Ktl-icon-tai-lieu

THỰC VẬT

Được đăng lên bởi thuyhang1077
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 2417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 Ngành Hạt kín gồm 2 lớp: lớp Một lá mầm và Hai lá
mầm.
• Lớp Một lá mầm:

+ Phôi có 1 LM. Lá mầm thường có 2 bó dẫn chính.
+ Bó mạch (bó dẫn) phân bố không đồng đều, rải rác
trong thân. Bó dẫn kín do không có tầng phát sinh.
+ Thân không có sự phân hóa giữa miền vỏ và miền
trụ.
+ Lá thường không phân biệt cuống, nhiều khi có gốc
thành bẹ ; gân lá song song hoặc hình cung.

+ Hệ rễ chùm do rễ chính không phát triển.
+ Hoa thường mẫu 3, có khi mẫu 2, đôi khi mẫu 4, không
có mẫu 5.
+ Hoa của nhiều loài có cấu tạo thích nghi với thụ phấn
nhờ gió như các cây : lúa, ngô, tre, hành…

. Lớp Hai lá mầm :
+ Phôi có 2 LM. Lá mầm thường có 3 bó dẫn chính.
+ Các bó dẫn thường xếp thành một đai liên tục hay
gián đoạn. Bó dẫn hở (do có tầng phát sinh giữa gỗ và
libe).
+ Thân có sự phân hóa ra miền vỏ và miền trụ.
+ Lá có gân hình mạng.
+ Lá thường có cuống ; phiến lá có gân hình lông
chim, ít khi hình chân vịt.
+ Hoa thường mẫu 5, ít khi mẫu 4, rất ít khi mẫu 3.

BÀI 2:
TÌM HIỂU CÁC CƠ QUAN SINH
DƯỠNG CỦA THỰC VẬT

A. RỄ
I. Cấu tạo và chức năng của rễ
• Rễ là cơ quan dinh dưỡng, tạo thành phần ngầm dưới mặt

đất của cây, có vai trò giúp cơ thể (cây) bám chặt vào giá
thể (đất, đá), hấp thu nước và muối khoáng hòa tan để
chuyển lên các cơ quan trên mặt đất : thân và lá.
• Ở một số loài TV, rễ còn là cơ quan dự trữ chất dinh dưỡng

và tham gia vào sinh sản sinh dưỡng.

1. Đặc điểm hình thái ngoài của rễ
Rễ là cơ quan trục, cùng với thân tạo nên một trục thống nhất

của cây.
Rễ có khả năng phân nhánh cho ra các rễ bên, nên tuy rễ có

thể tích nhỏ nhưng diện tích mặt ngoài của rễ rất lớn, giúp rễ
tăng cường sự tiếp xúc với đất và dễ dàng hút nước.
 Rễ thường có hình trụ (đối xứng tỏa tròn).
Rễ không mang lá, nhưng ở một số loài trên rễ có các chồi

phụ.

a. Các bộ phận của rễ
Rễ gồm có 4 phần :

- Tận cùng là chóp rễ, có màu sẫm hơn các phần khác.
- Tiếp với chóp rễ là miền sinh trưởng (mô phân sinh
ngọn).
- Miền hấp thu (miền hút).
- Miền trưởng thành (miền phân nhánh).
 Tất cả các phần cấu tạo của rễ đều liên quan đến chức năng

chủ yếu là hút.

b. Các kiểu rễ
Dựa vào hình thái ngoài, rễ được chia thành 3 kiểu : rễ

trụ, rễ phụ và rễ chùm.
- Rễ trụ (rễ cọc) : đặc trưng cho các cây 2 LM. Gồm rễ
chính và các rễ bên.

+ Rễ chính phát triển từ mầm rễ, đâm thẳng xuống đất,
hay còn gọi là rễ cấp 1.
+ Tại miền trưởng thành, nó phân nhánh ra những rễ
bên theo thứ tự hướng ngọn (rễ sinh trước ở gần gốc, rễ
non ở gần đầu ngọn rễ). Rễ bên được gọi là rễ cấp 2, từ
...
Ngành Hạt kín gồm 2 lớp: lớp Một lá mầm và Hai
mầm.
Lớp Một lá mầm:
+ Phôi có 1 LM. Lá mầm thường có 2 bó dẫn chính.
+ Bó mạch (bó dẫn) phân bố không đồng đều, rải rác
trong thân. Bó dẫn kín do không có tầng phát sinh.
+ Thân không có sự phân hóa giữa miền vỏ và miền
trụ.
+ Lá thường không phân biệt cuống, nhiều khi có gốc
thành bẹ ; gân lá song song hoặc hình cung.
THỰC VẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC VẬT - Người đăng: thuyhang1077
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
THỰC VẬT 9 10 452