Ktl-icon-tai-lieu

Thư viện hoàng gia Thụy Điển

Được đăng lên bởi kimhongpy1996
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thư viện quốc gia của Thụy Điển là một cơ quan nhà nước, có trụ sở chính đặt tại Stockholm.
Thư viện Quốc gia Thụy Điển đã thu nhặt hầu như tất cả mọi thứ được in ở Thụy Điển hoặc đã ở Thụy
Điển từ năm 1661.
- Nguồn gốc Thư viện quốc gia Thụy điển :
Nguồn gốc của Thư viện Quốc gia Thụy điển bắt đầu vào thời kỳ của vua Gustav Vasa trong thế kỷ 16.
Nhà vua có sở thích thu thập những cuốn sách về các chủ đề khác nhau bao gồm cả lịch sử, khoa học,
thần học, cũng như bản đồ. Các bộ sưu tập này trước đó đã được mở rộng ra bởi các vị vua Eric XIV,
Johan III, và Charles IX và giữ trong cung điện được gọi là Tre Krona (The Three Crowns). Một số
sách đã được mua ở nước ngoài, trong khi những khác bị tịch thu từ các tu viện Thụy Điển đã giải thể
trong cuộc cách mạng Cải Cách Tin Lành trước đó. Vào năm 1620, Vua Gustavus Adolphus đã tặng
một phần của bộ sưu tập sách hoàng gia, và những cuốn sách này nay là nền tảng của Thư viện Đại học
Uppsala ( là một trường đại học nghiên cứu ở Uppsala, và là trường đại học lâu đời nhất ở Thụy Điển,
được thành lập vào năm 1477 )
Các bộ sưu tập cũng dần được mở rộng thông qua các chiến lợi phẩm lấy trong ba mươi năm chiến
tranh ( các cuộc chiến tranh ở Trung Âu giữa năm 1618 và 1648, đó là một trong những cuộc xung đột
tàn phá nhất và kéo dài lâu nhất trong lịch sử châu Âu ). Những “ kho báu ” bị bắt thu giữ bao gồm các
thư viện giám mục của Würzburg ( một thành phố ở vùng Franconia, Bắc Bavaria, Đức ) năm 1631,
thư viện Đại học Olomouc vào năm 1642, và các thư viện hoàng gia của Prague trong 1649.
Theo Nghị định Chancery 1661, tất cả những người sử dụng máy in sách ở Thụy Điển theo yêu cầu của
pháp luật phải nộp hai bản sao cho tất cả mọi thứ họ in - một bản sao để lưu trữ quốc gia và một cho
Thư viện Quốc gia. Thay vì để có được tài liệu mới cho các mục đích nghiên cứu, các nghị định này đã
phản ánh một sức mạnh rất lớn của nhà nước lúc bấy giờ trong việc kiểm soát và kiểm duyệt ấn phẩm
khoa học.
Phần lớn các thư viện gầy dựng lại trong ngọn lửa trong chiến tranh, hỏa hoạn lớn khi vào năm 1697
khi 17.286 đầu sách và 1.103 bản thảo đã bị mất, chỉ còn lại 6.700 đầu sách và 283 bản thảo nguyên
vẹn. Sau đó, những cuốn sách được lưu trữ tạm thời trong cung điện khác nhau ở Stockholm, lần đầu
tiên trong Count Lillie, tiếp đến là ở Norrmalm Quảng trường (1697 - 1702), và sau đó là trong trong
Bonde Dinh thự (1702-1730). Cuối cùng, vào năm 1768, các bộ sưu tập được di chuyển vào bên cánh
phía đông bắc của cung điện hoàng gia mới.
Các bộ sư...
Thư viện quốc gia của Thụy Điển là một cơ quan nhà nước, có trụ sở chính đặt tại Stockholm.
Thư viện Quốc gia Thụy Điển đã thu nhặt hầu như tất cả mọi thứ được in ở Thụy Điển hoặc đã ở Thụy
Điển từ năm 1661.
- Nguồn gốc Thư viện quốc gia Thụy điển :
Nguồn gốc của Thư viện Quốc gia Thụy điển bắt đầu vào thời kỳ của vua Gustav Vasa trong thế kỷ 16.
