Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận : những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin

Được đăng lên bởi Hà Thanh Bình
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trước
Trướckhi
khiđiđivào
vàotìm
tìmhiểu
hiểucác
cácmâu
mâuthuãn
thuãn
của
củacơ
cơbản
bảncủa
củanền
nềnsản
sảnxuất
xuấthàng
hànghóa
hóa
chúng
chúngtatacùng
cùngtìm
tìmhiểu
hiểuhàng
hànghóa
hóavà
vàcác
cácđặc
đặc
tính
tínhcủa
củasản
sảnxuất
xuấthàng
hànghóa.
hóa.

1.Hàng hóa là gì?
- Hàng hóa là sản phẩm của con người tạo ra, nó có thể thõa
mãn một hoặc một số nhu cầu nào đó của người tiêu dùng,
đồng thời để trao đổi mua bán.

2. Hình thức tồn tại của hàng hóa.
- Hàng hóa tồn tại rất phong phú đa dạng dưới nhiều dạng vật
thể. Có thể ở dạng vật thể ( hữu hình) hoặc ở dạng phi vật thể
(vô hình).

2. Hình thức tồn tại của hàng hóa.

Dạng vật thể (hữu hình ) như xe cộ nhà cửa, quần áo,…

Dạng phi vật thể

Tiếp
Tiếptheo
theochúng
chúngta
tacùng
cùngđi
đivào
vào
tâm
tâmđiểm
điểmchính
chínhcác
cácmâu
mâuthẫu
thẫu
cơ
của
sản
xuất
hàng
cơbản
bản
củanền
nền
sản
xuấtdu
hàng
như:
truyền
hình
cáp,
lịch,
hóa.
hóa.

sóng điện thoại,…

. 1. Hai thuộc tính của hàng hóa.
a.Giá trị sử dụng

- Giá trị sử dụng là công cụ của vật phẩm có thể thỏa mãn
nhu cầu nào đó của con người.
- Ví dụ: cơm để ăn, áo để mặc, sắt thép để chế tạo máy.

. 1. Hai thuộc tính của hàng hóa.
a. Giá trị sử dụng

-Gía trị sử dụng hay công dụng của hàng hóa là do thuộc tính tự
nhiên của vật thể hàng hóa quyết định. Nên giá trị sử dụng là
phạm trù vĩnh viễn. Gía trị sử dụng chỉ thể hiện khi con người sủ
dụng hay tiêu dùng, nó là nội dung vật chất của của cải, không
kể hình thức xã hội của của cải đó như thế nào. Một vật đã là
hàng hóa thì nhất thiết phải có giá trị sử dụng. Nhưng không
phải vật gì cũng có giá trị sử dụng cũng đều là hàng hóa. Như
vậy một vật muốn trở thành hàng hóa thì giá trị sử dụng của nó
phải là vật được sản xuất ra để bán, để trao đổi, cũng có nghĩa
là vật đó phải có giá trị trao đổi. Gía trị sử dụng là vật mang giá
trị trao đổi.

. 1. Hai thuộc tính của hàng hóa.
b.Giá trị
- Giá trị của hàng hóa là nói lên sự hao phí sức lao động xã hội cần
thiết của người sản xuất hàng hàng hóa được kết tinh vào trong hàng
hóa.
Ví dụ:

1m vải

=

5kg gạo

-Vải và gạo là hai sản phẩm có giá trị sử dụng khác nhau, tại sao chúng lại có
thể trao đổi với nhau?. Như vậy, giữa gạo và vải phải có cái chung giống nhau,
cái chung đó chính là 1m vải và 5kg gạo có lượng thời gian hao phí sức lao
đọng như nhau. Do đó, khi trao đổi, mua bán sản phẩm với nhau phải dựa
trên cơ sở ngang giá.

. 1. Hai thuộc tính của hàng hóa.
b. Giá trị
-

Sản phẩm nào có lượng hao phí sức lao động càng nhiều thì giá trị
c...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận : những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin - Người đăng: Hà Thanh Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
tiểu luận : những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin 9 10 273