Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận về WTO

Được đăng lên bởi Thuong Tran
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 5940 lần   |   Lượt tải: 24 lần
GVHD: TS. Nguyễn Đình Hiền
Nhóm 4

DANH MỤC

TỔNG QUAN CHUNG VỀ WTO………………………………...3

I.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
II.

Sự hình thành và phát triển……………………………………………3
Mục tiêu của WTO …………………………………………………..6
Chức năng của WTO………………………………………………….7
Cơ cấu tố chức của WTO……………………………………………..8
Ban thư ký…………………………………………………………….11
Cơ chế vận hành WTO……………………………………………….12
Những nguyên tắc luật lệ, quy định cơ bản của WTO……………….14
QUÁ TRÌNH GIA NHẬP WTO , CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
ĐỐI VỚI VIỆT NAM……………………………………………18

1)

Quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới của Việt Nam……………18

2)

Cơ hội và thách thức của WTO ……………………………………….20

3)

a.

Cơ hội WTO mang lại cho Việt Nam………………………………20

b.

Thách thức WTO đặt ra…………………………………………….23

Biện pháp đối phó với thách thức……………………………………...25

                                                                                       Trang 1

GVHD: TS. Nguyễn Đình Hiền
Nhóm 4

LỜI NÓI ĐẦU
Trong xu hướng toàn cầu hóa, các quốc gia không ngừng hội nhập, WTO là
một đặc trưng cho quá trình đó. WTO là tên viết tắt của Tổ chức thương mại thế
giới, khi gia nhập vào tổ chức này các thành viên sẽ bị ràng buộc các điều khoản,
đổi lại họ sẽ hưởng được những đặc quyền mà các nước không phải là thành viên
sẽ không có. Mục đích của việc thành lập WTO là tạo một môi trường kinh tế cạnh
tranh công bằng tự do, thúc đẩy quá trình tự do hóa thương mại. Bất kể là một
quốc gia mạnh hay yếu khi gia nhập vào tổ chức này sẽ được đãi ngộ như nhau.
WTO là xu thế của thời đại mà hầu hết các nước trên thế giới đều hướng tới. Hiện
nay các nước có nền kinh tế phát triển đều là thành viên của WTO.
Ngày 11/1/2007 –Việt Nam gia nhập WTO là một bước ngoặt mới mở ra cho
nền kinh tế nước ta. Vị thế của Việt Nam sẽ dần được nâng cao, thế giới sẽ nhìn
thấy sự năng động của kinh tế Việt Nam. Gia nhập WTO là đòn bẩy cho quá trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiến nhanh đến nền công nghiệp hiện đại,
cùng các cường quốc bước tới nền văn minh mới – văn minh công nghệ.
Vậy WTO là gì, cơ cấu tổ chức như thể nào, nguyên tắc hoạt động ra sao. Việt
Nam phải kí những cam kết gì để được hưởng lợi ích từ tổ chức này. Nền kinh tế
Việt Nam sẽ bị tác động như thể nào: đâu là cơ hội và đâu là thách thức và giải
pháp nào cho những khó khăn. Đó là nội dung mà nhóm 4 đã tìm hiểu và trình bày
dưới đây.
Bài tiểu luận này được viết dựa trên những thông tin từ sách, báo và chủ yếu
nhóm lấy thông tin từ trên các trang web sau đó thảo luận chọn ý kiến thích hợp
nhất.TG
Mặc dù nhóm đã c...
GVHD: TS. Nguy n Đình Hi n
Nhóm 4
DANH MỤC
I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ WTO………………………………...3
1) Sự hình thành và phát triển……………………………………………3
2) Mục tiêu của WTO …………………………………………………..6
3) Chức năng của WTO………………………………………………….7
4) Cơ cấu tố chức của WTO……………………………………………..8
5) Ban thư ký…………………………………………………………….11
6) Cơ chế vận hành WTO……………………………………………….12
7) Những nguyên tắc luật lệ, quy định cơ bản của WTO……………….14
II. QUÁ TRÌNH GIA NHẬP WTO , CƠ HỘI THÁCH THỨC
ĐỐI VỚI VIỆT NAM……………………………………………18
1) Quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới của Việt Nam……………18
2) Cơ hội và thách thức của WTO ……………………………………….20
a. Cơ hội WTO mang lại cho Việt Nam………………………………20
b. Thách thức WTO đặt ra…………………………………………….23
3) Biện pháp đối phó với thách thức……………………………………...25
Trang 1
tiểu luận về WTO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận về WTO - Người đăng: Thuong Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
tiểu luận về WTO 9 10 61