Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi huuchunghde
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1810 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi + Đáp án cơ bản môn KINH TẾ VĨ MÔ 2009.ĐH thương mại
Đề 49:
1.Đúng sai ,giải thích:
a, NHTW mua trái phiếu sẽ làm cho sản lượng và việc làm tăng.(1.5 đ)
Đ/a: Sai. Vì sản lượng có thể tăng, giảm, hoặc không đổi.
- nó còn phụ thuộc vào thị trường hàng hóa.
- NHTW mua trái phiếu làm cung tiền tăng...
==> dựa vào mô hình IS-LM để giải thích
b,Cần tìm mọi cách để giảm thâm hụt NSNN, đặc biệt là khi nền kinh tế trên đà suy thoái.(1đ)
Đ/a: Sai. vì thâm hụt NSNN sảy ra khi B >0 (B = G- T). Làm giảm thâm hụt NSNN có 3 cách là : tăng T,
giảm G, hoặc đồng thời tăng T và giảm G.
Khi giảm G -> AD giảm -> Y giảm -> C giảm -> giá giảm ==> suy thoái càng nghiêm trọng
c, Giáo dục và đào tạo là 1 trong nhưng biện pháp quan trọng để giảm thất nghiệp.(1đ)
Đ/a: Đúng vì GD- ĐT làm tăng chất lượng lao động, dẫn đến nâng cao NSLĐ... làm cho cầu về lao động tăng
==> giảm thất ngiệp.
2.Dựa vào mô hình IS - LM phân tích các tác đông của CSTK và CSTT để giảm thất nghiệp ở Việt Nam.(giả
định các yếu tố ko đổi...).(2đ)
Đ/a: Các bạn vẽ đồ thị và phân tích các tác động của Chính sách tiền tệ lỏng và chính sách tài khóa lỏng.
- giả sử nền KT đang cân bằng tại Eo với io và Yo
- CSTK lỏng: tăng G và giảm T -->AD tăng --> Y tăng. đường IS dịch chuyển sang phả đến IS1 cắt LM tại E1
vơi i1 và Y1 .
- Vì i1 > io ==> thaói lui đầu tư. Sử dụng CSTT lỏng:cắt giảm lãi suất; tăng cung tiền --> đường LM dịch
chuyển sang phải đến LM1 cắt IS1 tại E2 với mức sản lượng cân bằng Y2 > Y1 và i2 = io.
Kết quả : lãi suất i ko đổi, sản lượng tăng từ Yo lên Y2 ==> giảm thất ngiệp.
3. cho LP =kY - hr. Y = 1000, k= 0,2; h=15. Cung tiền thực tế M1 = 110 tỷ USD. đơn vị của r là %
a, tính lãi suất cân bằng và vẽ đt.(1đ)
b,Y = 1100 tinh r và mô tả trên đt(1,5đ)
c,Tinh cung tiên thực tế để Y = 1100 và r= kết quả câu a.(1đ)
d, h= 14, Y = 1200 tính r và vẽ đt so sáng vơi câu a.(1đ)
Đ/a:
a, MS = M1 = 110
LP = 0,2.1000 - 15.r
thị trường tiền tệ CB: MS = LP --> r = 6%
làm tương tự cho b,c,d.(b, r= 7.33; c, M1= 130; d, r= 9.29 %)
Đề 55
Câu 1 : Giải thích đúng sai
a) Thất nghiệp và lạm phát không hề có mỗi liên hệ gì với nhau trong cả ngắn hạn và dài hạn . (1,5)
sai, bạn vẽ 3 đường phi líp ra, sẽ thấy, Phi lip ban dâu và mở rộng sẽ có sự đánh đổi tỉ lệ u và gp, u tăng, gp
giảm và ngược lại. Còn trong dài hạn thì đường phi lip LPC trùng đường U*, //oy nên ko có liên hệ j hết
b) Khi tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng lên sẽ làm cho đường cung tiền dịch chuyển sang trái , nhưng đường LM
không thay đổi vị trí (1)
Sai :khi rb tăng ...
Đề thi + Đáp án cơ bản môn KINH TẾ VĨ MÔ 2009.ĐH thương mại
Đề 49:
1.Đúng sai ,giải thích:
a, NHTW mua trái phiếu sẽ làm cho sản lượng và việc làm tăng.(1.5 đ)
Đ/a: Sai. Vì sản lượng có thể tăng, giảm, hoặc không đổi.
- nó còn phụ thuộc vào thị trường hàng hóa.
- NHTW mua trái phiếu làm cung tiền tăng...
