Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành phát triển cộng đồng

Được đăng lên bởi Luc Pham
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 3201 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Báo cáo thực hành phát triển cộng đồng

LỜI MỞ ĐẦU
Đi đôi với sự phát triển tích cực của nền công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước,
các mặt tích tiêu cực của nó cũng không kém và ảnh hưởng đến cuộc sống của
mỗi người dân Việt Nam chúng ta nói chung và của một số ít cộng đồng dân cư
nói riêng.
Một phần trong số các mặt tiêu cực đó là ô nhiễm môi trường. Như chúng ta đã
biết thì ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề cấp bách của toàn nhân loại.
Bên cạnh nguyên nhân từ sự phát triển của nền công nghiệp còn chưa hoàn thiện
thì một nguyên nhân lớn khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia
tăng là nhận thức của người dân. Môi trường là một nhân tố quan trọng trong
cuộc sống, bảo vệ môi trường giúp cho chúng có một bầu không khí trong lành
để thở, một môi trường sống xanh sạch đẹp để phát triển tốt về thể lực và sức
khỏe. Bảo vệ môi trường còn giúp cho kinh tế xã hội của đất nước phát triển bền
vững. Tuy nhiên, những điều cốt yếu ấy dần mất đi vì tình trạng ô nhiễm môi
trường ngày càng trầm trọng nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố
Hồ Chí Minh…
Bảo vệ môi trường không chỉ trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình mà còn là
trách nhiệm của cả cộng đồng. Chính vì vậy,việc nâng cao nhận thức của người dân về
việc bảo vệ môi trường và giúp người dân cải thiện được đời sống hướng tới cái “xanh
– sạch – đẹp” là hết sức cần thiết và việc lựa chọn các biện pháp phù hợp để giúp cộng
đồng hoàn thiện hơn về môi trường sống là điều mỗi người chúng ta ai cũng phải có
trách nhiệm.
Là những nhân viên công tác xã hội tương lai, ngoài những kiến thức tiếp thu được từ
thầy cô, chúng em còn phải trang bị riêng chi bản thân mỗi người những kinh nghiệm
thu được từ thực tế qua thưc hành bộ môn Phát triển cộng đồng. trong thời gian vừa
rồi, chúng em được thực hành bộ môn này tại ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc
Môn.
Chúng em xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy Nguyễn Minh Tuấn- người đã
truyền đạt cho chúng em những kinh nghiệm, kĩ năng và kiến thức về bộ môn phát
triển cộng đồng, xin cảm ơn thầy Nguyễn Minh Phúc- người đã hướng dẫn nhiệt tình
chúng em trong kì hành vừa qua để chúng em hoàn thành tốt bài báo cáo thực hành
của mình.
Nhóm sinh viên ấp Tiền Lân - Bà Điểm - Hóc môn
1

Lớp : CĐ12CT

Báo cáo thực hành phát triển cộng đồng

Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến các cô chú trong ban nhân dân ấp Tiền Lân. Trong đó
có cô Nguyễn Thị Chuộng- trưởng ban nhân dân ấp Tiền Lân, chú Phan Tấn Thi- phó
ban nhân dân ấp Tiền Lân, anh Trần Phạm Phước Lộc- bí thư chi ...
Báo cáo thực hành phát triển cộng đồng
LỜI MỞ ĐẦU
Đi đôi với sự phát triển tích cực của nền công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước,
các mặt tích tiêu cực của cũng không kém ảnh hưởng đến cuộc sống của
mỗi người dân Việt Nam chúng ta nói chung của một s ít cộng đồng dân
nói riêng.
Một phần trong số các mặt tiêu cực đóô nhiễm môi trường. Như chúng ta đã
biết thì ô nhiễm môi trường đang tr thành vấn đề cấp bách của toàn nhân loại.
Bên cạnh nguyên nhân từ sự phát triển của nền công nghiệp còn chưa hoàn thiện
thì một nguyên nhân lớn khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia
tăng nhận thức của người dân. Môi trường một nhân tố quan trọng trong
cuộc sống, bảo vệ môi trường giúp cho chúng một bầu không khí trong lành
để thở, một môi trường sống xanh sạch đẹp để phát triển tốt về thể lực sức
khỏe. Bảo v môi trường còn giúp cho kinh tế hội của đất nước phát triển bền
vững. Tuy nhiên, những điều cốt yếu ấy dần mất đi tình trạng ô nhiễm môi
trường ngày càng trầm trọng nhất các thành phố lớn như Nội, thành phố
Hồ Chí Minh…
Bảo vệ môi trường không chỉ trách nhiệm của mỗi nhân, gia đình còn
trách nhiệm của c cộng đồng. Chính vì vậy,việc nâng cao nhận thức của người dân về
việc bảo vệ môi trường và giúp người dân cải thiện được đời sống hướng tới cái “xanh
– sạch – đẹp” là hết sức cần thiết và việc lựa chọn các biện pháp phù hợp để giúp cộng
đồng hoàn thiện hơn về môi trường sống điều mỗi người chúng ta ai cũng phải
trách nhiệm.
những nhân viên công tác xã hội tương lai, ngoài những kiến thức tiếp thu được từ
thầy cô, chúng em n phải trang bị riêng chi bản thân mỗi người những kinh nghiệm
thu được từ thực tế qua thưc hành bộ môn Phát triển cộng đồng. trong thời gian vừa
rồi, chúng em được thực hành bộ môn này tại ấp Tiền Lân, Điểm, huyện Hóc
Môn.
Chúng em xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy Nguyễn Minh Tuấn- người đã
truyền đạt cho chúng em những kinh nghiệm, năng kiến thức về b môn phát
triển cộng đồng, xin cảm ơn thầy Nguyễn Minh Phúc- người đã hướng dẫn nhiệt nh
chúng em trong hành vừa qua để chúng em hoàn thành tốt bài báo cáo thực nh
của mình.
Nhóm sinh viên ấp Tiền Lân - Bà Điểm - Hóc môn
1 Lớp : CĐ12CT
Thực hành phát triển cộng đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành phát triển cộng đồng - Người đăng: Luc Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Thực hành phát triển cộng đồng 9 10 14