Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu về khoa học quản lý

Được đăng lên bởi boyhn000
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA HỌC QUẢN LÍ

Chương II:Lịch sử tư tưởng của khoa học quản lí

Tổ 4 – QLGDK1A HVQLGD

KHOA HỌC QUẢN LÍ
NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH

TƯ TƯỞNG
CỔ ĐIỂN

QUẢN LÍ

Theo
C. MÁC

KHOA HỌC
Theo
HÀNH CHÍNH

CÁC NHÀ KINH ĐIỂN

PHƯƠNG TÂY

PHƯƠNG ĐÔNG

CHỦ NGHĨA

QĐ Hành Vi

MAC-LÊNIN

F.
ĂNGGHEN

QH Con Người

LÊ NIN

QL Theo
Tiếp Cận
hệ thống

Thuyết Z

KHỔNG

MẠNH

TUÂN

TỬ

TỬ

TỬ

Quan điểm
Khác

KHOA HỌC QUẢN LÍ
NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH

PHONG KIẾN

HỒ

VIỆT NAM

CHÍ MINH

PHI
TỬ

Nhật Bản

Tổ 4 – QLGDK1A HVQLGD

HÀN

I – TƯ TƯỞNG QUẢN LÍ THỜI CỔ HY LẠP
1. Xôcrat (469 – 399 Tr.CN):

● Nhà triết học cổ Hy Lạp
● Về mặt quản lí, Ông đưa ra khái niệm về tính toàn năng của quản lí.
● Xôcrat nói:“…những người biết cách sử dụng con người sẽ điều khiển
công việc hoặc cá nhân hoặc tập thể một cách sáng suốt, trong khi đó
những người không biết làm như vậy, sẽ mắc phải sai lầm trong việc
điều hành công việc này”.

Tổ 4 – QLGDK1A HVQLGD

KHOA HỌC QUẢN LÍ
NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH

I – TƯ TƯỞNG QUẢN LÍ THỜI CỔ HY LẠP (tt)
2. Platôn (427 – 347 Tr.CN)

●Là học trò của Xôcrat.
●Học thuyết đánh dấu bước ngoặt từCN TN Duy VậtsangCN
Duy Tâm.

●Trong học thuyết xã hội, Ông mô tả“thứ bậc quản lí”của nhà
nước dựa trên nền tảng làlao độngcủanô lệ.

Tổ 4 – QLGDK1A HVQLGD

KHOA HỌC QUẢN LÍ
NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH

I – TƯ TƯỞNG QUẢN LÍ THỜI CỔ HY LẠP (tt)
3. Arixtốt (384 – 322 Tr.CN)

●Người sáng lập ra “chủ nghĩa duy tâm khach quan”, môn logic
học…

●Tư tưởng của Ông nói về“vai trò quản lí của nhà nước và
quyền lực nhà nước”.

Tổ 4 – QLGDK1A HVQLGD

KHOA HỌC QUẢN LÍ
NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH

I – TƯ TƯỞNG QUẢN LÍ THỜI CỔ HY LẠP (tt)
3. Arixtốt (384 – 322 Tr.CN) (tt)

●Ông cho rằng: hình thức cao nhất của quyền lực nhà nước là những
hình thức, trong đó loại trừ khả năng sử dụng quyền lực nhà nước
một cách tư lợi mà phải phục vụ cho toàn xã hội.

Tổ 4 – QLGDK1A HVQLGD

KHOA HỌC QUẢN LÍ
NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH

I – TƯ TƯỞNG QUẢN LÍ THỜI CỔ HY LẠP (tt)

NHẬN XÉT:

●Tư tưởng quản lí của các nhà Triết học thời cổ Hy Lạp đề cập tới làquản
lí tập trung và dân chủ, đề caotrách nhiệmvà kiểm tra sản xuất, đánh
giá, kiểm kê và trả lương theokhoán sản phẩm.

Tổ 4 – QLGDK1A HVQLGD

KHOA HỌC QUẢN LÍ
NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH

II- THUYẾT QUẢN LÍ THEO
KHOA HỌC

1.Frededric W.Taylor (1856 – 1915)
●.Là cha đẻ của thuyết quản lí khoa học, là người mở ra “kỉ nguyên
vàng” trong QL.

●.Chủ Trương tăng NS LĐ bằng cách tối ưu hóa quá trình sản
xuất, tiêu chuẩn hóa PP thao tác cải tiến và điều kiện tác nghiệp,
phân công chu...
KHOA HỌC QUẢN LÍ
Chương II:Lịch sử tư tưởng của khoa học quản lí
Tổ 4 – QLGDK1A HVQLGD
KHOA HỌC QUẢN LÍ
NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH
Tài liệu về khoa học quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu về khoa học quản lý - Người đăng: boyhn000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Tài liệu về khoa học quản lý 9 10 21