Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi hungminhleboy
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1302 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Sau 75 ngày học tập tại Trường Chính trị tỉnh - Lớp bồi dưỡng
kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên khóa 9 – 2005
do Trường Chính trị tổ chức. Được sự giảng dạy tận tình của Quý
Thầy, Cô, các Báo cáo viên của các Sở, Ngành, ... Bản thân của tôi đã
được học tập từ Quý Thầy, Cô, được trao đổi với các bạn cùng khóa
học; tiếp thu nhiều kiến thức hết sức bổ ích, hấp dẫn cho công việc
của cá nhân tôi. Rất nhiều lĩnh vực mà trước đây tôi nghĩ rằng nó là
công việc không liên quan gì đến hoạt động của một tổ chức xã hội Hội Chữ thập đỏ - mà tôi đang làm việc (môi trường, quản lý nhà
nước về tôn giáo, ...), có những nội dung trước khi học tôi chỉ hiểu sơ
sài, nay đã hiểu rõ, nắm chắc hơn (tổ chức bộ máy hành chính Nhà
nước, tổ chức quản lý văn bản trong cơ quan nhà nước, ...). Những
kiến thức đã học trong thời gian tập trung học tập tại Trường Chính trị
tỉnh đã giúp cho tôi hiểu biết toàn diện hơn, sâu sắc hơn, giúp ích rất
nhiều trong công tác hiện tại tại cơ quan.
Hiện tại, tôi đang công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre – là
một trong 4 cấp của hệ thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - một tổ
chức xã hội làm công tác nhân đạo, một tổ chức được chính Chủ tịch
Hồ Chí Minh sáng lập vào ngày 23 tháng 11 năm 1946 và cũng chính
Hồ Chí Minh nhận làm Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt
Nam. Một tổ chức xã hội, hoạt động theo Điều lệ được Chính phủ
công nhận và là thành viên chính thức của Phong trào Chữ thập đỏ
quốc tế vào ngày 04/11/1957. Để báo cáo kết quả học tập qua phần
trình bày Tiểu luận, tôi hết sức băng khoăn vì lĩnh vực ngành công tác
không thuộc chuyên môn Quản lý hành chính nhà nước, sau khi tham
khảo ý kiến của Quý Thầy, Cô tại Trường Chính trị và hiểu được vấn
đề, tôi chọn đề tài: Tổ chức, xây dựng Đội cứu hộ của Hội Chữ thập
đỏ trong lực lượng Thanh niên Chữ thập đỏ xung kích tại tỉnh Bến Tre
phục vụ cho 1 hoạt động là phòng ngừa thảm họa lũ lụt.
Đây là một trong những mục tiêu chiến lược của Hội Chữ thập
đỏ Việt Nam trong giai đoạn 1999 – 2005 và những năm tiếp theo 1
trong phát triển nguồn nhân lực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Một
số địa danh xảy ra các tình huống được đề cập trong Tiểu luận này xin
được phép viết tắt.
Trong phần trình bày, có thể do nhận thức và trình độ còn hạn
chế, góc nhìn chưa đạt tầm cho nên kính mong Quý Thầy, cô bỏ qua.
Chân thành cảm ơn.
1

Hội thảo “Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Chiến lược đến năm 2000 và những năm tiếp theo” được
Trung ương Hội và Hiệp hội CTĐ & trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế phối hợp tổ...
LỜI NÓI ĐẦU
Sau 75 ngày học tập tại Trường Chính trị tỉnh - Lớp bồi dưỡng
kiến thức Quản Nhà nước chương trình chuyên viên khóa 9 2005
do Trường Chính trị tổ chức. Được sự giảng dạy tận tình của Quý
Thầy, Cô, các Báo cáo viên của các Sở, Ngành, ... Bản thân của tôi đã
được học tập từ Quý Thầy, Cô, được trao đổi với các bạn cùng khóa
học; tiếp thu nhiều kiến thức hết sức bổ ích, hấp dẫn cho công việc
của nhân tôi. Rất nhiều lĩnh vực trước đây i nghĩ rằng
công việc không liên quan đến hoạt động của một tổ chức hội -
Hội Chữ thập đỏ - tôi đang làm việc (môi trường, quản nhà
nước về tôn giáo, ...), những nội dung trước khi học tôi chỉ hiểu
sài, nay đã hiểu rõ, nắm chắc hơn (tổ chức bộ máy hành chính Nhà
nước, tổ chức quản văn bản trong quan nhà nước, ...). Những
kiến thức đã học trong thời gian tập trung học tập tại Trường Chính tr
tỉnh đã giúp cho tôi hiểu biết toàn diện hơn, sâu sắc hơn, giúp ích rất
nhiều trong công tác hiện tại tại cơ quan.
Hiện tại, tôi đang công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre – là
một trong 4 cấp của hệ thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - một tổ
chức hội làm công tác nhân đạo, một tổ chức được chính Chủ tịch
Hồ Chí Minh sáng lập vào ngày 23 tháng 11 năm 1946 cũng chính
Hồ Chí Minh nhận làm Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt
Nam. Một tổ chức hội, hoạt động theo Điều lệ được Chính phủ
công nhận thành viên chính thức của Phong trào Chữ thập đỏ
quốc tế vào ngày 04/11/1957. Để báo cáo kết quả học tập qua phần
trình bày Tiểu luận, tôi hết sức băng khoăn vì lĩnh vực ngành công tác
không thuộc chuyên môn Quản hành chính nhàớc, sau khi tham
khảo ý kiến của Quý Thầy, tại Trường Chính trị hiểu được vấn
đề, i chọn đề tài: Tổ chức, xây dựng Đội cứu hộ của Hội Chữ thập
đỏ trong lực lượng Thanh niên Chữ thập đỏ xung kích tại tỉnh Bến Tre
phục vụ cho 1 hoạt động là phòng ngừa thảm họa lũ lụt.
Đây một trong những mục tiêu chiến lược của Hội Chữ thập
đỏ Việt Nam trong giai đoạn 1999 2005 những năm tiếp theo
1
trong phát triển nguồn nhân lực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Một
số địa danh xảy ra các tình huống được đề cập trong Tiểu luận này xin
được phép viết tắt.
Trong phần trình bày, thể do nhận thức trình đ còn hạn
chế, góc nhìn chưa đạt tầm cho nên kính mong Quý Thầy, cô bỏ qua.
Chân thành cảm ơn.
1
Hội thảo “Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Chiến lược đến năm 2000 và những năm tiếp theo” được
Trung ương Hội Hiệp hội CTĐ & trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế phối hợp tổ chức tại Tp. Hồ Chí
Minh ngày 15 & 16/5/1997
1
TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP - Người đăng: hungminhleboy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP 9 10 726