Nhà vua có sở thích thu thập những cuốn sách về các chủ đề khác nhau bao gồm cả lịch sử, khoa học,
thần học, cũng như bản đồ. Các bộ sưu tập này trước đó đã được mở rộng ra bởi các vị vua Eric XIV,
Johan III, và Charles IX và giữ trong cung điện được gọi là Tre Krona (The Three Crowns). Một số
sách đã được mua ở nước ngoài, trong khi những khác bị tịch thu từ các tu viện Thụy Điển đã giải thể
trong cuộc cách mạng Cải Cách Tin Lành trước đó. Vào năm 1620, Vua Gustavus Adolphus đã tặng
một phần của bộ sưu tập sách hoàng gia, và những cuốn sách này nay là nền tảng của Thư viện Đại học
Uppsala ( là một trường đại học nghiên cứu ở Uppsala, và là trường đại học lâu đời nhất ở Thụy Điển,
được thành lập vào năm 1477 )
Các bộ sưu tập cũng dần được mở rộng thông qua các chiến lợi phẩm lấy trong ba mươi năm chiến
tranh ( các cuộc chiến tranh ở Trung Âu giữa năm 1618 và 1648, đó là một trong những cuộc xung đột
tàn phá nhất và kéo dài lâu nhất trong lịch sử châu Âu ). Những “ kho báu ” bị bắt thu giữ bao gồm các
thư viện giám mục của Würzburg ( một thành phố ở vùng Franconia, Bắc Bavaria, Đức ) năm 1631,
thư viện Đại học Olomouc vào năm 1642, và các thư viện hoàng gia của Prague trong 1649.
Theo Nghị định Chancery 1661, tất cả những người sử dụng máy in sách ở Thụy Điển theo yêu cầu của
pháp luật phải nộp hai bản sao cho tất cả mọi thứ họ in - một bản sao để lưu trữ quốc gia và một cho
Thư viện Quốc gia. Thay vì để có được tài liệu mới cho các mục đích nghiên cứu, các nghị định này đã
phản ánh một sức mạnh rất lớn của nhà nước lúc bấy giờ trong việc kiểm soát và kiểm duyệt ấn phẩm
khoa học.
Phần lớn các thư viện gầy dựng lại trong ngọn lửa trong chiến tranh, hỏa hoạn lớn khi vào năm 1697
khi 17.286 đầu sách và 1.103 bản thảo đã bị mất, chỉ còn lại 6.700 đầu sách và 283 bản thảo nguyên
vẹn. Sau đó, những cuốn sách được lưu trữ tạm thời trong cung điện khác nhau ở Stockholm, lần đầu
tiên trong Count Lillie, tiếp đến là ở Norrmalm Quảng trường (1697 - 1702), và sau đó là trong trong
Bonde Dinh thự (1702-1730). Cuối cùng, vào năm 1768, các bộ sưu tập được di chuyển vào bên cánh
phía đông bắc của cung điện hoàng gia mới.
Các bộ sưu tập dần phát triển thêm trong những nơi “cất giữ” mới đến khi khi việc lưu trữ các cổ vật bị
giải thể vào năm 1780 và hầu hết các sách giữ ở đó đã được chuyển giao cho Thư viện Quốc gia. Năm
1792, Vua Gustav III đã tặng thư viện riêng của ông bao gồm14.500 tác phẩm và bốn năm sau đó,
Gustav IV Adolf tặng 7.500 tác phẩm. Cuối cùng, Thư viện Quốc gia đã sở hữu khoảng 40.000 tác
phẩm vào năm 1814.
Nhiều bộ sưu tập sách lớn, bao gồm cho, tặng hoặc mua, đã được lưu giữ ở Thư viện Quốc gia trong
thế kỷ 19. Năm 1877, Thư viện Quốc gia được đến trụ sở mới, nơi có cơ sở vật chất chuyên dụng ở
Humlegården. Năm 1887, các thư viện đã bắt đầu lắp đặt hệ thống chiếu sáng nhưng vẫn chưa được
cung cấp đầy đủ cho đến năm 1964.
- Tổng quan :
Thư viện Hoàng gia Thụy Điển, còn gọi là Thư viện Quốc gia Thụy Điển, là nơi lưu giữ tất cả tư liệu in
ở quốc gia này và có một bộ sưu tập lớn các sách nghiên cứu được thể hiện bằng tất cả những ngôn ngữ
chính trên thế giới. Nó có chức năng như một thư viện nghiên cứu, chủ yếu về nhân văn. Nhiệm vụ của
nó là thu thập, mô tả, bảo quản tư liệu đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho độc giả tiếp cận với tư liệu
xuất bản tại Thụy Điển, các tư liệu phát hành ở nước ngoài và các bộ sưu tập văn học nước ngoài.
Ngoài ra, nó còn có nhiệm vụ bảo quản và mở rộng bộ sưu tập sách cũ, sách hiếm, động vật phù du,
bản thảo viết tay, bản đồ và tranh ảnh.
1. Sơ lược một số sự kiện chính của Thư viện Hoàng gia Thụy Điển.
Năm 1483: Dialogus creatuarum moralizatus là cuốn sách đầu tiên được xuất bản tại Thụy
Điển. Thư viện có hai bản sao trong bộ sưu tập của mình.
Thư viện hoàng gia Thụy Điển - Trang 2
Thư viện hoàng gia Thụy Điển - Người đăng: kimhongpy1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thư viện hoàng gia Thụy Điển 9 10 985