Ktl-icon-tai-lieu

“Thực trạng công tác giảm nghèo ở xã An Bình A, TX.Hồng Ngự, Đồng Tháp giai đoạn 2010-2012”

Được đăng lên bởi vophonghiep271-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2381 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đề tài: “Thực trạng công tác giảm nghèo ở xã An Bình A, TX.Hồng Ngự, Đồng Tháp giai đoạn 2010-2012”

A. MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Xác định được tình hình diễn biến về hộ nghèo, cận nghèo là vấn đề xã
hội bức xúc và nóng bỏng, từ thực trạng trên, xã An Bình A, Thị xã Hồng ngự
đã thực hiện các giải pháp giảm nghèo thông qua các chương trình mục tiêu có
liên quan như: Chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết việc làm, xuất khẩu
lao động, đào tạo nghề nông thôn, hổ trợ vốn và hướng dẫn cách làm ăn cho hộ
nghèo, hình thành quỹ xóa đói giảm nghèo ở địa phương trên cơ sở dân giúp
dân, đặc biệt là các chính sách xã hội đối với người nghèo được thực hiện khá
tốt như: cứu trợ kịp thời khi bị thiên tai, lũ lụt hàng năm và miễn giảm học phí
cho người nghèo, ….Song song đó tạo các tiền đề để thúc đẩy quá trình chuyển
dịch kinh tế góp phần thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn
xã.
Cùng với cả nước, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, điều hành của
Ủy ban nhân dân xã, sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể trong công tác
xóa đói giảm nghèo của xã có sự chuyển biến tích cực hơn. Đảng ủy, Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân xã sớm có chủ trương, Nghị quyết và những chính sách
hổ trợ giúp đỡ cho người nghèo, đã có nhiều cuộc hội nghị sơ tổng kết rút kinh
nghiệm, nhân điển hình cách làm hay đã thực hiện trong những năm qua, bước
đầu thu được những kết quả tương đối khả quan, góp phần đáng kể vào thành
tích chung của xã.
2. Phạm vi nghiên cứu:
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra chỉ tiêu giảm
tỷ lệ hộ nghèo của xã còn dưới 2,5% vào năm 2015 (xã nông thôn mới). Đây là
mục tiêu phải có quyết tâm cao và nhiều nổ lực, vì vậy để đạt được mục tiêu xóa
đói giảm nghèo đề ra đến năm 2015 sẽ còn có những giải pháp có thể tốt hơn,
hiệu quả cao hơn chưa được thực hiện. Đó là lý do tôi chọn đề tài: “Thực trạng
công tác giảm nghèo ở xã An Bình A, Thị xã Hồng ngự, tỉnh Đồng Tháp” với
hy vọng muốn góp một phần kiến thức nhỏ bé của mình vào kế hoạch, mục tiêu
xóa đói giảm nghèo của xã đang tổ chức thực hiện.
3. Phương pháp nghiên cứu:
Do trình độ bản thân còn hạn chế và chưa có kinh nghiệm nhiều trong
thực tiễn nên bài làm sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được thầy
cô thông cảm, bản thân xin hứa sẽ không ngừng học tập và rèn luyện nhiều hơn
nữa để hoàn thành nhiệm vụ phù hợp với quá trình đổi mới của đất nước.

HV: Lê Vũ Lâm

GVHD: Lê Minh Hiếu 1

B. NỘI DUNG
1. / Những nhận thức chung về giảm nghèo:
1.1/ Một số khái niệm
- Khái n...
Đề tài: “Thực trạng công tác giảm nghèo ở xã An Bình A, TX.Hồng Ngự, Đồng Tháp giai đoạn 2010-2012”
A. MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Xác định được tình hình diễn biến về hộ nghèo, cận nghèo vấn đề
hội bức xúc nóng bỏng, từ thực trạng trên, An Bình A, Thị Hồng ngự
đã thực hiện các giải pháp giảm nghèo thông qua các chương trình mục tiêu
liên quan như: Chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết việc làm, xuất khẩu
lao động, đào tạo nghề nông thôn, hổ trợ vốn hướng dẫn cách làm ăn cho hộ
nghèo, hình thành quỹ xóa đói giảm nghèo địa phương trên sở dân giúp
dân, đặc biệt các chính sách hội đối với người nghèo được thực hiện khá
tốt như: cứu tr kịp thời khi bị thiên tai, lụt hàng năm miễn giảm học phí
cho người nghèo, ….Song song đó tạo các tiền đề để thúc đẩy quá trình chuyển
dịch kinh tế góp phần thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn
xã.
Cùng với cả nước, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, điều hành của
Ủy ban nhân dân xã, sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể trong công tác
xóa đói giảm nghèo của schuyển biến tích cực hơn. Đảng ủy, Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân sớm chủ trương, Nghị quyết những chính sách
hổ trợ giúp đ cho người nghèo, đã nhiều cuộc hội nghị tổng kết rút kinh
nghiệm, nhân điển hình cách làm hay đã thực hiện trong những năm qua, bước
đầu thu được những kết quả ơng đối khả quan, góp phần đáng kể vào thành
tích chung của xã.
2. Phạm vi nghiên cứu:
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra chỉ tiêu giảm
tỷ lệ hộ nghèo của còn dưới 2,5% vào năm 2015 (xã nông thôn mới). Đây
mục tiêu phải có quyết tâm cao và nhiều nổ lực, vì vậy để đạt được mục tiêu xóa
đói giảm nghèo đề ra đến năm 2015 sẽ còn những giải pháp thể tốt hơn,
hiệu quả cao hơn chưa được thực hiện. Đó do tôi chọn đề tài: Thực trạng
công tác giảm nghèo ở xã An Bình A, Thị xã Hồng ngự, tỉnh Đồng Tháp” với
hy vọng muốn góp một phần kiến thức nhỏ của mình vào kế hoạch, mục tiêu
xóa đói giảm nghèo của xã đang tổ chức thực hiện.
3. Phương pháp nghiên cứu:
Do trình độ bản thân còn hạn chế chưa kinh nghiệm nhiều trong
thực tiễn nên bài làm sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được thầy
thông cảm, bản thân xin hứa sẽ không ngừng học tập rèn luyện nhiều hơn
nữa để hoàn thành nhiệm vụ phù hợp với quá trình đổi mới của đất nước.
HV: Lê Vũ Lâm GVHD: Lê Minh Hiếu 1
“Thực trạng công tác giảm nghèo ở xã An Bình A, TX.Hồng Ngự, Đồng Tháp giai đoạn 2010-2012” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
“Thực trạng công tác giảm nghèo ở xã An Bình A, TX.Hồng Ngự, Đồng Tháp giai đoạn 2010-2012” - Người đăng: vophonghiep271-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
“Thực trạng công tác giảm nghèo ở xã An Bình A, TX.Hồng Ngự, Đồng Tháp giai đoạn 2010-2012” 9 10 243