Ktl-icon-tai-lieu

tiểu sử hồ chí minh

Được đăng lên bởi lamminhthu-qn-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuổi trẻ
Năm 1895, Nguyễn Sinh Côn cùng cha mẹ và anh trai vào Huế lần đầu tiên. Sau khi mẹ mất
(1901), ông về Nghệ An ở với bà ngoại một thời gian ngắn rồi theo cha về quê nội, từ đây
ông bắt đầu dùng tên Nguyễn Tất Thành. Tất Thành theo học cử nhân Hoàng Phạm Quỳnh
và một số ông giáo khác[27].
Năm 1906, Nguyễn Sinh Côn theo cha vào Huế lần thứ hai và học ở trường tiểu học PhápViệt Đông Ba. Tại đây, ông trải qua các niên khoá 1906-1907 lớp nhì và 1907-1908 lớp nhất.
Trong kỳ thi primaire (tương đương tốt nghiệp tiểu học) năm 1908 - ông là một trong 10 học
trò giỏi nhất của trường Pháp - Việt Đông Ba được thi vượt cấp vào hệ Thành chung trường
Quốc Học.[28]
Theo nghiên cứu của học giả William J. Duiker, vào tháng 9 năm 1907, ông vào học lớp trung
học đệ nhị niên tại trường Quốc học Huế, nhưng bị đuổi học vào cuối tháng 5 năm1908 vì
tham gia phong trào chống thuế ở Trung Kỳ[29]. Cha ông bị triều đình khiển trách vì "hành vi
của hai con trai". Hai anh em Tất Đạt và Tất Thành bị giám sát chặt chẽ. Ông quyết định vào
miền Nam để tránh sự kiểm soát của triều đình.[30] Tuy nhiên, theo tài liệu hiện lưu trữ tại
Trung tâm Lưu trữ Hải ngoại (Centre des archives d'Outre-mer hayCAOM) ở Pháp, Nguyễn
Sinh Côn và được nhận vào Quốc Học Huế vào ngày 7 tháng 8 năm 1908. [17][18][20] Theo nhà
nghiên cứu lịch sử Vũ Ngự Chiêu thì như vậy "không có việc Nguyễn Sinh Côn bị trục xuất
khỏi trường Quốc Học vì tham gia vào cuộc biểu tình chống sưu thuế ở Huế—cuộc biểu tình
chống sưu dịch xảy ra ngày 9 tới 12 tháng 4 năm 1908; tức gần bốn tháng trước ngày trò
Côn được nhận vào trường Quốc Học."[17]
Đầu năm 1910, Nguyễn Tất Thành đến Phan Thiết. Ông dạy chữ Hán và chữ Quốc ngữ cho
học sinh lớp ba và tư tại trường Dục Thanh của Hội Liên Thành[31][32].
Trong thời gian này, Nguyễn Tất Thành thường gặp gỡ một số nhà nho yêu nước đương thời,
tham gia công tác bí mật, nhận công việc liên lạc. Nguyễn Tất Thành đã có chí đuổi thực dân
Pháp, giải phóng đồng bào. Ông tuy khâm phục Đề Thám, Phan Châu Trinh, Phan Bội
Châu nhưng không hoàn toàn tán thành cách làm của một người nào cả. Theo quan điểm
của ông, Phan Châu Trinh chỉ yêu cầu người Pháp thực hiện cải cách, điều đó chẳng khác nào
"xin giặc rủ lòng thương", còn Phan Bội Châu thì hy vọng Đế quốc Nhật Bản giúp đỡ để
chống Pháp, điều đó nguy hiểm chẳng khác nào "đuổi hổ cửa trước, rước báo cửa sau".
Nguyễn Tất Thành thấy rõ là cần quyết định con đường đi của riêng mình [33].
Khoảng trước tháng 2 năm 1911, ông nghỉ dạy và vào Sài Gòn cũng vớ...
Tuổi trẻ
Năm 1895, Nguyễn Sinh Côn cùng cha mẹ và anh trai vào Huế lần đầu tiên. Sau khi mẹ mất
(1901), ông về Nghệ An ở với bà ngoại một thời gian ngắn rồi theo cha về quê nội, từ đây
ông bắt đầu dùng tên Nguyễn Tất Thành. Tất Thành theo học cử nhân Hoàng Phạm Quỳnh
và một số ông giáo khác
[27]
.
