Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Vận mệnh và tương lai của nho giáo truyền thống ở Đông Á hiện nay

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VẬN MỆNH VÀ TƯƠNG LAI CỦA NHO GIÁO TRUYỀN THỐNG Ở
ĐÔNG Á HIỆN NAY

LÝ MINH HUY(*)

Trong thế giới Đông Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam đều cùng
một nền văn hoá Nho giáo. Ngoài ra, do sự di dân của người Trung Quốc, văn
hoá Nho giáo cũng trở thành một thành phần chủ yếu trong văn hoá

của

Singapo và Malaixia. Bất kể vận mệnh của Nho giáo truyền thống đương đại tại
các nước có sự khác biệt, giữa chúng có không ít điểm tương đồng, như đối mặt
với sự xâm nhập của nền văn hoá phương Tây, đối mặt với sự hiện đại hoá,
truyền thống bị thay đổi... Trong đó, điểm chung nổi bật nhất là: Nho giáo
truyền thống không bao hàm phân mức của hình thái ý thức quốc gia và sau khi
Đông Á tiến vào thế giới hiện đại, Nho giáo truyền thông không thể khôi phục là
hình thái ý thức của quốc gia, nhưng vẫn tiếp tục là tư liệu giáo dục văn hoá
thiết yếu. Nho giáo cũng không nên chỉ là một bộ lý luận học (như chủ trương
của Từ Anh Thời), bởi vì đặc điểm nổi bật nhất của Nho học vẫn liên quan đến
nội thánh và ngoại vương. Ở thế kỷ XXI, Nho học, ngoài việc phát triển thành
một bộ lý luận hiện đại ý nghĩa, vẫn nên phát triển lý luận văn hoá phê phán,
chính trị phê phán và xã hội phê phán.
Năm 1988, trong bài luận Những khó khăn của nền Nho học hiện đại,

nhà

nghiên cứu Nho học nổi tiếng Từ Anh Thời đã ví nền Nho học hiện đại như “du
hồn”(1). Đối với một nhà nghiên cứu về Nho học như Từ Anh Thời, sự so sánh
này không hề mang chút ý nghĩa châm biếm nào, mà chính là để miêu tả những

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

khó khăn của nền Nho học hiện đại. Trong bài luận, ông đã chỉ ra rằng, mặc dù
trước đây Nho giáo dựa vào việc chế độ hoá mà hầu như chi phối được toàn bộ
nền văn hoá truyền thống của Trung Quốc, nhưng đến nay, cùng với sự tan rã
của xã hội Trung Quốc truyền thống, “mối liên hệ giữa Nho học và chế độ bị cắt
đứt, việc chế độ hoá của Nho học chấm dứt”(2). Trong hoàn cảnh đó, Nho học đã
mất đi cơ sở, cũng giống như linh hồn rời khỏi thân xác. Đó chính là nguyên nhân
của sự so sánh Nho học hiện đại với “du hồn”.
Từ Anh Thời chỉ ra rằng, Nho học hiện đại rơi vào hoàn cảnh khó khăn như hiện
nay còn là bởi Nho học truyền thống đã có những thiếu sót về mặt chế độ hay tổ
chức, tức là cái đáng ra phải thoát hẳn khỏi chế độ chính trị và xã hội đương
thời. Điều này khác với tôn giáo ở phương Tây (ví dụ, đạo Thiên chúa). Sau khi
du nhập vào xã hội hiện đại, đạo Thiên chúa ở phương Tây vẫn có thể dựa vào
Giáo hội của mình, không đến nỗi bị biến thành ...
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VẬN MỆNH TƯƠNG LAI CỦA NHO GIÁO TRUYỀN THỐNG
ĐÔNG Á HIỆN NAY
MINH HUY
(*)
Trong thế giới Đông Á, Trung Quốc, Nhật Bản, n Quốc Việt Nam đều cùng
một nền văn hoá Nho giáo. Ngoài ra, do sự di dân của người Trung Quốc, văn
hoá Nho giáo cũng trở thành một thành phần chủ yếu trong n hoá của
Singapo Malaixia. Bất kể vận mệnh của Nho giáo truyền thống đương đại tại
các nước sự khác biệt, giữa chúng không ít điểm tương đồng, như đối mặt
với sự xâm nhập của nền văn hoá phương Tây, đối mặt với s hiện đại hoá,
truyền thống bị thay đổi... Trong đó, điểm chung nổi bật nhất là: Nho giáo
truyền thống không bao hàm phân mức của hình thái ý thức quốc gia sau khi
Đông Á tiến vào thế giới hiện đại, Nho giáo truyền thông không thể khôi phục là
hình thái ý thức của quốc gia, nhưng vẫn tiếp tục liệu giáo dục văn hoá
thiết yếu. Nho giáo cũng không nên chỉ một b luận học (như chủ trương
của Từ Anh Thời), bởi đặc điểm nổi bật nhất của Nho học vẫn liên quan đến
nội thánh và ngoại vương. thế kỷ XXI, Nho học, ngoài việc phát triển thành
một bộ luận hiện đại ý nghĩa, vẫn nên phát triển luận văn hoá phê phán,
chính trị phê phán và hội phê phán.
Năm 1988, trong i luận Những khó khăn của nền Nho học hiện đại, nhà
nghiên cứu Nho học nổi tiếng Từ Anh Thời đã nền Nho học hiện đại như du
hồn”(1). Đối với một nhà nghiên cứu về Nho học như Từ Anh Thời, sự so sánh
này không hề mang chút ý nghĩa châm biếm nào, chính đ miêu tả những
Tiểu luận Vận mệnh và tương lai của nho giáo truyền thống ở Đông Á hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Vận mệnh và tương lai của nho giáo truyền thống ở Đông Á hiện nay - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tiểu luận Vận mệnh và tương lai của nho giáo truyền thống ở Đông Á hiện nay 9 10 682