Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận “Nghiên cứu máy móc và lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 573 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIỂU LUẬN
Nghiên cứu máy móc và
lao động trong quá trình
sản xuất giá trị thặng dư

LỜI GIỚI THIỆU

Việc ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đã thúc đẩy lực
lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển, nhờ đó không những
các tập đoàn tư bản độc quyền thu được lợi nhuận siêu ngạch cao mà đời sống
của những người lao động tại nghiệp cũng được cải thiện và hình thành tầng lớp
trung lưu trong xã hội.
Trước thực tế đó, cộng thêm sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội tập trung
quan liêu ở Liên Xô và Đông Âu, nhiều người nghi ngờ tính đúng đắn của khoa
học kinh tế chính trị Mác- Lênin, đặc biệt là học thuyết giá trị thặng dư “hòn đá
tảng” trong các học thuyết kinh tế của Mác.
Những người phản bác học thuyết giá trị thặng dư tấn công vào “hòn đá tảng”
này bằng nhiều luận điểm khác nhau. Phê phán những luận điểm đó, chúng ta
tập trung vào việc nghiên cứu máy móc và lao động trong quá trình sản xuất
giá trị thặng dư để giải thích quan niệm trên.

1

I. MÁY MÓC VÀ LAO ĐỘNG

1) Máy móc đối với nền sản xuất tư bản chủ nghĩa:
Trên cơ sở kỹ thuật thủ công, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa không
thể được xác lập một cách hoàn chỉnh và phát triển vững chắc. Do đó trong quá
trình phát triển chủ nghĩa tư bản đã tạo cho nó một cơ sở kỹ thuật tương ứng là
máy móc, đưa chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn công trường thủ công lên giai đoạn
công nghiệp cơ khí. Máy móc xuất hiện vào thế kỷ 17 và ngày càng được hoàn
thiện. ở thời kỳ cách mạng công nghiệp, thông thường các máy móc đều gồm ba
bộ phận cơ bản. Máy móc không ngừng được cải tiến, phát triển, hình thức hoàn
thiện nhất của nó hiện nay là máy tự động người máy. Trong lịch sử phát triển
của chủ nghĩa tư bản lúc đầu máy móc được sử dụng từng chiếc trong từng xí
nghiệp. Về sau nhờ chế tạo ra máy phát lực mạnh nên chỉ một máy động lực
cũng có thể làm cho nhiều máy công tác hoạt động.
Nhiều máy công tác hoạt động do máy lực trung tâm thông qua một hệ thống
chuyển lực thống nhất, gọi là hệ thống máy móc. Hệ thống máy móc có thể là sự
hiệp tức giản đơn của nhiều máy công tác cùng loại hoặc là sự hiệp tác của
nhiều máy công tác khác nhau nhưng liên kết với nhau.
Sự phát triển của máy móc thành hệ thống máy móc đề ra công xưởng. Công
xưởng là xí nghiệp đại công nghiệp sử dụng cả một hệ thống máy móc để sản
xuất . Máy móc được sử dụng phổ biến trong xã hội thông qua cuộc cách mạng
công nghiệp. Về thực chất, đó là cuộc cách mạng kỹ thuật thay thế lao động thủ
công bằng lao động sử dụng máy móc, xây dựn...
TIU LUN
Nghiên cu máy móc và
lao động trong quá trình
sn xut giá tr thng dư
Tiểu luận “Nghiên cứu máy móc và lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận “Nghiên cứu máy móc và lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận “Nghiên cứu máy móc và lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư 9 10 335