Ktl-icon-tai-lieu

tâm lý học đường

Được đăng lên bởi trannguyenkimkhanh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 830 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tâm lý học đường
Công tác xã hội trường học đối với hành vi bạo lực học đường
12/14/2013 11:16:19 AM

Hiện nay, công tác xã hội trường học đã phát triển mạnh ở nhiều nước trên thế giới. Các
nước đã giới thiệu nhiều mô hình, cách tiếp cận và yêu cầu về nhân sự trong lĩnh vực này.
Điển hình như tại Hoa Kỳ, ngay từ sớm công tác xã hội trường học đã được chú trọng để
cải thiện môi trường học đường và phát triển mối quan hệ giữa gia đình - nhà trường và
xã hội. Nhân viên công tác xã hội trường học còn đảm nhiệm các công việc với trẻ
khuyết tật, học sinh vô gia cư và giữ vai trò là chuyên gia phòng ngừa đối với các vấn
nạn học đường.

1. Đặt vấn đề
Hiện nay, nhiều nước trong khu vực và trên thế giới đang phải đối diện và giải quyết
nhiều vấn đề nhức nhối trong trường học. Trong đó có vấn nạn bạo lực học đường. Ở
Việt Nam, trong khoảng 10 năm trở lại đây, các vụ việc bạo lực học đường xuất hiện
thường xuyên và được cập nhật trên các kênh thông tin đại chúng. Theo báo cáo của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, năm học 2009 – 2010 trên toàn quốc đã xảy ra khoảng 1.598 vụ
việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học, nhiều vụ có tính chất nguy hiểm,
gây thương tích thậm chí tử vong (năm học 2009-2010 xảy ra 7 vụ, năm học 2010-2011
xảy ra 4 vụ học sinh đánh nhau dẫn đến chết người ở trong và ngoài trường học). Các nhà
trường đã xử lý kỷ luật khiển trách 881 học sinh, cảnh cáo 1.558 học sinh, buộc thôi học
có thời hạn (3 ngày, 1 tuần, 1 năm học) 735 học sinh. Theo số lượng trường học và học
sinh hiện nay thì cứ 5.260 học sinh lại xảy ra một vụ đánh nhau, và cứ 9 trường học lại
xảy ra một vụ đánh nhau. Cứ 10.000 học sinh thì lại có 1 học sinh bị kỷ luật khiển trách,
cứ 5.555 học sinh thì lại có 1 học sinh bị kỷ luật cảnh cáo vì đánh nhau, cứ 11.111 học
sinh thì có 1 học sinh bị buộc thôi học có thời hạn vì đánh nhau[3].

Bạo lực học đường là một thuật ngữ chỉ những hành vi bạo lực diễn ra trong môi trường
học đường, là hệ thống xâu chuỗi lời nói, hành vi mang tính miệt thị, đe dọa, khủng bố
người khác, để lại thương tích trên cơ thể, thậm chí dẫn đến tử vong, đặc biệt là gây tổn
thương đến tư tưởng, tình cảm, tạo cú sốc tinh thần cho những đối tượng trực tiếp tham
gia vào quá trình giáo dục trong nhà trường, cũng như đối với những ai quan tâm đến sự
nghiệp giáo dục. Bạo lực học đường không chỉ xảy ra giữa học sinh với học sinh mà còn
xảy ra giữa học sinh với giáo viên hoặc cán bộ công nhân viên trong nhà trường, thậm chí
là giữa cán bộ, giáo viên trong nhà trường với nhau...
Tâm lý học đường
Công tác xã hội trường học đối với hành vi bạo lực học đường
12/14/2013 11:16:19 AM
Hiện nay, công tác hội trường học đã phát triển mạnh nhiều nước trên thế giới. Các
nước đã giới thiệu nhiều mô hình, cách tiếp cận và yêu cầu về nhân sự trong lĩnh vực này.
Điển hình như tại Hoa Kỳ, ngay từ sớm công tác hội trường học đã được chú trọng để
cải thiện môi trường học đường phát triển mối quan hệ giữa gia đình - nhà trường
hội. Nhân viên công tác xã hội trường học còn đảm nhiệm các công việc với tr
khuyết tật, học sinh gia giữ vai trò chuyên gia phòng ngừa đối với các vấn
nạn học đường.
1. Đặt vấn đề
Hiện nay, nhiều nước trong khu vực trên thế giới đang phải đối diện giải quyết
nhiều vấn đề nhức nhối trong trường học. Trong đó có vấn nạn bạo lực học đường.
Việt Nam, trong khoảng 10 năm tr lại đây, các vụ việc bạo lực học đường xuất hiện
thường xuyên được cập nhật trên các kênh thông tin đại chúng. Theo báo cáo của Bộ
Giáo dục Đào tạo, năm học 2009 2010 trên toàn quốc đã xảy ra khoảng 1.598 vụ
việc học sinh đánh nhau trong ngoài trường học, nhiều vụ tính chất nguy hiểm,
gây thương tích thậm chí tử vong (năm học 2009-2010 xảy ra 7 vụ, năm học 2010-2011
xảy ra 4 vụ học sinh đánh nhau dẫn đến chết người ở trong và ngoài trường học). Các nhà
trường đã xử kỷ luật khiển trách 881 học sinh, cảnh cáo 1.558 học sinh, buộc thôi học
thời hạn (3 ngày, 1 tuần, 1 năm học) 735 học sinh. Theo số lượng trường học học
sinh hiện nay thì cứ 5.260 học sinh lại xảy ra một vụ đánh nhau, cứ 9 trường học lại
xảy ra một vụ đánh nhau. Cứ 10.000 học sinh thì lại 1 học sinh bị kỷ luật khiển trách,
cứ 5.555 học sinh thì lại 1 học sinh bị kỷ luật cảnh cáo đánh nhau, cứ 11.111 học
sinh thì có 1 học sinh bị buộc thôi học có thời hạn vì đánh nhau[3].
tâm lý học đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tâm lý học đường - Người đăng: trannguyenkimkhanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
tâm lý học đường 9 10 196