Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tập huấn công tác y tế trường học

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 10167 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ Y TẾ
VIỆN VỆ SINH – Y TẾ CÔNG CỘNG TP. HCM

TÀI LIỆU TẬP HUẤN
CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

TP. HỒ CHÍ MINH - 2012

MỤC LỤC
Bài 1: Yêu cầu vệ sinh phòng học, phòng chức năng, khu nội trú, bán trú, bếp ăn - các
công trình vệ sinh ----------------------------------------------------------------------------------------- 2.
1.1. Vệ sinh môi trường trường học -------------------------------------------------------------------- 2.
1.2. Vệ sinh phòng học ----------------------------------------------------------------------------------- 6.
1.3. Vệ sinh phòng thí nghiệm -------------------------------------------------------------------------- 9.
1.4. Vệ sinh phòng công nghệ thông tin --------------------------------------------------------------- 10.
1.5. Vệ sinh phòng thư viện ----------------------------------------------------------------------------- 11.
1.6. Vệ sinh phòng y tế ---------------------------------------------------------------------------------- 11.
1.7. Vệ sinh phòng thực hành lao động hướng nghiệp ---------------------------------------------- 12.
1.8. Vệ sinh các công trình vệ sinh, cung cấp nước sạch, xử lý chất thải ------------------------ 12.
1.9. Vệ sinh sân, bãi tập, nhà đa năng ----------------------------------------------------------------- 13.
1.10.Vệ sinh khu nội trú, bán trú ------------------------------------------------------------------------ 14.
1.11.Vệ sinh bếp ăn tập thể ------------------------------------------------------------------------------ 14.
Bài 2: Yêu cầu vệ sinh bảng, bàn ghế và một số thiết bị đồ dùng học tập ------------------- 17.
2.1.

Vệ sinh bàn ghế học sinh ------------------------------------------------------------------------- 17.

2.2.

Vệ sinh bảng phòng học -------------------------------------------------------------------------- 20.

2.3.

Vệ sinh học cụ, học phẩm ------------------------------------------------------------------------ 20.

Bài 3: Kỹ thuật đo các yếu tố vệ sinh trong lớp học ---------------------------------------------- 21.
3.1.

Kỹ thuật đánh giá vi khí hậu trong trường học ----------------------------------------------- 21.

3.2.

Kỹ thuật đánh giá ánh sáng trong môi trường trường học ---------------------------------- 31.

3.3.

Kỹ thuật đánh giá tiếng ồn trong môi trường trường học ------------------------------------ 39.

3.4

Kỹ thuật đánh giá khí O2 & CO2 trong môi trường trường học ----------------------------- 43.

3.5.

Hướng dẫn kỹ thuật vệ sinh trường học -----------...
B Y T
VIN V SINH – Y T CÔNG CNG TP. HCM
TÀI LIU TP HUN
CÔNG TÁC Y T TRƯỜNG HC
TP. H CHÍ MINH - 2012
Tài liệu tập huấn công tác y tế trường học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tập huấn công tác y tế trường học - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Tài liệu tập huấn công tác y tế trường học 9 10 283