Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận ngoại tình chốn công sở

Được đăng lên bởi ninhloan311090
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1482 lần   |   Lượt tải: 6 lần
SVTH: NINH THỊ LOAN

Lớp : k09

MỤC LỤC

I: Lời nói đầu
+Lý do chọn đề tài...........................................................................................2
II: Nội dung chính...........................................................................................4
+ Câu chuyện ngoại tình nơi công sở..............................................................5
+ Biểu hiện .....................................................................................................6
+ Nguyên nhân................................................................................................7
+Giải pháp.......................................................................................................8
III: Kết luận ..................................................................................................11
+Phụ lục.........................................................................................................12
+Danh mục tài liệu tham khảo......................................................................13

GVHD: LÊ THỊ NGỌC DIỆP

Page 1

SVTH: NINH THỊ LOAN

Lớp : k09

LỜI NÓI ĐẦU
I.

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Cùng sự phát triển của kinh tế, sự biến đổi của xã hội ,trên thế giới đã và đang

diễn ra quá trình hợp tác hóa toàn cầu-đây chính là con đường để các Quốc gia
xích lại gần nhau. Việt Nam cũng nằm trong vòng xoáy đó.Bên cạnh quá trình mở
cửa để xây dựng , phát triển nền kinh tế xu thế hợp tác, giao lưu giữa các nền văn
hóa theo sự thay đổi về mọi mặt của xã hội, trong đó diễn ra sự thay đổi về nhận
thức, hiểu biết, thái độ hành vi của con người. Một số giá trị xã hội truyền thống
của Việt Nam-do tiếp thu nền văn hóa khác nhau trên thế giới đang diễn ra sự biến
đổi sâu sắc . Xã hội đã có cái nhìn cởi mở hơn, thoáng hơn trước nhiều vấn đề,
trong đó có cả vấn đề về tình yêu và ngoại tình trong hôn nhân.
Mặt khác, cùng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, có sự hỗ trợ của
công nghệ thông tin và nhu cầu ngày càng cao của con người, trên các phương tiện
truyền thông và các sản phẩm văn hóa nghệ thuật, càng có nhiều loại hình mới xuất
hiện nhằm thỏa mãn nhu cầu đó, nhất là trong các văn phòng hiện nay. Các phương
tiện máy tính ngày càng nhiều, con người làm việc và hoạt động tại đó cũng trở
nên tò mò hơn và nó ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức tâm sinh lý của mỗi con
người,dẫn đến sự thay đổi về lối sống và hành vi của họ.Chính vì vậy việc quan hệ
ngoài luồng hôn nhân đã trở nên phổ biến hiện nay.
Công sở là các tổ chức thự...
SVTH: NINH THỊ LOAN Lớp : k09
MỤC LỤC

I: Lời nói đầu
+Lý do chọn đề tài...........................................................................................2
II: Nội dung chính...........................................................................................4
+ Câu chuyện ngoại tình nơi công sở..............................................................5
+ Biểu hiện .....................................................................................................6
+ Nguyên nhân................................................................................................7
+Giải pháp.......................................................................................................8
III: Kết luận ..................................................................................................11
+Phụ lục.........................................................................................................12
+Danh mục tài liệu tham khảo......................................................................13
GVHD: LÊ TH NG C DI P Page 1
Tiểu luận ngoại tình chốn công sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận ngoại tình chốn công sở - Người đăng: ninhloan311090
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tiểu luận ngoại tình chốn công sở 9 10 162