Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng ô nhiểm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe con người

Được đăng lên bởi vominhtuan03121993
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1670 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tình Hình Chung
Trong quá trình phát triển và hội nhập, mỗi quốc gia đều có chiến lược và kế hoạch
riêng nhưng không nằm ngoài khuôn khổ chung của toàn thế giới. Phát triển bền vững
không chỉ là phát triển, sử dụng, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên lâu bền, mà còn bảo
vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bởi con người cũng là một nguồn tài
nguyên. Ô nhiễm môi trường đã dẫn đến hệ lụy của nó là bệnh tật, giảm sút sức khỏe và
khả năng lao động của nhân loại.
Từ mối liên hệ chặt chẽ giữa môi trường và bệnh tật, sinh viên có được những kiến
thức cơ bản để có thể định hướng trong việc đưa ra những giải pháp cải thiện môi trường,
nâng cao sức khỏe người lao động và sức khoẻ cộng đồng.
Môn học giúp sinh viên từ nguyên lý tổng quát dựa trên những phương pháp nghiên
cứu nhằm thu tập những thông tin cơ bản về sức khỏe, sự phân bố và yếu tố quyết định sự
phân bố đó các chất ô nhiễm (các nguy cơ) vào trong môi truờng đất, nước, không khí,
môi trường lao động… và đánh giá sự ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Thực Trạng Môi Trường Lao Động Ảnh Hưởng Đến Sức Khỏe Con Người
Sức khoẻ nghề nghiệp là một chuyên ngành của sức khoẻ môi trường. Thực tế là, các

chất có ở nơi làm việc có thể thoát ra ngoài, thường gây ra những ảnh hưởng rõ rệt đối
với sức khoẻ cộng đồng. Các yêu tố môi trường ở bên ngoài nơi làm việc cũng ảnh hưởng
đến sức khoẻ.
Hội các Thầy thuốc Mỹ cho rằng một công việc có thể có ảnh hưởng xấu hoặc tết đối
với phong độ của bản thân người công nhân, tình trạng tài chính, sức khoẻ của gia đình,
cộng đồng và mỗi cá nhân.
Người bệnh, gia đình hoặc cộng đồng có thể phải tiếp xúc với các yếu tố tác hại hoá
học, lý học, tâm lý hoặc nhiễm trùng. Những yếu tố đó gây nên hoặc làm trầm trọng thêm
những vấn đề sức khoẻ cấp tính hoặc mạn tính và gây nên sự lo lắng hoặc buồn rầu.
Theo những ước lượng khác nhau, hiện có từ 85 triệu đến 104 triệu người Mỹ đang
làm việc trong khoảng 5 triệu doanh nghiệp. Gần 90% số doanh nghiệp có dưới 100
người làm ước tính khoảng 85% số công nhân Mỹ không tiếp cận được dịch vụ của thầy
thuốc thông qua chỗ làm việc, và chỉ 2% trong số công nhân Mỹ được tiếp cận với một
nhân viên vệ sinh công nghiệp và các chương trình theo dõi nơi làm việc. Như khi đau
ốm do tiếp xúc hoặc bị chấn thương ở nơi làm việc hoặc do môi trường, các thầy thuốc
CSSKBĐ thường là điểm tiếp xúc đầu tiên của bệnh nhân với ngành y tế.
Một nghiên cứu
của Viện quốc gia về
An toàn lao động và
Sức khoẻ nghề
nghiệp (NIOSH) cho
thấy rằng, 31% số
trường hợp bệnh tậ...
Tình Hình Chung
Trong quá trình phát triển và hội nhập, mỗi quốc gia đều có chiến lược và kế hoạch
riêng nhưng không nằm ngoài khuôn khổ chung của toàn thế giới. Phát triển bền vững
không chỉ là phát triển, sử dụng, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên lâu bền, mà còn bảo
vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bởi con người cũng là một nguồn tài
nguyên. Ô nhiễm môi trường đã dẫn đến hệ lụy của nó là bệnh tật, giảm sút sức khỏe và
khả năng lao động của nhân loại.
Từ mối liên hệ chặt chẽ giữa môi trường và bệnh tật, sinh viên có được những kiến
thức cơ bản để có thể định hướng trong việc đưa ra những giải pháp cải thiện môi trường,
nâng cao sức khỏe người lao động và sức khoẻ cộng đồng.
Môn học giúp sinh viên từ nguyên lý tổng quát dựa trên những phương pháp nghiên
cứu nhằm thu tập những thông tin cơ bản về sức khỏe, sự phân bố và yếu tố quyết định sự
phân bố đó các chất ô nhiễm (các nguy cơ) vào trong môi truờng đất, nước, không khí,
môi trường lao động… và đánh giá sự ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Thực Trạng Môi Trường Lao Động Ảnh Hưởng Đến Sức Khỏe Con Người
Sức khoẻ nghề nghiệp là một chuyên ngành của sức khoẻ môi trường. Thực tế là, các
Thực trạng ô nhiểm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe con người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng ô nhiểm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe con người - Người đăng: vominhtuan03121993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Thực trạng ô nhiểm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe con người 9 10 336