Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận về di sản chữ viết Việt Nam

Được đăng lên bởi Tiểu Long Nữ
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2303 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

MỤC LỤC
A. Lời Mở Đầu.
B. Nội Dung.
I.
Nguồn gốc ra đời của di sản chữ viết.
1. Khái niệm di sản chữ viết.
2. Các loại di sản chữ viết.
3. Nguồn gốc hình thành các loại di sản chữ viết.
4. Hình thức thể hiện chữ viết.
II.
Thực trạng di sản chữ viết.
1. Tình hình chung.
2. Thực trạng từng loại di sản chữ viết.
3. Nhận xét thực trạng di sản chữ viết hiện nay.
III.
Biện pháp bảo tồn và phát huy di sản chữ viết.
1. Chính sách của nhà nước.
2. Biện pháp cụ thể.
3. Liên hệ thực tiễn.
C. Kết Luận.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Lời mở đầu:
Chữ viết ra đời rất muộn màng so với tiếng nói của một dân tộc. Con người đã truyền thông
với nhau bằng tiếng nói từ khi họ kết tập với nhau thành những tập đoàn chung sống. Nhưng
chỉ là từ khi một thứ tiếng nói đã được sử dụng thật thuần thục, sản sinh ra nhu cầu ghi lại
những ý tưởng lời nói của mình, khi ấy chữ viết mới thật sự ra đời. Thật ra, khó có thể nói là
chữ viết đã ra đời “nhất thành bất biến“ như chúng ta thấy ngày nay. Lịch sử chữ viết đã trải
qua bao phen biến đổi, từ hình thức thắt nút dây như đã đượcghi nhận trong một câu ở Kinh
Dịch: “Thượng cổ kết thằng nhi trị…” đến sâu chuỗi vỏ sò có màu sắc khác nhau như người da
đỏ Iroquois, đều là những hình thức kí hiệu để ghi lại ý tưởng người xưa muốn truyền đạt cho
nhau, hoặc đơn giản là để ghi dấu lại cho nhớ. Những hình thức đó đều là những dạng mở đầu
2

do con người mò mẫm mà có được. Những hình thức chữ viết bằng đồ vật như vừa nói ở trên là
những gì sơ khai nhất của chữ viết. Tiến lên một bước nữa là hình thức chữ viết bằng hình vẽ
mà ta còn có thể thấy trong các văn bản cổ trên đá của người cổ Ai cập từ hơn 4000 năm trước,
hoặc là những vẽ trên đồ vật bằng đất nung của người Sumer cũng khoảng thời kì hơn 3000
năm trước .
Chữ viết ra đời đã góp phần rất lớn vào việc phát triển ngôn ngữ con người, tạo ra một bước
nhảy vọt quan trọng: ghi lại tiếng nói để lưu giữ hoặc truyền đạt trong không gian rộng hơn tầm
hạn của tiếng nói. Nhưng giữa tiếng nóivà chữ viết,không bao giờ có thể tách lìa hoặc thủ tiêu
một yếu tố nào: không thể có chữ viết nếu không tồn tại một tiếng nói trước đó. Tương quan
giữa tiếng nói và chữ viết như vậy là tương quan trước-sau. Và chữ viết chỉ có thể xem là
những kí hiệu như bao nhiêu hệ thống kí hiệu khác do con người chế tác để biểu đạt như một
thứ nội dung nào đó.
Việt Nam chúng ta từ trước đến nay đã trải qua nhiều biến cố lịch sử kéo theo đó là thay đổi
về chữ viết qua từng giai đoạn. Thế hệ cha ông đã để lại cho chúng ta ột kho tàng di s...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận về di sản chữ viết Việt Nam - Người đăng: Tiểu Long Nữ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Tiểu luận về di sản chữ viết Việt Nam 9 10 563