Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu về asean và afta

Được đăng lên bởi dinhvanquyen132593-gmail-com
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2639 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ASEAN

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Giới thiệu chung
Vài nét về sự ra đời
Muc tiêu
Nguyên tắc hoạt động
Cơ cấu tổ chức
Hiến chương ASEAN
Việt Nam - ASEAN

Giới thiệu chung






Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (Association of
Southeast Asian Nations, viết tắt là ASEAN) là một
liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các
quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
ASEAN bao gồm 10 quốc gia: Indonesia, Malaysia,
Philippines, Thái Lan, Singapore, Brunei, Việt Nam,
Lào, Myanmar, Campuchia.
ASEAN đến nay vẫn là điểm sáng của kinh tế thế giới

Vài nét về sự ra đời
Ngày 8-8-1967, ASEAN chính thức được
thành lập tại Bangkok, Thái Lan
Các thành viên:
∗
Cộng hoà Indonesia (8/8/1967)
∗
Cộng hoà Singapore (8/8/1967)
∗
Liên bang Malaysia (8/8/1967)
∗
Cộng hoà Philippines (8/8/1967)
∗
Vương quốc Thái Lan (8/8/1967)

∗
∗
∗
∗
∗

Vương quốc Brunei: 8-1-1984
CHXHCN Việt Nam: 28-7-1995
CHDCND Lào: 23-7-1997
Liên bang Myanma: 23-7-1997
Vương quốc Campuchia: 30-4-1999
∗Papua Tân Guinea: quan sát viên của ASEAN.
∗Đông Timo: ứng cử viên của ASEAN
Trụ sở: Jakata - Indonesia

Nguyên tắc hoạt động
 Nguyên tắc về quan hệ song phương và đa phương
 Trong quan hệ với nhau: 6 nguyên tắc chính trong
Hiệp ước Ba li
 Nguyên tắc điều phối hoạt động trong Hiệp hội
∗ Nguyên tắc nhất trí
∗ Nguyên tắc bình đẳng
∗ Nguyên tắc 6-X

Các Hội nghị cấp cao
Kỳ

Địa điểm tổ chức

Thời gian

Cấp cao lần I

Bali

23 - 24/2/1976

Cấp cao lần II

Kuala Lumpur

4 - 5/8/1977

Cấp cao lần III

Manila

14 - 15/2/1987

Cấp cao lần IV Singapore

27 - 29/1/1992

Cấp cao lần V

14 - 15/12/1995

Bangkok

Cấp cao lần VI Hà Nội

15 - 16/12/1998

Cấp cao lần VII Banda Seri Begawan 5 - 6/11/2001

Các Hội nghị cấp cao
Kỳ
Cấp cao lần VIII

Địa điểm tổ chức
Thời gian
Phnom Penh
4 - 5/12/2002

Cấp cao lần IX

Bali

7 - 8/10/2003

Cấp cao lần X

Viêng Chăn

29 - 30/11/2004

Cấp cao lần XI

Kuala Lumpur

12 - 14/12/2005

Cấp cao lần XII

Cebu

9 - 15/1/2006

Cấp cao lần XIII

Singapore

18 - 22/11/2007

Cấp cao lần XIV Cha-am Hua Hin

26/2 - 1/3/2009

Hiến chương ASEAN
Đây là một dạng hiến pháp dùng
cho ASEAN
Kí kết ngày 20-11-2007 tại Hội
nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 13
diễn ra tại Singapore.
Gồm 13 chương 55 điều nhằm vào
3 trụ cột chính là kinh tế, an ninh chính trị và văn hóa - xã hội.
Hiến chương ASEAN cũng phê
chuẩn lá cờ của ASEAN.

Các lãnh đạo ASEAN
quyết tâm đưa ASEAN
lên tầm cao mới

Việt Nam - ASEAN
Giải pháp

Gia nhập: 28-7-1995

 Tận dụng thuận lợi
 Linh hoạt, mềm dẻo, đảm bảo các vấn đề m...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu về asean và afta - Người đăng: dinhvanquyen132593-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
tài liệu về asean và afta 9 10 711