Ktl-icon-tai-lieu

tìm hiểu về Bác Hồ

Được đăng lên bởi ngoclan200586
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÌM HIỂU VỀ BÁC HỒ
Bác Hồ
+ Sinh năm: 19/5/1890
+ Mất năm: 02/09/1969
+ Quê quán: Kim Liên - huyện Nam Đàn – Tỉnh Nghệ An
+ Thân sinh: Nguyễn Sinh Sắc ( lấy tên Nguyễn Sinh Huy)
Làm thường dân và sông bằng nghề dạy học và làm thuốc
+ Thân mẫu: Hoàng Thị Loan
Là con trong nhà nho yêu nước làm nghề nông và dệt vải
Các tên của Bác
+ Nguyễn Sinh Cung
+ Nguyễn Tất Thành
+ Văn Ba
+ Nguyễn Ái Quốc
+ Chen Vang
+ Li Nốp
+ Lý Thụy ..
Hoạt động sự nghiệp của Bác
- Sinh ngày 19/05/1890
- Năm 1911 người rời tổ quốc sang Phương Tây tìm đường cứu nước
- Từ tháng 7/1928 đến tháng 5/1929 người hoạt động trong phong trào vận
động Đảng Việt kiều yêu nước tại Thái lan tiếp tục chuẩn bị cho sự ra đời đảng
CSVN. Người chủ trì hội nghị thành lập đảng họp tại Cửu Long, gần Hương
Cảng, Trung Quốc. Thành lập đảng ngày 3/2/19309.
- Ngày 28/1/1941 người về nước sau 30 năm xa quê.
- Tháng 8/1942 lấy tên là Hồ Chí Minh
- Người bị quân tưởng Giới Thạch bắt tù 13 tháng trong thời gian bị tù người đã
viết nhật ký trong tù “ Ngục trung nhật ký” với 133 bài thơ chữ hán.
- Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử người đã đọc bản tuyên ngôn
đọc lập tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Người trở
thành vị chủ tịch đầu tiên của nước ta.
- Người lãnh đạo cách mạng chống pháp và chống mỹ.
- 2/9/1969 người từ trần thọ 79 tuổi.

...
TÌM HIỂU VỀ BÁC HỒ
Bác Hồ
+ Sinh năm: 19/5/1890
+ Mất năm: 02/09/1969
+ Quê quán: Kim Liên - huyện Nam Đàn – Tỉnh Nghệ An
+ Thân sinh: Nguyễn Sinh Sắc ( lấy tên Nguyễn Sinh Huy)
Làm thường dân và sông bằng nghề dạy học và làm thuốc
+ Thân mẫu: Hoàng Thị Loan
Là con trong nhà nho yêu nước làm nghề nông và dệt vải
Các tên của Bác
+ Nguyễn Sinh Cung
+ Nguyễn Tất Thành
+ Văn Ba
+ Nguyễn Ái Quốc
+ Chen Vang
+ Li Nốp
+ Lý Thụy ..
Hoạt động sự nghiệp của Bác
- Sinh ngày 19/05/1890
- Năm 1911 người rời tổ quốc sang Phương Tây tìm đường cứu nước
- Từ tháng 7/1928 đến tháng 5/1929 người hoạt động trong phong trào vận
động Đảng Việt kiều yêu nước tại Thái lan tiếp tục chuẩn bị cho sự ra đời đảng
CSVN. Người chủ trì hội nghị thành lập đảng họp tại Cửu Long, gần Hương
Cảng, Trung Quốc. Thành lập đảng ngày 3/2/19309.
- Ngày 28/1/1941 người về nước sau 30 năm xa quê.
- Tháng 8/1942 lấy tên là Hồ Chí Minh
- Người bị quân tưởng Giới Thạch bắt tù 13 tháng trong thời gian bị tù người đã
viết nhật ký trong tù “ Ngục trung nhật ký” với 133 bài thơ chữ hán.
- Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử người đã đọc bản tuyên ngôn
đọc lập tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Người trở
thành vị chủ tịch đầu tiên của nước ta.
- Người lãnh đạo cách mạng chống pháp và chống mỹ.
- 2/9/1969 người từ trần thọ 79 tuổi.
tìm hiểu về Bác Hồ - Người đăng: ngoclan200586
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
tìm hiểu về Bác Hồ 9 10 407