Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết trình tâm lý Trí Nhớ

Được đăng lên bởi vemotnucuoi65
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Líp: Qu¶n trÞ v¨n phßng 14C
Nhãm 2

BÀI TẬP THUYẾT TRÌNH
Chương V: TRÍ NHỚ
**********
Lời dẫn:
Loài người sẽ như thế nào nếu không có trí nhớ?
Và thế giới có tồn tại được không khi con người quên tất cả những gì diễn
ra xung quanh họ?
…………………..
Làm thế nào để một họa sĩ vẽ chính xác được hình ảnh quê hương mình dựa
vào những kí ức trong tuổi thơ? Tại sao lại có những thứ thật khó để ghi nhớ trong
khi lại có những thứ dường như không thể quên? Tại sao con người lại có thể nhận
biết được nhau qua khuôn mặt, giọng nói? Tại sao con người có thể nhớ được
những chuyện xảy ra quanh mình?Nhờ vào trí nhớ mà con người làm được có thể
làm được điều đó. Vậy làm thế nào để con người có một trí nhớ tốt?
1. Khái niệm
- Trí nhớ là một quá trình của tâm lí phản ánh những kinh nghiệm đã có của
cá nhân dưới hình thức biểu tượng, bao gồm sự ghi nhớ, giữ gìn và tái tạo lại sau
đó ở trong óc cái mà con người đã có cảm giác, tri giác, xúc cảm, hành động hay
suy nghĩ trước đây
Ví dụ: Khi đi học xa nhà ta thường hay nhớ tới gia đình, bạn bè, nhớ những
cảnh vật gần gũi…
2. Vai trò

- Đối với cá nhân:
1

+ Là điều kiện để con người có đời sống tâm lý bình thường, tích lũy kinh
nghiệm và sử dụng vốn kinh nghiệm trong cuộc sống.
Ví dụ: Nếu không có trí nhớ con người sẽ không nhớ được họ tên của mình,
gia đình của mình…
- Đối với nhận thức:
+ Giúp giữ lại kết quả của quá trình nhận thức, nhờ đó con người có
thể học tập và phát triển trí tuệ của mình.
Ví dụ: Không có trí nhớ đồng nghĩa với việc con người không có tri
thức, sẽ không có sự học và những thành tựu khoa học kĩ thuật…
3. Các loại trí nhớ
a. Trí nhớ vận động, trí nhớ xúc cảm, trí nhớ hình ảnh và trí nhớ từ ngữ logic.
b. Trí nhớ không chủ định, trí nhớ có chủ định và trí nhớ sau chủ định.
c. Trí nhớ ngắn hạn, trí nhớ dài hạn.
4. Quá trình hình thành cơ bản của trí nhớ
a. Quá trình ghi nhớ
- Khái niệm: là quá trình tạo nên dấu vết của đối tượng trên vỏ não, đồng
thời cũng là quá trình gắn đối tượng với kiến thức đã có.
- Các loại ghi nhớ:
+ Ghi nhớ không chủ định: là ghi nhớ không có mục đích đặt ra từ
trước.
+ Ghi nhớ có chủ định: là ghi nhớ làm theo mục đích đặt ra từ trước.
+ Ghi nhớ máy móc: là ghi nhớ dựa trên sự lặp đi lặp lại nhiều lần một
cách đơn giản, tạo mối liên hệ bề ngoài giữa các phần của tài liệu ghi nhớ, không
cần thông hiểu nội dung tài liệu.
+ Ghi nhớ ý nghĩa: là ghi nhớ dựa sự thông hiểu nội dung của tài liệu,
trên sự nhận thức được mối liên hệ logic giữa các bộ phận của tài liệu đó

2

b. Quá trình giữ gìn...
Líp: Qun trÞ v¨n phßng 14C
Nhãm 2
BÀI TẬP THUYẾT TRÌNH
Chương V: TRÍ NHỚ
**********
Lời dẫn:
Loài người sẽ như thế nào nếu không có trí nhớ?
thế giới tồn tại được không khi con người quên tất cả những diễn
ra xung quanh họ?
…………………..
Làm thế nào để một họa vẽ chính xác được hình ảnh quê hương mình dựa
vào những kí ức trong tuổi thơ? Tại sao lại có những thứ thật khó để ghi nhớ trong
khi lại có những thứ dường như không thể quên? Tại sao con người lại có thể nhận
biết được nhau qua khuôn mặt, giọng nói? Tại sao con người thể nhớ được
những chuyện xảy ra quanh mình?Nhờ vào trí nhớ con người làm được thể
làm được điều đó. Vậy làm thế nào để con người có một trí nhớ tốt?
1. Khái niệm
- Trí nhớ một quá trình của tâm phản ánh những kinh nghiệm đã của
nhân ới hình thức biểu tượng, bao gồm s ghi nhớ, giữ n tái tạo lại sau
đó trong óc i con người đã cảm giác, tri giác, c cảm, hành động hay
suy nghĩ trước đây
dụ: Khi đi học xa nhà ta thường hay nhớ tới gia đình, bạn bè, nhớ những
cảnh vật gần gũi…
2. Vai trò
- Đối với cá nhân:
1
Thuyết trình tâm lý Trí Nhớ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết trình tâm lý Trí Nhớ - Người đăng: vemotnucuoi65
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thuyết trình tâm lý Trí Nhớ 9 10 685