Ktl-icon-tai-lieu

tâm lý y đức

Được đăng lên bởi Mikhain Misa
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1678 lần   |   Lượt tải: 4 lần
UBND Tỉnh Nghệ An
Trường đại học y vinh

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

CÂU HỎI THI HẾT MÔN TÂM LÝ Y HỌC – Y ĐỨC
ĐỐI TƯỢNG: Bác sỹ đa khoa
Thời gian: 90 phút - 4 câu/đề thi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trình bày khái niệm tâm lý, tâm lý học và tâm lý học y học.
Trình bày bản chất tâm lý người.
Trình bày các phương pháp nghiên cứu tâm lý người.
Vẽ sơ đồ và trình bày phân loại các hiện tượng tâm lý.
Trình bày những đặc điểm chung của nhận thức cảm tính.
Trình bày yếu tố quyết định đối với sự hình thành nhân cách.
Nêu các phân kỳ lứa tuổi và trình bày đặc điểm tâm lý học tuổi vị thành niên và thanh niên.
Trình bày các hoạt động chăm sóc tại phòng khám tác động về tâm lý tới người bệnh và
những điều cán bộ y tế cần tránh.
9. Trình bày những diễn biến tâm lý của bệnh nhân khi nằm điều trị.
10. Trình bày các hoạt động chăm sóc tác động tới tâm lý người bệnh và khi cho bệnh nhân xuất
viện.
11. Trình bày tâm lý bệnh học bệnh nhân nội khoa và bệnh nhân cao tuổi.
12. Trình bày tâm lý bệnh học bệnh nhân ngoại khoa và trẻ em bị bệnh.
13. Trình bày khái niệm stress; tính chất và phương thức gây bệnh của các stress
14. Trình bày các dấu hiệu và triệu chứng của stress.
15. Trình bày liệu pháp tâm lý trực tiếp.
16. Trình bày liệu pháp tâm lý gián tiếp.
17. Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giao tiếp giữa thầy thuốc, nhân viên y tế với
bệnh nhân.
18. Trình bày quy tắc giao tiếp giữa thầy thuốc, nhân viên y tế với bệnh nhân.
19. Trình bày các yêu cầu về đạo đức cá nhân của cán bộ y tế.
20. Trình bày nghĩa vụ nghề nghiệp của người cán bộ y tế.
Vinh ngày 3 tháng 5 năm 2013
Trưởng bộ môn

Ths. Cao Thị Phi Nga

...
UBND Tỉnh Nghệ An Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường đại học y vinh Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
CÂU HỎI THI HẾT MÔN TÂM LÝ Y HỌC – Y ĐỨC
ĐỐI TƯỢNG: Bác sỹ đa khoa
Thời gian: 90 phút - 4 câu/đề thi
1. Trình bày khái niệm tâm lý, tâm lý học và tâm lý học y học.
2. Trình bày bản chất tâm lý người.
3. Trình bày các phương pháp nghiên cứu tâm lý người.
4. Vẽ sơ đồ và trình bày phân loại các hiện tượng tâm lý.
5. Trình bày những đặc điểm chung của nhận thức cảm tính.
6. Trình bày yếu tố quyết định đối với sự hình thành nhân cách.
7. Nêu các phân kỳ lứa tuổi và trình bày đặc điểm tâm lý học tuổi vị thành niên và thanh niên.
8. Trình bày các hoạt động chăm sóc tại phòng khám tác động về tâm lý tới người bệnh và
những điều cán bộ y tế cần tránh.
9. Trình bày những diễn biến tâm lý của bệnh nhân khi nằm điều trị.
10. Trình bày các hoạt động chăm sóc tác động tới tâm lý người bệnh và khi cho bệnh nhân xuất
viện.
11. Trình bày tâm lý bệnh học bệnh nhân nội khoa và bệnh nhân cao tuổi.
12. Trình bày tâm lý bệnh học bệnh nhân ngoại khoa và trẻ em bị bệnh.
13. Trình bày khái niệm stress; tính chất và phương thức gây bệnh của các stress
14. Trình bày các dấu hiệu và triệu chứng của stress.
15. Trình bày liệu pháp tâm lý trực tiếp.
16. Trình bày liệu pháp tâm lý gián tiếp.
17. Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giao tiếp giữa thầy thuốc, nhân viên y tế với
bệnh nhân.
18. Trình bày quy tắc giao tiếp giữa thầy thuốc, nhân viên y tế với bệnh nhân.
19. Trình bày các yêu cầu về đạo đức cá nhân của cán bộ y tế.
20. Trình bày nghĩa vụ nghề nghiệp của người cán bộ y tế.
Vinh ngày 3 tháng 5 năm 2013
Trưởng bộ môn
Ths. Cao Thị Phi Nga
tâm lý y đức - Người đăng: Mikhain Misa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
tâm lý y đức 9 10 969