Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận về Phong Trào Cần Vương

Được đăng lên bởi huyen.itsme
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2584 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tên đề tài: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI THỜI KỲ ĐỔI
MỚI (1989-2010)
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
2. Mục đích nghiên cứu:
3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề:
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, nhiệm vụ của đề tài:
4.1 Đối tượng nghiên cứu:
4.2 Phạm vi nghiên cứu:
4.3 Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài:
5. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu:
5.1 Nguồn tư liệu:
5.2 Phương pháp nghiên cứu:
6. Đóng góp của đề tài:
6.1 Về mặt khoa học:
6.2 Về mặt thực tiễn:
7. Cấu trúc luận văn:
Chương 1: Một vài điều về phong trào Cần Vương.
Chương 2: Nguyễn Duy Hiệu và nghĩa Hội Quảng Nam.

Chương 1: Một vài điều về phong trào Cần Vương.

Sau khi cuộc tấn công tại kinh thành Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết - một
đại thần thuộc phe chủ chiến - đưa vua Hàm Nghi ra ngoài, phát hịch Cần Vương
chống Pháp. Người Pháp dựng vua Đồng Khánh lên ngôi tại Huế. Ngoài Khởi

nghĩa Cần Vương của vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết và Trần Xuân Soạn, các
cuộc khởi nghĩa hưởng ứng lời kêu gọi của vua Hàm Nghi gồm có:



Nghĩa hội Quảng Nam của Nguyễn Duy Hiệu
Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895) của Phan Đình Phùng, Cao Thắng ở
Hương Khê, Hà Tĩnh.



Khởi nghĩa của Nguyễn Xuân Ôn ở Nghệ An



Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887) của Đinh Công Tráng, Phạm Bành ở Nga
Sơn, Thanh Hóa.



Khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng ở Bình Định.



Khởi nghĩa Hùng Lĩnh (1886-1892) của Tống Duy Tân ở Bá Thước và
Quảng Xương, Thanh Hóa.



Khởi nghĩa Bãi Sậy (1885-1889) của Nguyễn Thiện Thuật ở Hưng Yên



Phong trào kháng chiến ở Thái Bình-Nam Định của Tạ Quang Hiện và
Phạm Huy Quang,



Khởi nghĩa Hưng Hóa của Nguyễn Quang Bích ở Phú Thọ và Yên Bái.



Khởi nghĩa Sông Đà (1885-1892) của Đốc Ngữ (Nguyễn Đức Ngữ) ở Hòa
Bình.



Năm 1888, vua Hàm Nghi bị người Pháp bắt và đem lưu đày ở châu Phi, các cuộc
khởi nghĩa chống Pháp vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, phong trào Cần Vương suy yếu
dần; từng cuộc khởi nghĩa lần lượt bị tiêu diệt. Tới cuối năm 1895, khi khởi nghĩa
Hương Khê của Phan Đình Phùng thất bại, phong trào Cần Vương coi như chấm
dứt.
[sửa] Nguyên nhân thất bại
Tác giả Nguyễn Thế Anh trong sách Kinh tế & xã hội Việt Nam dưới các triều vua
nhà Nguyễn nêu các nguyên nhân thất bại của phong trào Cần Vương:
1.

Tính chất địa phương: sự thất bại của phong trào Cần Vương có nguyên
nhân từ sự kháng cự chỉ có tính chất địa phương. Các phong trào chưa quy
tụ, tập hợp thành một khối thống nhất đủ mạnh để chống Pháp. Các lãnh tụ
Cần Vương chỉ có uy tín tại nơi họ xuất thân, tinh thần địa phương mạnh
mẽ làm họ chống lại mọi sự th...
Tên đề tài: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI THỜI KỲ ĐỔI
MỚI (1989-2010)
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
2. Mục đích nghiên cứu:
3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề:
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, nhiệm vụ của đề tài:
4.1Đối tượng nghiên cứu:
4.2Phạm vi nghiên cứu:
4.3Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài:
5. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu:
5.1Nguồn tư liệu:
5.2Phương pháp nghiên cứu:
6. Đóng góp của đề tài:
6.1Về mặt khoa học:
6.2Về mặt thực tiễn:
7. Cấu trúc luận văn:
Chương 1: Một vài điều về phong trào Cần Vương.
Chương 2: Nguyễn Duy Hiệu và nghĩa Hội Quảng Nam.
Chương 1: Một vài điều về phong trào Cần Vương.
Sau khi cuộc tấn công tại kinh thành Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết - một
đại thần thuộc phe chủ chiến - đưa vua Hàm Nghi ra ngoài, phát hịch Cần Vương
chống Pháp. Người Pháp dựng vua Đồng Khánh lên ngôi tại Huế. Ngoài Khởi
Tiểu luận về Phong Trào Cần Vương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận về Phong Trào Cần Vương - Người đăng: huyen.itsme
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tiểu luận về Phong Trào Cần Vương 9 10 343