Năm 1906, Nguyễn Sinh Côn theo cha vào Huế lần thứ hai và học ở trường tiểu học Pháp-
Việt Đông Ba. Tại đây, ông trải qua các niên khoá 1906-1907 lớp nhì và 1907-1908 lớp nhất.
Trong kỳ thi primaire (tương đương tốt nghiệp tiểu học) năm 1908 - ông là một trong 10 học
trò giỏi nhất của trường Pháp - Việt Đông Ba được thi vượt cấp vào hệ Thành chung trường
Quốc Học.
[28]
Theo nghiên cứu của học giả William J. Duiker, vào tháng 9 năm 1907, ông vào học lớp trung
học đệ nhị niên tại trường Quốc học Huế, nhưng bị đuổi học vào cuối tháng 5 năm1908
tham gia phong trào chống thuế ở Trung Kỳ
[29]
. Cha ông bị triều đình khiển trách vì "hành vi
của hai con trai". Hai anh em Tất Đạt và Tất Thành bị giám sát chặt chẽ. Ông quyết định vào
miền Nam để tránh sự kiểm soát của triều đình.
[30]
Tuy nhiên, theo tài liệu hiện lưu trữ tại
Trung tâm Lưu trữ Hải ngoại (Centre des archives d'Outre-mer hayCAOM) ở Pháp, Nguyễn
Sinh Côn và được nhận vào Quốc Học Huế vào ngày 7 tháng 8 năm 1908.
[17][18][20]
Theo nhà
nghiên cứu lịch sử Vũ Ngự Chiêu thì như vậy "không có việc Nguyễn Sinh Côn bị trục xuất
khỏi trường Quốc Học vì tham gia vào cuộc biểu tình chống sưu thuế ở Huế—cuộc biểu tình
chống sưu dịch xảy ra ngày 9 tới 12 tháng 4 năm 1908; tức gần bốn tháng trước ngày trò
Côn được nhận vào trường Quốc Học."
[17]
Đầu năm 1910, Nguyễn Tất Thành đến Phan Thiết. Ông dạy chữ Hán chữ Quốc ngữ cho
học sinh lớp ba và tư tại trường Dục Thanh của Hội Liên Thành
[31][32]
.
Trong thời gian này, Nguyễn Tất Thành thường gặp gỡ một số nhà nho yêu nước đương thời,
tham gia công tác bí mật, nhận công việc liên lạc. Nguyễn Tất Thành đã có chí đuổi thực dân
Pháp, giải phóng đồng bào. Ông tuy khâm phục Đề Thám, Phan Châu Trinh, Phan Bội
Châu nhưng không hoàn toàn tán thành cách làm của một người nào cả. Theo quan điểm
của ông, Phan Châu Trinh chỉ yêu cầu người Pháp thực hiện cải cách, điều đó chẳng khác nào
"xin giặc rủ lòng thương", còn Phan Bội Châu thì hy vọng Đế quốc Nhật Bản giúp đỡ để
chống Pháp, điều đó nguy hiểm chẳng khác nào "đuổi hổ cửa trước, rước báo cửa sau".
Nguyễn Tất Thành thấy rõ là cần quyết định con đường đi của riêng mình
[33]
.
Khoảng trước tháng 2 năm 1911, ông nghỉ dạy và vào Sài Gòn cũng với sự giúp đỡ của Hội
Liên Thành. Tại đây, ông theo học trường Bá Nghệ là trường đào tạo công nhân hàng hải và
công nhân chuyên nghiệp cho xưởng Ba Son (bây giờ là trường Cao Đẳng Kỹ thuật Cao
Thắng), vừa đi bán báo ở khu vực thương cảng để kiếm sống và đồng thời tìm hiểu đời sống
công nhân.
[34][35][36]
Ở đây, ông học được 3 tháng. Sau đó ông quyết định sẽ tìm một công
việc trên một con tàu viễn dương để được ra nước ngoài học hỏi tinh hoa của phương
Tây
[37]
để trở về giúp nhân dân Việt Nam
[38]
.
Hoạt động ở nước ngoài
Bài chi tiết: Hoạt động của Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1911-1941
tiểu sử hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu sử hồ chí minh - Người đăng: lamminhthu-qn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
tiểu sử hồ chí minh 9 10 663