Ktl-icon-tai-lieu

Tham luận của Đảng bộ Quân sự xã Long Hòa

Được đăng lên bởi dangvukhanh2208
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tham luận của Đảng bộ Quân sự xã Long Hòa
Kết quả tham gia hội trại tòng quân năm 2016.
Kính thưa: Toàn thể Hội nghị.
Được sự phân công của Ban tổ chức Hội nghị, tôi xin cáo tham luận về kết
quả tham gia hội trại tòng quân của đơn vị xã Long Hòa.
Kính thưa hội nghị !
Công tác tuyển chọn, giao quân hàng năm và chính sách hậu phương quân
đội được Đảng bộ, Chính quyền xã Long Hòa xác định là một trong những nhiệm
vụ chỉ tiêu trọng tâm cần tập trung thực hiện và thực hiện thắng lợi bởi đây là công
tác góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là “xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN”, xác định tầm quan trọng đó các cấp uỷ đảng và chính
quyền xã Long Hòa đã làm tốt các bước tổ chức thực hiện từ đó nhiều năm liền xã
Long Hòa đã hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ mà trong đó 1 công tác
cũng ko kém phần quan trọng là tham gia hội trại tòng quân.
Nhiều năm qua, hội trại tòng quân được tổ chức trang trọng, ý nghĩa và hiệu
quả. Hoạt động trên được coi là “đặc sản” của lực lượng vũ trang trong mỗi dịp
tuyển quân, nhằm động viên tinh thần, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho tuổi trẻ
hăng hái hội quân, sẵn sàng hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự. Những ngày diễn ra
hội trại thực sự trở thành ngày hội không chỉ của những thanh niên lên đường nhập
ngũ mà còn là của tất cả mọi người dân địa phương với biết bao tình cảm gắn bó,
thân thương.
Về phía đơn vị xã Long Hòa, sau khi nhận kế hoạch hôi trại tòng quân từ
UBND huyện, BCH Đoàn xã (trại phó tiểu trại Long Hòa) đã tham mưu UBND xã
ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo tham gia hội trại tòng quân, thành lập các tiểu
ban trang trí, tiểu ban tham gia hội trại, xây dựng và triển khai kế hoạch số 01KH/BCĐ-Hội trại ngày 15/2/2016 xã về việc tham gia hội trại tòng quân năm 2016
đến các đồng chí là thành viên Hội đồng NVQS xã. Cũng trong thời gian này, các
thành viên Ban Chỉ đạo tham gia hội trại tòng quân của xã cũng đã bàn bạc, thống
nhất tên tiểu trại của đơn vị, chọn những tên các anh hùng liệt sỹ trẻ tuổi, tiêu biểu,
có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, qua đó giáo dục truyền thống
hào hùng của dân tộc, của quê hương; truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế
hệ cha anh đi trước; củng cố nhận thức và lòng tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng
niềm tin vào Đảng, vào chế độ XHCN, từ đó xây dựng ý thức trách nhiệm cho
thanh niên nói chung và các bạn thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên

đường nhập ngũ nói riêng. Ngoài ra đơn vị cũng đảm bảo tham gia tốt các hoạt
động trong khuôn khổ chương t...
Tham luận của Đảng bộ Quân sự xã Long Hòa
Kết quả tham gia hội trại tòng quân năm 2016.
Kính thưa: Toàn thể Hội nghị.
Được sự phân công của Ban tổ chức Hội nghị, tôi xin cáo tham luận về kết
quả tham gia hội trại tòng quân của đơn vị xã Long Hòa.
Kính thưa hội nghị !
Công tác tuyển chọn, giao quân hàng năm chính ch hậu phương quân
đội được Đảng bộ, Chính quyền Long Hòa xác định một trong những nhiệm
vụ chỉ tiêu trọng tâm cần tập trung thực hiện và thực hiện thắng lợi bởi đây là công
tác góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng “xây dựng bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN”, xác định tầm quan trọng đó các cấp uỷ đảng và chính
quyền Long Hòa đã làm tốt các bước tổ chức thực hiện từ đó nhiều năm liền xã
Long Hòa đã hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ trong đó 1 công tác
cũng ko kém phần quan trọng là tham gia hội trại tòng quân.
Nhiều năm qua, hội trại tòng quân được tổ chức trang trọng, ý nghĩahiệu
quả. Hoạt động trên được coi “đặc sản” của lực lượng trang trong mỗi dịp
tuyển quân, nhằm động viên tinh thần, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho tuổi trẻ
hăngi hội quân, sẵn sàng hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự. Những ngày diễn ra
hội trại thực sự trở thành ngày hội không chỉ của những thanh niên lên đường nhập
ngũ mà còn của tất cả mọi người dân địa phương với biết bao tình cảm gắn bó,
thân thương.
Về phía đơn vị Long Hòa, sau khi nhận kế hoạch hôi trại tòng quân từ
UBND huyện, BCH Đoàn xã (trại phó tiểu trại Long Hòa) đã tham mưu UBND xã
ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo tham gia hội trại tòng quân, thành lập các tiểu
ban trang trí, tiểu ban tham gia hội trại, xây dựng triển khai kế hoạch số 01-
KH/BCĐ-Hội trại ngày 15/2/2016 xã về việc tham gia hội trại tòng quân năm 2016
đến các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS xã. ng trong thời gian này, các
thành viên Ban Chỉ đạo tham gia hội trại tòng quân của cũng đã bàn bạc, thống
nhất tên tiểu trại của đơn vị, chọn những tên các anh hùng liệt sỹ trẻ tuổi, tiêu biểu,
nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, qua đó giáo dục truyền thống
hào ng của dân tộc, của quê hương; truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế
hệ cha anh đi trước; củng cố nhận thức lòng tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng
niềm tin vào Đảng, vào chế độ XHCN, từ đó xây dựng ý thức trách nhiệm cho
thanh niên nói chung các bạn thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân s lên
Tham luận của Đảng bộ Quân sự xã Long Hòa - Trang 2
Tham luận của Đảng bộ Quân sự xã Long Hòa - Người đăng: dangvukhanh2208
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tham luận của Đảng bộ Quân sự xã Long Hòa 9 10 395