Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi việt hà nguyễn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2291 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI NÓI ĐẦU




ASEAN – Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đang hết sức nỗ lực trong việc
xây dựng Cộng đồng chung ASEAN vào năm 2015. Tuy nhiên, giữa các quốc gia
trong khối vẫn còn tồn tại nhiều tranh chấp liên quan tới vấn đề biên giới, lãnh thổ.
Hiện những vấn đề này vẫn là đề tài nóng bỏng được các tổ chức quốc tế và dư luận
quan tâm sát sao. Nổi bật trong số đó có thể kể đến tranh chấp lãnh hải khu vực biển
Đông giữa Trung Quốc cùng nhiều nước Đông Nam Á hay tranh chấp lãnh thổ trong
nội bộ khối Đông Nam Á với nhau. Xét thấy tính cấp thiết của vấn đề, nhóm chúng em
quyết định chọn đề tài: “Tranh chấp giữa các quốc gia Đông Nam Á”. Cụ thể hơn,
trong bài tiểu luận này, nhóm chúng em chỉ đề cập chính tới 3 vụ tranh chấp giữa:
Campuchia và Thái Lan liên quan tới ngôi đền Preah Vihear
Indonesia và Malaysia về chủ quyền đối với hai hòn đảo trên biển Celebes là Pulau



Sipadan và Pulau Ligitan
Malaysia và Singapore về lãnh thổ ở Pedra Brance
Điểm chung giữa 3 vụ tranh chấp trên đó là các quốc gia sau nhiều nỗ lực đàm
phán song phương vẫn không thể đạt được giải pháp đồng thuận nên đã phải đưa lên
Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) để được giải quyết. Bài tiểu luận sẽ xem xét các vụ kiện
trên một cách chi tiết hơn để chứng tỏ ICJ là một cơ chế hữu hiệu để giải quyết các
tranh chấp lãnh thổ tại khu vực Đông Nam Á. ICJ là một trong 6 cơ quan chủ chốt
nhất và hoạt động như một cơ quan tư pháp cao nhất của tổ chức Liên Hợp Quốc. Với
vai trò là một tòa án quốc tế, ICJ có thẩm quyền ra các phán quyết quyết định các tranh
chấp được đem ra xét xử tại tòa, và làm công tác cố vấn pháp luật đối với các vấn đề
liên quan theo yêu cầu của các tổ chức như Liên hợp quốc. Tuy nhiên đối với đa số các
quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, ICJ và các Tòa án quốc tế khác như ITLOS vẫn
chỉ là sự lựa chọn cuối cùng. Do vậy, nhóm chúng em muốn thông qua bài tiểu luận sẽ
chứng tỏ Tòa án Công lý quốc tế có tiềm năng đóng một vai trò lớn hơn rất nhiều nữa
trong việc giải quyết các tranh chấp này và những hành động cần được thực hiện để
gia tăng tín nhiệm của Tòa án đối với các quốc gia Đông Nam Á.
Mục đích của bài tiểu luận nghiên cứu tranh chấp giữa các quốc gia Đông Nam Á
là nhằm chứng tỏ Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) có tiềm năng đóng một vai trò lớn hơn
rất nhiều nữa trong việc giải quyết các tranh chấp này và những hành động cần được
thực hiện để gia tăng tín nhiệm của Tòa án đối với các quốc gia Đông Nam Á. Từ đó
cũng đưa ra những đề xuất hướng giải quyết của nhóm đối với từng vụ tranh ...
LỜI NÓI ĐẦU
ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đang hết sức nỗ lực trong việc
xây dựng Cộng đồng chung ASEAN vào năm 2015. Tuy nhiên, giữa các quốc gia
trong khối vẫn n tồn tại nhiều tranh chấp liên quan tới vấn đề biên giới, lãnh thổ.
Hiện những vấn đề này vẫn đề tài nóng bỏng được các tổ chức quốc tế luận
quan tâm sát sao. Nổi bật trong số đó có thể kể đến tranh chấpnh hải khu vực biển
Đông giữa Trung Quốc cùng nhiều nước Đông Nam Á hay tranh chấp lãnh thổ trong
nội bộ khối Đông Nam Á với nhau. Xét thấy tính cấp thiết của vấn đề, nhóm chúng em
quyết định chọn đề tài: “Tranh chấp giữa các quốc gia Đông Nam Á”. Cụ thể hơn,
trong bài tiểu luận này, nhóm chúng em chỉ đề cập chính tới 3 vụ tranh chấp giữa:
Campuchia và Thái Lan liên quan tới ngôi đền Preah Vihear
Indonesia và Malaysia về chủ quyền đối với hai hòn đảo trên biển Celebes là Pulau
Sipadan và Pulau Ligitan
Malaysia và Singapore về lãnh thổ ở Pedra Brance
Điểm chung giữa 3 vụ tranh chấp trên đó các quốc gia sau nhiều nlực đàm
phán song phương vẫn không thể đạt đưc giải pháp đồng thuận nên đã phải đưa n
Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) để được giải quyết. Bài tiểu luận sẽ xem xét các vụ kiện
trên mộtch chi tiết hơn để chứng tỏ ICJ một chế hữu hiệu để giải quyết các
tranh chấp lãnh thổ tại khu vc Đông Nam Á. ICJ một trong 6 quan chủ chốt
nhất và hoạt động như một cơ quan tư pháp cao nhất của tổ chức Liên Hợp Quốc. Với
vai trò là một tòa án quốc tế, ICJ có thẩm quyền ra các phán quyết quyết định các tranh
chấp được đem ra xét xử tại tòa,làm công tác cố vấn pháp luật đối với các vấn đề
liên quan theo yêu cầu của các tổ chức như Liên hợp quốc. Tuy nhiên đối với đa số các
quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, ICJ và các Tòa án quốc tế khác như ITLOS vẫn
chỉ là sự lựa chọn cuối cùng. Do vậy, nhóm chúng em muốn thông qua bài tiểu luận sẽ
chứng tỏ Tòa án Công lý quốc tế có tiềm năng đóng một vai trò ln n rất nhiều nữa
trong việc giải quyết các tranh chấp này những hành động cần được thực hiện đ
gia tăng tín nhiệm của Tòa án đối với các quốc gia Đông Nam Á.
Mục đích của bài tiểu luận nghiên cứu tranh chấp giữa các quốc gia Đông Nam Á
nhằm chứng tỏ Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) có tiềm năng đóng một vai trò lớn hơn
rất nhiều nữa trong việc giải quyết các tranh chấp này những nh động cần được
thực hiện để gia tăng tín nhiệm của Tòa án đối với các quốc gia Đông Nam Á. Từ đó
cũng đưa ra những đxuất ớng giải quyết của nhóm đối với từng vụ tranh chấp nói
riêng và tổng quan hơn là đối với cả khu vực Đông Nam Á nói chung.
1
Tiểu luận pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận pháp luật đại cương - Người đăng: việt hà nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tiểu luận pháp luật đại cương 9 10 505