Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận chính sách ngoại giao trong lịch sử hành chính

Được đăng lên bởi hoan hi
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1659 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chính sách ngoại giao trong lịch sử Hành chính

MỤC LỤC
A.

LỜI MỞ ĐẦU

B.NỘI DUNG
I.Khái niệm ngoại giao
II. Ngoại giao thời kỳ dựng nước của các vua Hùng đến thế kỉ X
III. Ngoại giao thời kì độc lập tự chủ từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVI
1.Ngoại giao thời họ Khúc - họ Dương
2.Ngoại giao củng cố độc lập thời Ngô - Đinh- Tiền Lê -Lý
3. Ngoại giao chống quân xâm lược Thời Trần
4. Ngoại giao thời Hồ
5.Ngoại giao thời Lê sơ.
IV. Ngoại giao từ nửa đầu thế kỉ XVI đến hết thế kỉ XVIII
1.Ngoại giao thời Mạc
2. Ngoại giao thời Lê Trung Hưng
3.Ngoại giao thời vua Lê- Chúa Trịnh (ở Đàng ngoài)
4. Ngoại Giao chúa Nguyễn (ở Đàng trong)
5.Ngoại giao thời Tây Sơn
V. Ngoại giao từ XIX đến nửa đầu thế kỉ XX
VI.Ngoại giao từ cách mạng Tháng Tám đến nay
VII. Bài học kinh nghiệm.
C. KẾT LUẬN

Trương Thị Thanh- Kh14a9 – Học viện Hành chính Quốc gia

Page 1

Chính sách ngoại giao trong lịch sử Hành chính

A. LỜI MỞ ĐẦU
Đã từ bao đời nay trong lịch sử dựng nước, đất nước ta đã trải qua biết bao nhiêu
triều đại phong kiến hùng mạnh từ Ngô , Đinh, Tiền Lê , Lý ,Trần, Lê Sơ, rồi Triều
đại Tây Sơn , triều Nguyễn …cho đến các thời kỳ lịch sử từ cách mạng tháng Tám
năm 1945 đến nay. Cùng với các chính sách phát triển kinh tế - xã hôi, cùng với
các biện pháp quân sự bảo vệ, giữ gìn giang sơn bờ cõi ,độc lập chủ quyền của đất
nước ,ngoại giao luôn là một lĩnh vực quan trọng cần quan tâm, và đóng một vai
trò cực kì to lớn đối với sự ổn định chính trị, sự phát triển kinh tế xã hội và sự hòa
bình tự do cho nhân dân.
Hiểu được tầm quan trọng của ngoại giao cho nên em chọn đề tài: “ CÁC CHÍNH
SÁCH NGOẠI GIAO TRONG LỊCH SỬ HÀNH CHÍNH ” để từ đó phân tích và
hiểu rõ thêm tầm ảnh hưởng của ngoại giao giữa các nước và tài nghệ ngoại giao
của ông cha từ đó rút được ra những bài học kinh nghiệm quý báu để áp dụng vào
thực tiễn tình hình của đất nước ta hiện nay là đang tiến hành đi đến thời kì công
nghiệp hóa hiện đại hóa. Để đưa đất nước ta phát triển hùng mạnh giống như
những quá khứ hào hùng của lịch sử vươn lên sánh vai với các cường quốc năm
châu.
Bài tiểu luận này của em mặc dù đã được sự hướng đân nhiệt tình của giảng
viên và sự chăm chỉ nghiên cứu.Nhưng vì trình độ hiểu biết còn hạn hẹp nên bài
tiểu luận còn rất nhiều thiếu sót mong cô bổ sung chỉnh sửa và hoàn thiện để bài
làm được tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

Trương Thị Thanh- Kh14a9 – Học viện Hành chính Quốc gia

Page 2

Chính sách ngoại giao trong lịch sử Hành chính

B. NỘI DUNG
I.KHÁI NIỆM NGOẠI GIAO
Ngoại giao là một khoa ...
Chính sách ngo i giao trong l ch s Hành chính
MỤC LỤC
A. LỜI MỞ ĐẦU
B.NỘI DUNG
I.Khái niệm ngoại giao
II. Ngoại giao thời kỳ dựng nước của các vua Hùng đến thế kỉ X
III. Ngoại giao thời kì độc lập tự chủ từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVI
1.Ngoại giao thời họ Khúc - họ Dương
2.Ngoại giao củng cố độc lập thời Ngô - Đinh- Tiền Lê -Lý
3. Ngoại giao chống quân xâm lược Thời Trần
4. Ngoại giao thời Hồ
5.Ngoại giao thời Lê sơ.
IV. Ngoại giao từ nửa đầu thế kỉ XVI đến hết thế kỉ XVIII
1.Ngoại giao thời Mạc
2. Ngoại giao thời Lê Trung Hưng
3.Ngoại giao thời vua Lê- Chúa Trịnh (ở Đàng ngoài)
4. Ngoại Giao chúa Nguyễn (ở Đàng trong)
5.Ngoại giao thời Tây Sơn
V. Ngoại giao từ XIX đến nửa đầu thế kỉ XX
VI.Ngoại giao từ cách mạng Tháng Tám đến nay
VII. Bài học kinh nghiệm.
C. KẾT LUẬN
Tr ng Th Thanh- Kh14a9 – H c vi n Hành chính Qu c giaươ Page 1
Tiểu luận chính sách ngoại giao trong lịch sử hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận chính sách ngoại giao trong lịch sử hành chính - Người đăng: hoan hi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Tiểu luận chính sách ngoại giao trong lịch sử hành chính 9 10 15