Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý học đại cương

Được đăng lên bởi leduong523-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 10333 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tiêu đề: Đề thi môn Tâm lý học đại cương của các năm trước Sun Nov 21, 2010 7:55
pm
ĐỀ THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
Thời gian làm bài: 75 phút
Được sử dụng tài liệu
Câu 1: (3 điểm)
Phân biệt giữa "vô thức", "ý thức" và "vô ý thức". Cho ví dụ.
Câu 2: (2 điểm)
Nhận thức lý tính là gì? Điều kiện để xuất hiện nhận thức lý tính?
Câu 3: (2 điểm)
"Qua đình ngã nón trông đình
Đình bao nhiếu ngói , thương mình bấy nhiêu"
Quy luật nào trong đời sống tâm lý tình cảm được thể hiện trong hai câu ca dao trên?
Trình bày nội dung quy lật đó.
Câu 4: (3 điểm)
Năng lực là gì? Để đánh giá năng lực của một người cần dựa vào những yếu tố nào?
ĐỀ THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
Thời gian làm bài: 75 phút
Được sử dụng tài liệu
Câu 1: (3 điểm)
Phân tích những luận điểm chính về bản chất của hiện tượng tâm lý theo quan điểm của
trường phải tâm lý học Mác-xít.
Câu 2: (2 điểm)
Vì sao trí nhớ được coi là nhận thức trung gian?
Câu 3: (2 điểm)
So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa nhận thức và tình cảm? Mối quan hệ giữa
chúng?
Câu 4: (3 điểm)
Phân biệt "tính cách" và "khí chất". Theo anh/chị, nghề Luật sự cần kiểu khí chất nào ?
Tại sao?
ĐỀ THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

THỜI GIAN: 75 PHÚT
KHÔNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU
I. Câu hỏi tự luận (7đ)
Câu 1 : (4đ): Tâm lý học là gì ? Nêu khái quát về bản chất hiện tượng tâm lý người ?
Câu 2 : (3đ): Tư duy là gì ? Đặc điểm, các thao tác của tư duy, cho ví dụ ?
II. Câu hỏi trắc nghiệm (3đ)
Câu 1 (1đ)
Yếu tố giữ vai trò quyết định trực tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức,
nhân cách con người là:
A. Bẩm sinh di truyền
B. Môi trường
C. Hoạt động và giao tiếp
D. Cả A,B,C
Câu 2 (1đ)
Tưởng tượng sáng tạo có đặc điểm:
A. Luôn tạo ra cái mới cho cá nhân và xã hội
B. Luôn được thực hiện có ý thức
C. Luôn có giá trị với xã hội
D. Cả A,B,C
Câu 3 (1đ)
Giao tiếp là:
A. Sự tiếp xúc tâm lý giữa con người - con người
B. Quá trình trao đổi thông tin, cảm xúc của con người
C. Con người tri giác và ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau
D. Cả A,B,C
ĐỀ THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
THỜI GIAN: 75 PHÚT
KHÔNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU
Câu 1: (3đ) Hãy chứng minh nhận định "Tâm lý học là 1 khoa học"
Câu 2: (2đ) Nhận thức lý tính là gì? Điều kiện để xuất hiện nhận thức lý tính?
Câu 3: (2d) So sánh sự giống và khác nhau giữa xúc cảm và tình cảm, giữa xúc động và
tâm trạng
Câu 4: (3đ) Bản chất của nhân cách là gì? Tại sao trong cùng 1 sự tác động của giáo dục
như nhau lại có những nhân cách khác nhau?
ĐỀ THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

THỜI GIAN: 75 PHÚT
KHÔNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU
Câu 1: (2 điểm...
Tiêu đề: Đề thi môn Tâm lý học đại cương của các năm trước Sun Nov 21, 2010 7:55
pm
ĐỀ THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
Thời gian làm bài: 75 phút
Được sử dụng tài liệu
Câu 1: (3 điểm)
Phân biệt giữa "vô thức", "ý thức" và "vô ý thức". Cho ví dụ.
Câu 2: (2 điểm)
Nhận thức lý tính là gì? Điều kiện để xuất hiện nhận thức lý tính?
Câu 3: (2 điểm)
"Qua đình ngã nón trông đình
Đình bao nhiếu ngói , thương mình bấy nhiêu"
Quy luật nào trong đời sống tâm lý tình cảm được thể hiện trong hai câu ca dao trên?
Trình bày nội dung quy lật đó.
Câu 4: (3 điểm)
Năng lực là gì? Để đánh giá năng lực của một người cần dựa vào những yếu tố nào?
ĐỀ THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
Thời gian làm bài: 75 phút
Được sử dụng tài liệu
Câu 1: (3 điểm)
Phân tích những luận điểm chính về bản chất của hiện tượng tâm lý theo quan điểm của
trường phải tâm lý học Mác-xít.
Câu 2: (2 điểm)
Vì sao trí nhớ được coi là nhận thức trung gian?
Câu 3: (2 điểm)
So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa nhận thức và tình cảm? Mối quan hệ giữa
chúng?
Câu 4: (3 điểm)
Phân biệt "tính cách" và "khí chất". Theo anh/chị, nghề Luật sự cần kiểu khí chất nào ?
Tại sao?
ĐỀ THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
Tâm lý học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý học đại cương - Người đăng: leduong523-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tâm lý học đại cương 9 10 523