Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết nhận thức

Được đăng lên bởi bebithanthuong2007
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 566 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhận thức
Là bao gồm tất cả những hoạt động có trí óc có liên quan đến khả năng tư duy, sử
dụng ngôn ngữ và ghi nhớ.
Sự phát triển nhận thức là nền tảng phát triển của khả năng ngôn ngữ
Lịch sử:

•
•

Nhà tâm lý học người thụy sĩ Piaget
Những năm 50, 60 của thế kỉ 20

Pháttriển nhận thức là trọng tâm của chức năng con người đặc biệt là phát triển ngôn
ngữ. Qúa trình của sự hiểu biết và thay đổi liên quan đến hai chức năng cơ bản:đồng
hóa và thích nghi.
Đồnghóa là hoạt động chuyển đổi tích cực của thông tin để được tích hợp vào sự sắp
xếp của trí não đã hình thành sẵn.
Vídụ: Chuyển đổi thức ăn bằng cách nhai và tiêu hóa để phù hợp với đặc điểm cấu trúc
và hóa chất sinh học của cơ thể con người.
Thíchnghi là hoạt động chuyển đổi tích cực các phối hợp để nắm được sự miêu tả cụ
thể của mục đích con người hay những sự kiện được nghĩ tới tương tác vớinhau
Vídụ: Thích ứng của việc ăn và tiêu hóa các loại thực phẩm khác nhau mà chúng ta ăn.

4 giai đoạn phát triển nhận thức

Giai đoạn 1: tư duy cảm giác 0 – 2 tuổi
Giai đoạn 2: tiền tư duy cụ thể 3 – 6 tuổi
Giai đoạn 3: tư duy cụ thể 7 – 11 tuổi
Giai đoạn 4: tư duy hình thức 12 tuổi trở lên

Tư duy cảm giác
Sơ sinh đến 2 tuổi: Trải nghiệm về thế giới xung quanh thông qua các giác quan và
vận động – xúc giác, vị giác.

Tiềntư duy cụthể
3đến 6 tuổi.Miêutả mọi đều bằng lời và hình ảnh nhưng thiếu lập luận và logic

Tư duy cụ thể (từ7đến11tuổi)
Khả năng tư duy một cách logic về những sự kiện cụ thể mà có thể quan sát được,
cũng như khả năng có những so sánh có thể quan sát được và khả năng thực hiện
được
Khảnăng phân loại đối tượng nhanh theo hình dạng, kích thước, hoặc bất kỳ các
đặctrưngkhácnhau.
Khảnăng bắc cầu để nhận ra mối quan hệ hợp lí giữa các yếu tốtheomộtthứ tự nối
tiếp và thực hiện kết luận bắc cầu.

Tư duy hình thức
(12 tuổi đến khi trưởng thành)

•
•

Lậpluận đạođực

•

Nâng cao ý thức của bản thân được phản chiếu trong tư tưởng của tính độc nhất
và tính vô thượng

Có khả năng tư duy trừu tượng có khả năng lí giải, kết luận một vấn đề, khả năng
đánh giá sự vật nhiều khía cạnh.

Vận dụng vào công tác xã hội

1.

Thực hiện 1 đánh giá nhận thức về trẻ - trẻ đang ở giai đoạn nào và trẻ có khả
năng gì. Xem xét các ảnh hưởng

2.
3.

Giáo dục cha mẹ và người chăm sóc về mức độ và nhu cầu nhận thức của trẻ
Giao tiếp và làm việc với trẻ em the khả năng nhận thức phù hợp của các em

...
Nhận thức
Là bao gồm tất cả những hoạt động có trí óc có liên quan đến khả năng tư duy, sử
dụng ngôn ngữ và ghi nhớ.
Sự phát triển nhận thức là nền tảng phát triển của khả năng ngôn ngữ
Lịch sử:
Nhà tâm lý học người thụy sĩ Piaget
Những năm 50, 60 của thế kỉ 20
Thuyết nhận thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết nhận thức - Người đăng: bebithanthuong2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thuyết nhận thức 9 10 978