Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận triết học chuyên đề 3 HUBT

Được đăng lên bởi mj-821964
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
KHOA TRIẾT HỌC & KHXH
**********

TIỂU LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN
Tên tiểu luận:
VAI TRÒ CỦA TRI THỨC TRONG NỀN
SẢN XUẤT XÃ HỘI

Họ và tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Hải Yến
Lớp: 13LTTD-KT04 Mã SV: 15300550
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quý Huyền

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2016
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

KHOA TRIẾT HỌC & KHXH
**********

TIỂU LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN
Tên tiểu luận:
VAI TRÒ CỦA TRI THỨC TRONG NỀN
SẢN XUẤT XÃ HỘI

Họ và tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Hải Yến
Lớp: 13LTTD-KT04 Mã SV: 15300550
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quý Huyền

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 201

LỜI MỞ ĐẦU
Chúng ta đang bước vào thời đại “Tri thức lớn” vô cùng mới mẻ. Tri thức
với hệ thống “Tri thức lớn” lấy khoa học kĩ thuật và văn hoá tư tưởng làm chủ
thể, đã giữ vai trò chủ đạo trong quá trình phát triển của nền văn minh xã hội
loài người. Trong khoảng 50 năm trở lại đây, những phát minh khoa học kĩ thuật
và những thành tựu về văn hoá tư tưởng do loài người sáng tạo ra còn nhiều hơn
kết quả mà loài người đã đạt được trong khoảng 3000 năm trước. Lượng tri thức
tăng như vũ bão, khối lượng thông tin cứ 10 năm thậm chí có lĩnh vực chỉ 5 năm
lại tăng lên gấp đôi. Cuộc cách mạng công nghiệp và nền văn minh công nghiệp
200 năm trước đã làm cho sức sản xuất xã hội tăng 100 lần, vậy mà vi điện tử, vi
kĩ thuật, vi tuần hoàn, vi mạch chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây đã làm cho sức
sản xuất tăng một triệu lần. Trong sự tăng trưởng nhanh chóng, tổng sản phẩm
quốc dân toàn cầu (GNP) từ 5% ở đầu thế kỷ XX lên tới 85% ở đầu thế kỷ XXI
này và tri thức đã trở thành nguồn của cải chính của xã hội và động lực chủ yếu
của văn minh. Do sức sản xuất tri thức (khoa học, kỹ thuật, văn hoá) ở thế kỷ
XX phát triển cực mau lẹ, tri thức đã biến không thành có, trở thành sức đẩy số
một, sức sản xuất số một trong sự tiến bộ của xã hội loài người. Chính vì vậy,
chúng ta có đủ lí do để khẳng định rằng xã hội loài người đang tiến tới. Xã hội
tri nghiệp và nền văn minh nhân loại đang tiến tới nền văn minh tri thức. Sau
đây, chúng ta sẽ cùng làm rõ hơn vai trò to lớn mà tri thức mang lại cho con
người, xã hội và nhất là với sự phát triển cực mau lẹ của nền kinh tế như hiện
nay.

1. Khái niệm tri thức:
a. Khái niệm:
Tri thức là sản phẩm của hoạt động trí tuệ của con người, con người có khả năng
tích luỹ kinh nghiệm, hình thành tri thức. Vì vậy tri thức là sản phẩm quý báu nhất của con
người. Lịch sử văn minh của loài người chính là do tri...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
KHOA TRIẾT HỌC & KHXH
**********
TIỂU LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN
Tên tiểu luận:
VAI TRÒ CỦA TRI THỨC TRONG NỀN
SẢN XUẤT XÃ HỘI
Họ và tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Hải Yến
Lớp: 13LTTD-KT04 Mã SV: 15300550
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quý Huyền
Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2016
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Tiểu luận triết học chuyên đề 3 HUBT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận triết học chuyên đề 3 HUBT - Người đăng: mj-821964
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tiểu luận triết học chuyên đề 3 HUBT 9 10 967