Ktl-icon-tai-lieu

Tận dụng thời cơ và thách thức của toàn cầu hóa

Được đăng lên bởi Huyền Clover
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 5050 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VẤN ĐỀ TOÀN CẦU HÓA
Đề bài:
Toàn cầu hóa là gì? Thời cơ và thách thức của toàn cầu hóa?
Phải làm thế nào để tận dụng thời cơ và thách thức của xu thế toàn cầu hóa hiện nay?
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thế kỉ 21- kỉ nguyên của những thành tựu đáng kinh ngạc, đầy tự hào, kỉ nguyên của sự phát triển và thay đổi
mạnh mẽ của xã hội loài người đã đưa con người chạm tay đến những phát kiến mang tầm nhân loại. Nơi đó, con
người được hưởng một cuộc sống sung túc, đầy đủ về vật chất và từ đó cũng đã hình thành những mối quan hệ
xung quanh con người, giữa con người với tự nhiên. Trong bối cảnh đó, xu thế toàn cầu hóa đang từng ngày len lỏi
đến từng con phố, hòa nhịp vào hơi thơ gấp gáp của con người.
Toàn cầu hóa thực sự đã trở thành một vấn đề thu hút sự quan tâm không chỉ của các cơ quan chính quyền nhà
nước mà cả của từng thành viên trong xã hội. Toàn cầu hóa đặt mỗi con người cũng như mỗi đất nước đứng trước
hàng loạt những thời cơ để phát triển, và bên cạnh đó cũng là không ít những thách thức. Vậy làm thế nào để tận
dụng thời cơ và hạn chế thách thức, hướng đến sự phát triển bền vững? Đây là câu hỏi cần lời giải đáp của tất cả
những công dân trong mỗi quốc gia…
2. TOÀN CẦU HÓA LÀ GÌ?

Toàn cầu hóa là một xu thế khách quan mà ở đó các quốc gia, dân tộc hợp tác, liên minh, liên kết với nhau trước
hết là về mặt kinh tế, sau đó là mặt văn hóa chính trị để hình thành nên thị trường, cộng đồng thống nhất.
Trong khái niệm trên, có một số khía cạnh cần chú ý;
 Yếu tố kinh tế được đặt ra là sự liên kết đầu tiên
Bởi lẽ, kinh tế chính là yếu tố dễ liên kết nhất
Trong cuộc sống của mỗi con người và của toàn quốc gia, có thể nói, yếu tố kinh tế là một terong những yếu tố
quan trọng hàng đầu, nó là tiền đề vật chất cho những sự phát triển khác.
Sự liên kết về mặt kinh tế cũng cần được đặt lên đầu tiên vì nó có ảnh hưởng đến các yếu tố khác, và một lý do
quan trọng hơn đó là sự liên kết này dễ thực hiện nhất.
Sau khi giành được độc lập và tiến hành các chiến lược phát triển đất nước, Việt Nam chúng ta đã có những sự liên
kết kinh tế như:
- Năm 1995, VN liên kết kinh tế với MỸ
- Sau đó là VN gia nhập rất nhiều các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới như: ASEAN - hiệp hội các quốc
gia Đông Nam Á(28/7/1995), APEC (14/11/1998) Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương ,
Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), Và sự kiện vô cùng quan trọng là chúng ta đã chính thức gia nhập Tổ
chức Thương mại thế giới (WTO).

 Yếu tố thứ hai cần nhìn nhận đó là, Toàn cầu hóa là một xu thế khách quan
Sự khác...
VẤN ĐỀ TOÀN CẦU HÓA
Đề bài:
Toàn cầu hóa là gì? Thời cơ và thách thức của toàn cầu hóa?
Phải làm thế nào để tận dụng thời cơ và thách thức của xu thế toàn cầu hóa hiện nay?
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thế kỉ 21- kỉ nguyên của những thành tựu đáng kinh ngạc, đầy tự hào, kỉ nguyên của s phát triển thay đổi
mạnh mẽ của xã hội loài người đã đưa con người chạm tay đến những phát kiến mang tầm nhân loại. Nơi đó, con
người được hưởng một cuộc sống sung túc, đầy đ về vật chất từ đó cũng đã hình thành những mối quan hệ
xung quanh con người, giữa con người với tự nhiên. Trong bối cảnh đó, xu thế toàn cầu hóa đang từng ngày len lỏi
đến từng con phố, hòa nhịp vào hơi thơ gấp gáp của con người.
Toàn cầu hóa thực sự đã trở thành một vấn đề thu hút sự quan tâm không chỉ của các quan chính quyền nhà
nước cả của từng thành viên trong hội. Toàn cầu hóa đặt mỗi con người cũng như mỗi đất nước đứng trước
hàng loạt những thời để phát triển, bên cạnh đó cũng không ít những thách thức. Vậy làm thế nào để tận
dụng thời hạn chế thách thức, hướng đến sự phát triển bền vững? Đây câu hỏi cần lời giải đáp của tất cả
những công dân trong mỗi quốc gia…
2. TOÀN CẦU HÓA LÀ GÌ?
Tận dụng thời cơ và thách thức của toàn cầu hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tận dụng thời cơ và thách thức của toàn cầu hóa - Người đăng: Huyền Clover
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tận dụng thời cơ và thách thức của toàn cầu hóa 9 10 997