đỡ của Liên
Xô.
20/7/1946, Trung hoa Quốc dân đảng phát động nội chiến chống Đảng
Cộng sản Trung Quốc.

Trong năm đầu (từ tháng 7/1946 đến tháng 6/1947), lực lượng cách
mạng thực hiện chiến lược phòng ngự tích cực, không ham giữ đất, chỉ
nhằm tiêu diệt lực lượng đối phương.

Từ giữa năm 1947, Quân Giải phóng Trung Quốc chuyển sang phản
công, lần lượt giải phóng nhiều vùng rộng lớn. Tháng 4-1949, tiến vào
giải phóng Nam Kinh.

Tháng 9-1949 cuộc nội chiến kết thúc, toàn bộ lục địa Trung Quốc
được giải phóng. Lực lượng Quốc dân đảng chạy ra Đài Loan.

Ngày 1/10/1049, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa được thành lập.
– Cuộc cách mạng này có tính chất là cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ.


– Ý nghĩa:
– Đối với Trung Quốc:
Đánh dấu cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc đã hoàn
thành; chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xoá bỏ
chế độ phong kiến, quân phiệt, đưa nước Trung Hoa vào kỉ nguyên độc
lập tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.
– Đối với thế giới:





Làm cho hệ thống xã hội chủ nghĩa được mở rộng, nối liền từ Âu sang
Á.
Có ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới,
trước hết là các nước trong khu vực.

Câu 2
c. Công cuộc cải cách – mở cửa (1978 – 2000)
– Thành tựu:


GDP tăng trung bình hằng năm 8%; năm 2000, GDP đạt 1080 tỉ USD,
đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.







Về khoa học – kĩ thuật: tháng 10/2003, phóng thành công con tàu
“Thần Châu 5” đưa nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ bay vào vũ trụ,
trở thành nước thứ ba trên thế giới có tàu và người bay vào vũ trụ.
Về đối ngoại: cải thiện quan hệ với các nước: thiết lập quan hệ ngoại
giao với Mĩ (1979); từ những năm 80 (thế kỉ XX), bình thường hoá
quan hệ với Liên Xô, Việt Nam; địa vị quốc tế không ngừng được nâng
cao.
Trung Quốc thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công (7-1997) và Ma
Cao (12-1999).

Ý nghĩa
- Kinh tế phát triển nhanh, chính trị xã hội ổn định, địa vị TQ trên trường
quốc tế được nâng cao
- Tạo điều kiện cho sự hội nhập của TQ trên tất cả các lĩnh vực đối với các
nước và ngựơc lại
Câu 3
Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, thế giới chấm dứt Chiến tranh lạnh,
tình hình chính trị trong khu vực Đông Nam Á được cải thiện, xu hướng từ
đối đầu sang đối thoại hợp tác, hòa nhập khu vực đượ...
Câu 1
a. Sự thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Trung Quốc ảnh hưởng của cả hai
phe. Trung Hoa Quốc dân đảng dựa vào sự giúp đỡ của Mĩ. Lực lượng cách
mạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo dựa vào sgiúp đỡ của Liên
Xô.
20/7/1946, Trung hoa Quốc dân đảng phát động nội chiến chống Đảng
Cộng sản Trung Quốc.
Trong năm đầu (từ tháng 7/1946 đến tháng 6/1947), lực lượng cách
mạng thực hiện chiến lược phòng ngự tích cực, không ham giữ đất, chỉ
nhằm tiêu diệt lực lượng đối phương.
Từ giữa năm 1947, Quân Giải phóng Trung Quốc chuyển sang phản
công, lần lượt giải phóng nhiều vùng rộng lớn. Tháng 4-1949, tiến vào
giải phóng Nam Kinh.
Tháng 9-1949 cuộc nội chiến kết thúc, toàn bộ lục địa Trung Quốc
được giải phóng. Lực lượng Quốc dân đảng chạy ra Đài Loan.
Ngày 1/10/1049, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa được thành lập.
– Cuộc cách mạng này có tính chất là cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ.
– Ý nghĩa:
– Đối với Trung Quốc:
Đánh dấu cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc đã hoàn
thành; chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xoá bỏ
chế độ phong kiến, quân phiệt, đưa nước Trung Hoa vào kỉ nguyên độc
lập tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.
– Đối với thế giới:
Làm cho hệ thống xã hội chủ nghĩa được mở rộng, nối liền từ Âu sang
Á.
Có ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới,
trước hết là các nước trong khu vực.
Câu 2
c. Công cuộc cải cách – mở cửa (1978 – 2000)
– Thành tựu:
GDP tăng trung bình hằng năm 8%; năm 2000, GDP đạt 1080 tỉ USD,
đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.
Tài liệu lịch sử - Trang 2
Tài liệu lịch sử - Người đăng: Ngọc Ánh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tài liệu lịch sử 9 10 558