Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Megumi Amatsu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điều tâm đắc của tôi
Hiến pháp năm 2013, được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28/11/2013, tại
kỳ họp thứ 6, và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. So với Hiến pháp năm 1992
(sửa đổi, bổ sung năm 2001), Hiến pháp năm 2013 giảm 27 điều; trong đó chỉ giữ
nguyên 07 điều(1), bổ sung 12 điều mới(2) và sửa đổi 101 điều. Nếu có ai đó hỏi, trong số
những điều mới lần đầu tiên được ghi nhận trong Hiến pháp 2013, điều nào bạn tâm đắc
nhất? Tôi nghĩ rằng câu trả lời sẽ tùy thuộc vào cách tiếp cận cũng như nhận thức riêng
của mỗi người đối với từng nội dung, từng điều cụ thể của Hiến pháp. Không ai giống
ai. Riêng tôi, điều tâm đắc nhất là “Mọi người có quyền được sống trong môi trường
trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường” (Điều 43).
Theo cách hiểu của tôi, khái niệm “môi trường” được quy định tại Điều 43 của
Hiến pháp chính môi trường sống của con người, được định nghĩa bởi Luật Bảo vệ môi
trường năm 2014: “Môi trường là hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có
tác động đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật”. (Khoản 1, Điều 3).
Trong những năm qua cùng với quá trình phát triển kinh tế của đất nước, đã nảy
sinh hàng loạt những hệ lụy khác nhau ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường tự
nhiên, như ô nhiễm đất, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước... Các nguồn ô nhiễm
này chủ yếu có nguồn gốc từ các cơ sở chế biến, gia công, sản xuất công nghiệp, nhưng
không thực hiện đúng quy định về xử lý chất thải, đang từng ngày, từng giờ góp phần
hủy hoại môi trường sống của chúng ta. Điều đó đã trực tiếp xâm phạm đến quyền được
hưởng thụ môi trường sống trong lành của mọi người.
Chắc hẳn trong chúng ta không ai không biết đến vụ công ty VEDAN Việt Nam
(đóng tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) xả nước thải chưa qua xử
lý xuống dòng sông Thị Vải bị phát hiện năm 2008 gây thiệt hại và tác hại đến sức khỏe
và tài sản của người dân địa phương khó có thể đánh giá hết được; hay vụ Công ty Cổ
phần Nicotex Thanh Thái (đóng trên địa bàn xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh
Hóa) chôn lấp thuốc trừ sâu độc hại xuống lòng đất bị phát hiện tháng 8/2013 làm ô
nhiễm đất, nguồn nước... là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều người dân xung quanh
mắc các bệnh ung thư, thần kinh, sinh con bị dị dạng... gây bức xúc trong nhân dân. Đó
chỉ là hai trong số hàng trăm vụ gây ô nhiễm môi trường bị phát hiện trên phạm vi cả
nước trong thời gian qua. Vì vậy, vấn đề cấp bách đặt ra là chúng ta phải nhận thức đầy
đủ, có biện pháp kịp thời và hành độ...
Điều tâm đắc của tôi
Hiến pháp năm 2013, được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28/11/2013, tại
kỳ họp thứ 6, có hiệu lc thi hành từ ngày 01/01/2014. So với Hiến pháp năm 1992
(sửa đổi, bổ sung năm 2001), Hiến pháp năm 2013 giảm 27 điều; trong đó chỉ giữ
nguyên 07 điều
(1)
, bổ sung 12 điều mới
(2)
và sửa đổi 101 điều. Nếu có ai đó hỏi, trong s
những điều mới lần đầu tiên được ghi nhận trong Hiến pháp 2013, điều nào bạn tâm đắc
nhất? Tôi nghĩ rằng câu trả lời sẽ tùy thuộc vào cách tiếp cận cũng như nhận thức riêng
của mỗi người đối với từng nội dung, từng điều cụ thể của Hiến pháp. Không ai giống
ai. Riêng tôi, điều tâm đắc nhất là Mọi người quyền được sống trong môi trường
trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường” (Điều 43).
Theo cách hiểu của tôi, khái niệm “môi trường” được quy định tại Điều 43 của
Hiến pháp chính môi trường sống của con người, được định nghĩa bởi Luật Bảo vệ môi
trường năm 2014: “Môi trường hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên nhân tạo
tác động đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật”. (Khoản 1, Điều 3).
Trong những năm qua cùng với quá trình phát triển kinh tế của đất nước, đã nảy
sinh hàng loạt những hệ lụy khác nhau ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường t
nhiên, như ô nhiễm đất, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước... Các nguồn ô nhiễm
này chủ yếunguồn gốc từ cácsở chế biến, gia công, sản xuất công nghiệp, nhưng
không thực hiện đúng quy định v xử chất thải, đang từng ngày, từng giờ góp phần
hủy hoại môi trường sống của chúng ta. Điều đó đã trực tiếp xâm phạm đến quyền được
hưởng thụ môi trường sống trong lành của mọi người.
Chắc hẳn trong chúng ta không ai không biết đến vcông ty VEDAN Việt Nam
(đóng tại xã Pớc Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) xả ớc thải chưa qua xử
xuống dòng sông Thị Vải bị phát hiện năm 2008 gây thiệt hại và tác hại đến sức khỏe
tài sản của người dân địa phương khó thể đánh giá hết được; hay v Công ty C
phần Nicotex Thanh Thái (đóng trên địa bàn xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh
Hóa) chôn lấp thuốc trừ sâu độc hại xuống lòng đất bị phát hiện tháng 8/2013 làm ô
nhiễm đất, nguồn nước... nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều người dân xung quanh
mắc các bệnh ung thư, thần kinh, sinh con bị dị dạng... gây bức xúc trong nhân dân. Đó
chỉ hai trong số hàng trăm vụ gây ô nhiễm môi trường bị phát hiện trên phạm vi c
nước trong thời gian qua. Vì vậy, vấn đề cấp bách đặt ra là chúng ta phải nhận thức đầy
đủ, có biện pháp kịp thời và hành động không chậm trễ để bảo vệ môi trường sống trong
giai đoạn hiện nay và cho cả mai sau con cháu chúng ta. Đây quả là một bài toán khó đòi
hỏi sự chung tay giải quyết của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các tổ chức,
doanh nghiệp và của mọi công dân.
1
TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Trang 2
TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Người đăng: Megumi Amatsu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 9 10 635