Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lí đại cương - Hành động và ý chí

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 7400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tâm lí đại cương

ThS.Bùi Kim Chi
Khoa Luật Hình sự
Trường Đại học Luật Hà Nội

Bài 7: Hành động và ý chí
I.Hành
II.Ý

chí

động

Hành động
1. Khái niệm về hành động:
Hành động là một bộ phận cấu thành của
HĐ, được thúc đẩy bởi động cơ của HĐ và
tương ứng với một MĐ nhất định không thể
chia nhỏ hơn được nữa.

Hành động
VD:

HĐ săn bắt thú

Động cơ.

Hành động (đuổi thú,…)
HĐTP
Hành động

MĐ

Động cơ
MĐ (ĐT, XX, cải tạo,…)

Hành động
A.N.Lêônchiép: “Khi MĐ của hành động đi vào một
hành động khác như là một ĐK để thực hiện nó, thì
hành động thứ nhất được chuyển hóa thành phương
thức thực hiện hành động thứ hai: thành thao tác có
ý thức”.
Vậy thao tác chính là những hành động đã thành
thạo, đã được tổ chức lại, những hành động đã trở
thành ĐK, trở thành các phương thức để thực hiện
các hành động khác phức tạp hơn.

Hành động
2. Cấu trúc hành động và các bộ phận chức
năng của nó:
-Cấu trúc hành động: gồm mục đích, động
cơ, các thao tác, KQ.
+ Mục đích: là cái KQ, là cái mốc mà con
người cần đạt tới trong QT hành động.
.

Hành động
Động cơ: là toàn bộ những gì bên trong
thúc đẩy con người hành động (nhu cầu, tình
cảm, hứng thú, mong muốn,…).
+

Hành động
Các thao tác: là những cử động (động tác) diễn ra
theo một hệ thống nhất định với tư cách là phương
thức thực hiện hành động.
+ Kết quả: là sự hiện thực hóa ra bên ngoài của MĐ
hành động, là SP thực tế của HĐ.
+

Hành động
-Các

bộ phận chức năng của hành động:
P.I.Ganpêrin: mỗi hành động hoàn chỉnh gồm
3 bộ phận:
+ BP định hướng
+ BP thực hiện
+ BP kiểm tra

Hành động
3. Phân loại hành động:
-Dựa vào mức độ lĩnh hội hành động:
+ Hành động VC và hành động VC hóa.
+ Hành động nói ra ngoài.
+ Hành động bên trong.
-Dựa vào MĐ hành động:
+ Hành động vận động.
+ Hành động nhận thức
+ Hành động GTXH

Hành động
vào mức độ ý chí:
+ Hành động xung động: là những hành động không
được ý thức một cách đầy đủ. Nó được kích thích bởi
nhu cầu đang được thể nghiệm một cách trực tiếp,
dưới ảnh hưởng trực tiếp của hoàn cảnh (còn gọi là
hành động mang tính chất tình huống).
Đặc điểm: trong hành động xung động, con người
không hề suy nghĩ gì về hành động của mình, không
cân nhắc “nên” hay “không nên”, họ phản ứng một
cách nhanh chóng và trực tiếp, thường cũng nhanh
chóng hối hận về hành động của mình.
-Dựa

Hành động
Hành động bột phát: là những hành động thường
xảy ra khi con người bị kích động mạnh mẽ, họ biết
việc mình làm, nhưng không làm chủ được nó, không
điều khiển, kiểm soát được nó, tựa như có ai đó thúc
đẩy, x...
Tâm lí đại cương
Tâm lí đại cương
ThS.Bùi Kim Chi
Khoa Luật Hình s
Trường Đại học Luật Hà Nội
Tâm lí đại cương - Hành động và ý chí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lí đại cương - Hành động và ý chí - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tâm lí đại cương - Hành động và ý chí 9 10 250