Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn tập con người và môi trường

Được đăng lên bởi Giang Thanh
Số trang: 161 trang   |   Lượt xem: 1678 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ÔN TẬP

NỘI DUNG
1.

2.

3.

4.

5.

Môi trường – Sinh thái – Tài nguyên – Con
người
Tài nguyên đất và các vấn đề ô nhiễm đất
Tài nguyên nước và các vấn đề ô nhiễm nước
Tài nguyên khí hậu và các vấn đề ô nhiễm
không khí
Tài nguyên sinh vật

PHẦN 1:MÔI TRƯỜNG – SINH THÁI –
TÀI NGUYÊN – CON NGƯỜI

Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong
khái niệm “Môi trường bao gồm ………………. bao quanh
con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự
tồn tại, phát triển của con người và sinh vật”:
A. “các hoàn cảnh vật lý, hóa học và sinh học”
B. “các yếu tố vật lý, hóa học, sinh học và kinh tế - xã
hội”
C. “các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo”
D. Ba câu A, B và C đều đúng

Môi trường có 4 chức năng cơ bản, bao gồm: (1) Là nơi
cư trú cho con người và các loài sinh vật, (2) Là nơi
cung cấp các nguồn tài nguyên, (3) Là nơi cung cấp các
nguồn thông tin, và (4)…………………..
Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống về chức
năng thứ tư của môi trường:
A. “Là không gian sống cho sinh vật”
B. “Là nơi chứa đựng phế thải”
C. “Là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu”

Các nhà máy sản xuất, các khu nhà ở,
các công viên… thuộc thành phần môi
trường nào:
A. Môi trường tự nhiên
B. Môi trường nhân tạo
C. Môi trường xã hội
D. Ba câu A, B và C đều sai

Đất, nước, không khí, âm thanh, ánh
sáng… thuộc thành phần môi trường
nào:
A. Môi trường tự nhiên
B. Môi trường nhân tạo
C. Môi trường xã hội
D. Ba câu A, B và C đều sai

Trái đất có 4 quyển chính, bao gồm: (1)
Địa quyển, (2) Thủy quyển, (3) Khí
quyển và (4)….
Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào
chỗ trống về quyển thứ tư của Trái
Đất:
A. Thạch quyển
B. Địa quyển
C. Sinh quyển
D. Trí quyển

Giới hạn của sinh quyển bao gồm:
A. Thạch quyển (sâu 2-3km từ mặt đất)
B. Khí quyển (cao 8-10km từ mặt đất)
C. Thủy quyển
D. Ba câu A, B và C đều đúng

Chọn phát biểu đúng nhất về mối quan hệ giữa môi
trường và tài nguyên:
A. Môi trường mang lại lợi ích cho con người và sản
sinh giá trị kinh tế
B. Tài nguyên mang lại lợi ích cho con người và sản sinh
giá trị kinh tế
C. Môi trường không mang lại lợi ích cho con người và
không sản sinh giá trị kinh tế
D. Tài nguyên không mang lại lợi ích cho con người và
không sản sinh giá trị kinh tế

Tai biến môi trường/Sự cố môi trường
xảy ra có thể do:
A. Từ các hoạt động của con người
B. Từ các biến đổi thất thường của tự
nhiên
C. Có nguồn gốc nhân tạo và tự nhiên
D. Ba câu A, B và C đều sai

Động đất là biểu hiện của:
A. Tai biến môi trường
B. Suy thoái môi trường
C. Khủng hoảng môi trường
D. Ô nhiễm m...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn tập con người và môi trường - Người đăng: Giang Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
161 Vietnamese
Tài liệu ôn tập con người và môi trường 9 10 516