Ktl-icon-tai-lieu

TÊN VIẾT TẮT CÁC TỔ CHỨC TRÊN THẾ GIỚI

Được đăng lên bởi Thanhminh Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 670 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÊN VIẾT TẮT CÁC TỔ CHỨC TRÊN THẾ GIỚI
Khi xem tivi, đọc báo tin tức nước ngoài, các bạn rất hay bắt gặp tên các tổ chức trên thế giới quen thuộc như
WTO, UNESCO, BBC, CNN…nè ^^. Có bao giờ các bạn tự hỏi tên đầy đủ của các tổ chức này là gì không?
Let’s take a look with EFA ^^.
WMO (World Meteorological Organization): Tổ chức khí tượng thế giới
WIPO (World Intellectual Property Organization): Tổ chức quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ
WHO (World Health Organization): Tổ chức y tế thế giới
WWF (World Wildlife Fund): Quỹ quốc tế bảo tồn động vật hoang dã
WTO (World Trade Organization): Tổ chức mậu dịch quốc tế
APEC (Asia-Pacific Economic Co-operation): Tổ chức Hợp tác kinh tế Châu á-Thái Bình Dương
BBC (British Broadcasting Corporation): Công ty phát thanh Anh quốc
CNN (Cable News Network): Mạng tin tức truyền hình cáp
ILO (International Labor Organization): Tổ chức lao động quốc tế
FAO (Food and Agriculture Organization): Tổ chức lương thực và nông nghiệp
CIA (Central Intelligence Agency) : cục tình báo trung ương Mĩ
FBI (Federal Bureau of Investigation) : cục điều tra liên bang Mĩ
FIFA (Fédération Internationale de Football Association) : liên đoàn bóng đá quốc tế
UEFA (Union of European Football Association) : liên đoàn bóng đá Châu Âu
AFC (Asian Football Confederation) : liên đoàn bóng đá Châu Á
CAF (Confédération Africaine de Football) : liên đoàn bóng đá Châu Phi
OFC (Oceania Football Confederation) : liên đoàn bóng đá Châu Đại Dương
IMF (International Monetary Fund) : quỹ tiền tệ quốc tế
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) : tổ chức giáo dục, khoa học và
văn hóa
UNICEF (The United Nations Children's Fund) : quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc
UN (United Nations) : liên hợp quốc
UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) : ủy ban liên hợp quốc về luật thương
mại quốc tế
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) : hội nghị của liên hợp quốc về thương mại
và phát triển
UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) : tổ chức phát triển công nghiệp của Liên Hợp
Quốc
WHO (World Health Organization) : tổ chức y tế thế giới
ICC (International Chamber of Commerce) : phòng thương mại quốc tế

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) : tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa
ASEM (Asia-Europe Meeting) : hội nghị các nguyên thủ quốc gia về hợp tác Á - Âu
ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) : hiệp hội các nước Đông Nam Á
WB (World Bank) : ngân hàng thế giới
TI (Tr...
TÊN VIẾT TẮT CÁC TỔ CHỨC TRÊN THẾ GIỚI
Khi xem tivi, đọc báo tin tức nước ngoài, các bạn rất hay bắt gặp tên các tổ chức trên thế giới quen thuộc như
WTO, UNESCO, BBC, CNN…nè ^^. Có bao giờ các bạn tự hỏi tên đầy đủ của các tổ chức này là gì không?
Let’s take a look with EFA ^^.
WMO (World Meteorological Organization): Tổ chức khí tượng thế giới
WIPO (World Intellectual Property Organization): Tổ chức quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ
WHO (World Health Organization): Tổ chức y tế thế giới
WWF (World Wildlife Fund): Quỹ quốc tế bảo tồn động vật hoang dã
WTO (World Trade Organization): Tổ chức mậu dịch quốc tế
APEC (Asia-Pacific Economic Co-operation): Tổ chức Hợp tác kinh tế Châu á-Thái Bình Dương
BBC (British Broadcasting Corporation): Công ty phát thanh Anh quốc
CNN (Cable News Network): Mạng tin tức truyền hình cáp
ILO (International Labor Organization): Tổ chức lao động quốc tế
FAO (Food and Agriculture Organization): Tổ chức lương thực và nông nghiệp
CIA (Central Intelligence Agency) : cục tình báo trung ương Mĩ
FBI (Federal Bureau of Investigation) : cục điều tra liên bang Mĩ
FIFA (Fédération Internationale de Football Association) : liên đoàn bóng đá quốc tế
UEFA (Union of European Football Association) : liên đoàn bóng đá Châu Âu
AFC (Asian Football Confederation) : liên đoàn bóng đá Châu Á
CAF (Confédération Africaine de Football) : liên đoàn bóng đá Châu Phi
OFC (Oceania Football Confederation) : liên đoàn bóng đá Châu Đại Dương
IMF (International Monetary Fund) : quỹ tiền tệ quốc tế
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) : tổ chức giáo dục, khoa học và
văn hóa
UNICEF (The United Nations Children's Fund) : quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc
UN (United Nations) : liên hợp quốc
UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) : ủy ban liên hợp quốc về luật thương
mại quốc tế
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) : hội nghị của liên hợp quốc về thương mại
và phát triển
UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) : tổ chức phát triển công nghiệp của Liên Hợp
Quốc
WHO (World Health Organization) : tổ chức y tế thế giới
ICC (International Chamber of Commerce) : phòng thương mại quốc tế
TÊN VIẾT TẮT CÁC TỔ CHỨC TRÊN THẾ GIỚI - Trang 2
TÊN VIẾT TẮT CÁC TỔ CHỨC TRÊN THẾ GIỚI - Người đăng: Thanhminh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TÊN VIẾT TẮT CÁC TỔ CHỨC TRÊN THẾ GIỚI 9 10 488