==> dựa vào mô hình IS-LM để giải thích
b,Cần tìm mọi cách để giảm thâm hụt NSNN, đặc biệt là khi nền kinh tế trên đà suy thoái.(1đ)
Đ/a: Sai. vì thâm hụt NSNN sảy ra khi B >0 (B = G- T). Làm giảm thâm hụt NSNN có 3 cách là : tăng T,
giảm G, hoặc đồng thời tăng T và giảm G.
Khi giảm G -> AD giảm -> Y giảm -> C giảm -> giá giảm ==> suy thoái càng nghiêm trọng
c, Giáo dục và đào tạo là 1 trong nhưng biện pháp quan trọng để giảm thất nghiệp.(1đ)
Đ/a: Đúng vì GD- ĐT làm tăng chất lượng lao động, dẫn đến nâng cao NSLĐ... làm cho cầu về lao động tăng
==> giảm thất ngiệp.
2.Dựa vào mô hình IS - LM phân tích các tác đông của CSTK và CSTT để giảm thất nghiệp ở Việt Nam.(giả
định các yếu tố ko đổi...).(2đ)
Đ/a: Các bạn vẽ đồ thị và phân tích các tác động của Chính sách tiền tệ lỏng và chính sách tài khóa lỏng.
- giả sử nền KT đang cân bằng tại Eo với io và Yo
- CSTK lỏng: tăng G và giảm T -->AD tăng --> Y tăng. đường IS dịch chuyển sang phả đến IS1 cắt LM tại E1
vơi i1 và Y1 .
- Vì i1 > io ==> thaói lui đầu tư. Sử dụng CSTT lỏng:cắt giảm lãi suất; tăng cung tiền --> đường LM dịch
chuyển sang phải đến LM1 cắt IS1 tại E2 với mức sản lượng cân bằng Y2 > Y1 và i2 = io.
Kết quả : lãi suất i ko đổi, sản lượng tăng từ Yo lên Y2 ==> giảm thất ngiệp.
3. cho LP =kY - hr. Y = 1000, k= 0,2; h=15. Cung tiền thực tế M1 = 110 tỷ USD. đơn vị của r là %
a, tính lãi suất cân bằng và vẽ đt.(1đ)
b,Y = 1100 tinh r và mô tả trên đt(1,5đ)
c,Tinh cung tiên thực tế để Y = 1100 và r= kết quả câu a.(1đ)
d, h= 14, Y = 1200 tính r và vẽ đt so sáng vơi câu a.(1đ)
Đ/a:
a, MS = M1 = 110
LP = 0,2.1000 - 15.r
thị trường tiền tệ CB: MS = LP --> r = 6%
làm tương tự cho b,c,d.(b, r= 7.33; c, M1= 130; d, r= 9.29 %)
Đề 55
Câu 1 : Giải thích đúng sai
a) Thất nghiệp và lạm phát không hề có mỗi liên hệ gì với nhau trong cả ngắn hạn và dài hạn . (1,5)
sai, bạn vẽ 3 đường phi líp ra, sẽ thấy, Phi lip ban dâu và mở rộng sẽ có sự đánh đổi tỉ lệ u và gp, u tăng, gp
giảm và ngược lại. Còn trong dài hạn thì đường phi lip LPC trùng đường U*, //oy nên ko có liên hệ j hết
b) Khi tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng lên sẽ làm cho đường cung tiền dịch chuyển sang trái , nhưng đường LM
không thay đổi vị trí (1)
Sai :khi rb tăng các NHTM sẽ điều chỉnh ra tăng, theo ct mM=s+1/ra+s thì mM sẽ giảm, theo MS=mM.H, do
đó MS giảm, MS sang trái.
Theo hàm LM i=1/h(kY-MS/P) thì MS giảm, thì i tăng, làm LM sang trái( vẽ đồ thị ra)
c) Trong nền kinh tế giản đơn , khi thu nhập bao nhiêu cũng tiêu dùng hết thì đường tiêu dung sẽ trùng với
đường tiết kiệm (1)
sai: Khi thu nhập bao nhiêu tiêu dùng hết ta có C=Y, đường tiêu dùng trùng đường 45 độ. C=Y, =>C tự định
=0, MPC=1. Thay vào hàm tiết kiệm S=-C ngang+(1-mpc)Y =>S=o, đường S trùng với trục hoành
Câu 2 : Hãy bình luận nhận định sau : " Vay nợ nước ngoài để tài trợ thâm hụt ngân sách sẽ gây ra những
gánh nặng nợ nần trong tương lai " . Nêu 1 số giải pháp để tài trợ cho thâm hụt ngân sách nhà nước ở Việt
Nam hiện nay .
Tài liệu môn kinh tế vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu môn kinh tế vĩ mô - Người đăng: huuchunghde
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tài liệu môn kinh tế vĩ mô 9 10 216