Ktl-icon-tai-lieu

thực hành lý

Được đăng lên bởi thu-thuy-tran1
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ
VÔN KẾ
Họ và tên:......................................................................Lớp:.......................................................
1.Trả lời câu hỏi
a) Viết công thức tính điện trở......................................................................................................
b) Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn cần dùng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó
như thế nào với dây dẫn cần đo?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
c) Muốn đo cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn cần dùng dụng cụ gì/ Mắc dụng cụ đó
như thế nào với dây dẫn cần đo?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2.Kết quả đo
Kết quả đo
Hiệu điện thế
Cường độ dòng điện
Điện trở
Lần đo
(V)
(A)
(Ω)
1
2
3
4
5
a) Tính trị số điện trở của dây dẫn đang xét trong mỗi lần đo.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................
THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ
VÔN KẾ
Họ và tên:......................................................................Lớp:.......................................................
1.Trả lời câu hỏi
a) Viết công thức tính điện trở......................................................................................................
b) Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn cần dùng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó
như thế nào với dây dẫn cần đo?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
c) Muốn đo cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn cần dùng dụng cụ gì/ Mắc dụng cụ đó
như thế nào với dây dẫn cần đo?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2.Kết quả đo
Kết quả đo
Lần đo
Hiệu điện thế
(V)
Cường độ dòng điện
(A)
Điện trở
(
)
1
2
3
4
5
a) Tính trị số điện trở của dây dẫn đang xét trong mỗi lần đo.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b) Tính giá trị trung bình cộng của điện trở.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
c) Nhận xét về nguyên nhân gây ra sự khác nhau (nếu có) của các trị số điện trở vừa tính
được trong mỗi lần đo.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
thực hành lý - Người đăng: thu-thuy-tran1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
thực hành lý 9 10 830