Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lí đại cương - Các thuộc tính tâm lý

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 9748 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Tâm lí đại cương

ThS.Bùi Kim Chi
Khoa Luật Hình sự
Trường Đại học Luật Hà Nội

Bài 8: Các thuộc tính tâm lí
nhân cách
Xu hướng
B. Năng lực
C. Tính cách
D. Khí chất
A.

Xu hướng
I. Khái niệm xu hướng
Định nghĩa: Xu hướng cá nhân là một hệ
thống động cơ và mục đích định hướng và
thúc đẩy cá nhân tích cực hoạt động hướng
tới đối tượng trong một thời gian lâu dài nhằm
thỏa mãn những nhu cầu hay hứng thú, hoặc
vươn tới mục tiêu cao đẹp mà cá nhân lấy làm
lẽ sống của mình.

Xu hướng
II. Những mặt biểu hiện chủ yếu của xu
hướng
1. Nhu cầu
a. Định nghĩa
Nhu cầu là những đòi hỏi khách quan của
mỗi người trong những điều kiện nhất định,
bảo đảm sự tồn tại và phát triển của con
người.

Xu hướng
C.Mác: “Không phải TD của con người là
nguyên nhân thúc đẩy hành động, mà nhu
cầu mới là động lực đầu tiên thúc đẩy hành
động của con người. Không có nhu cầu của
con ngườI thì không có bất kì HĐ nào của nó”.

Xu hướng
b. Bản chất XH trong nhu cầu
Nhu cầu ở con người khác ở con vật thể hiện trên 3
mặt:
-Khác về đối tượng và phương thức thỏa mãn.
-Ở con người còn có nhu cầu về tinh thần mà con
vật không bao giờ có (nhu cầu về LĐ, về GT,…).
-Ở con người còn có YT trong việc thỏa mãn nhu
cầu của mình.

Xu hướng
c. Vai trò của nhu cầu trong đời sống cá nhân
-Nhu cầu là sự biểu thị đầu tiên của tính tích cực
của cá nhân.
-Nhu cầu kích thích cá nhân HĐ.
d. Các loại nhu cầu (GT)
* Tóm lại: Nhu cầu là nguồn gốc của tính tích cực
HĐ, đồng thời HĐ lại làm nảy sinh và phát triển
những nhu cầu mới; sự phong phú và đa dạng của
nhu cầu phụ thuộc hoàn toàn vào sự phong phú và
đa dạng của HĐ. Do đó muốn GD nhu cầu cần tổ
chức những HĐ phong phú và đa dạng phù hợp với
tứng lứa tuổi nhất định.

Xu hướng
2. Hứng thú
a. Định nghĩa
Hứng thú là thái độ đặc biệt của cá nhân đối
với đối tượng nào đó vừa có ý nghĩa trong đời
sống, vừa có khả năng mang lại cho con người
mối khoái cảm.

Xu hướng
b. Quan hệ giữa nhu cầu và hứng thú
Muốn cho một hứng thú tồn tại phải có 2 ĐK:
-ĐT gây ra hứng thú phải được cá nhân YT, hiểu rõ
ý nghĩa của nó đối với đời sống riêng của mình.
-ĐT đó phải gây ra ở cá nhân một cảnh tình đặc
biệt.
NC không cần có yếu tố hấp dẫn, người ta có thể có
NC về cái gì đó, những cái đó không gây hứng thú.
NC có thể có ĐT cụ thể, hoặc chưa cụ thể, còn hứng
thú bao giờ cũng có ĐT cụ thể. NC và hứng thú tuy
khác nhau nhưng chi phối lẫn nhau, NC có thể gây ra

Xu hướng
c. Biểu hiện của hứng thú
-Hứng thú biểu hiện trong sự tập trung chú ý cao
độ.
-Hứng thú biểu hiện ở 2 mức độ:
+ Hứ...
Xu hướng
Xu hướng
c. Biểu hiện của hứng thú
-
Hứng thú biểu hiện trong sự tập trung chú ý cao
độ.
-
Hứng thú biểu hiện ở 2 mức độ:
+ Hứng thú hạn: dừng lại khi NCNT được thỏa
mãn, nó không thúc đẩy hành động.
+ Hứng thú toàn vẹn: thúc đẩy cá nhân hành động.
-
Hứng thú biểu hiện ở nội dung của nó.
-
Hứng thú biểu hiện ở chiều rộng và chiều sâu.
Hứng thú trung tâm
hứng thú nổi lên hàng đầu
trong những hứng thú thường thấy một người.
TX xuất hiện với cường độ mạnh và chi phối các hứng
thú khác.
Tâm lí đại cương - Các thuộc tính tâm lý - Trang 11
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lí đại cương - Các thuộc tính tâm lý - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Tâm lí đại cương - Các thuộc tính tâm lý 9 10 275