Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về nghi lễ tang ma của dân tộc Cao Lan huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

Được đăng lên bởi Thùy Ninh Cassiopeia
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 848 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đề tài “ Tìm hiểu về nghi lễ tang ma của dân tộc Cao Lan, huyện Sơn Dương,
tỉnh Tuyên Quang”
MỞ ĐẦU
Người xưa, để làm nhẹ bớt nỗi đau thường quan niệm “sống gửi, thác về”,
sống chỉ là một thời gian ngắn ngủi so với cái chết và quả thực con người được
sinh ra, chết đi đó là tuân theo quy luật của tạo hóa và tang ma là một trong những
nghi lễ quan trọng trong chu kỳ đời người. Thông qua các nghi thức và nghi lễ của
đám tang chúng ta có thể nhận biết phần nào bản sắc văn hóa tộc người, hiểu được
thế giới quan, nhân sinh quan bản địa, quan niệm về sự sống cái chết, lịch sử di cư,
quan hệ ứng xử xã hội của mỗi tộc người cụ thể.
Cao Lan là một cộng đồng dân tộc có truyền thống văn hóa đậm đặc và giàu
bản sắc, nhất là trong các sinh hoạt tín ngưỡng dân gian. Tang ma của dân tộc Cao
Lan là một trong những biểu hiện sinh động về đời sống tín ngưỡng của đồng bào,
các quan niệm về thế giới tâm linh, thế giới của con người sau khi chết.
Sơn Dương, Tuyên Quang được xem là mảnh đất tụ cư lâu đời của dân tộc
Cao Lan, tại nơi đây họ vẫn gìn giữ gần như nguyên sơ cái hồn cốt văn hóa của dân
tộc mình, trong đó phải kể đến nghi lễ tang ma.
Lễ tang của người Cao Lan huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là một
hiện tượng văn hóa đặc sắc bao gồm nhiều nghi lễ khác nhau phản ánh các quan
niệm về lịch sử xã hội, về cộng đồng dân tộc. Mỗi một đám tang như một câu
chuyện kể về toàn bộ lịch sử và đời sống văn hóa của họ. Câu chuyện này cứ kéo
dài mãi cho đến khi họ hoàn thành hết mọi thủ tục trong lễ ma tươi và ma khô theo
phong tục của tang lễ truyền thống, tang ma người Cao Lan thể hiện mối giao hòa
giữa Đạo giáo với Phật giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của cộng đồng dân tộc.
Nó tích hợp rất nhiều giá trị văn hóa độc đáo.

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ DÂN TỘC CAO LAN HUYỆN SƠN DƯƠNG,
TỈNH TUYÊN QUANG
1.1. Sơn Dương - Tuyên Quang mảnh đất và con người
1.1.1 Đặc điểm tự nhiên
Sơn Dương là huyện miền núi nằm ở phía nam tỉnh Tuyên Quang, đi từ thị
xã Tuyên Quang dọc theo quốc lộ 37 khoảng 30 km. Trước năm 1976 Sơn Dương
thuộc tỉnh Hà Giang, sau năm 1976 Hà Giang và Tuyên Quang nhập thành Hà
Tuyên, lúc này Sơn Dương trở thành thành huyện trực thuộc tỉnh Tuyên Quang.
Phía đông Sơn Dương giáp với tỉnh Thái Nguyên, phía tây giáp tỉnh Phú
Thọ, phía nam giáp tỉnh Vĩnh Phúc, phía bắc giáp huyện Yên Sơn. Sơn Dương có
tổng diện tích tự nhiên là 789,25 km2. Địa hình Sơn Dương có đặc thù của vùng
chuyển tiếp giữa trung du và miền núi, rừng núi chiếm ¾ diện tích đất tự nhiên, địa
hình chia thành 2 vù...
Đề tài “ Tìm hiểu về nghi lễ tang ma của dân tộc Cao Lan, huyện Sơn Dương,
tỉnh Tuyên Quang”
MỞ ĐẦU
Người xưa, để làm nhẹ bớt nỗi đau thường quan niệm sống gửi, thác về”,
sống ch một thời gian ngắn ngủi so với cái chết quả thực con người được
sinh ra, chết đi đó là tuân theo quy luật của tạo hóatang mamột trong những
nghi lễ quan trọng trong chu kỳ đời người. Thông qua các nghi thứcnghi lễ của
đám tang chúng tathể nhận biết phần nào bản sắc văn hóa tộc người, hiểu được
thế giới quan, nhân sinh quan bản địa, quan niệm về sự sống cái chết, lịch sử di cư,
quan hệ ứng xử xã hội của mỗi tộc người cụ thể.
Cao Lan là một cộng đồng dân tộc có truyền thống văn hóa đậm đặcgiàu
bản sắc, nhất trong các sinh hoạt tín ngưỡng dân gian. Tang ma của dân tộc Cao
Lan một trong những biểu hiện sinh động về đời sống tín ngưỡng của đồng bào,
các quan niệm về thế giới tâm linh, thế giới của con người sau khi chết.
Sơn Dương, Tuyên Quang được xem mảnh đất tụ lâu đời của dân tộc
Cao Lan, tại nơi đây họ vẫn gìn giữ gần như nguyên sơ cái hồn cốt văn hóa của dân
tộc mình, trong đó phải kể đến nghi lễ tang ma.
Lễ tang của người Cao Lan huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang một
hiện ợng văn hóa đặc sắc bao gồm nhiều nghi lễ khác nhau phản ánh các quan
niệm về lịch sử hội, về cộng đồng dân tộc. Mỗi một đám tang như một câu
chuyện kể về toàn bộ lịch sử đời sống văn hóa của họ. Câu chuyện này cứ kéo
dài mãi cho đến khi họ hoàn thành hết mọi thủ tục trong lễ ma tươi và ma khô theo
phong tục của tang lễ truyền thống, tang ma người Cao Lan thể hiện mối giao hòa
giữa Đạo giáo với Phật giáo tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của cộng đồng dân tộc.
Nó tích hợp rất nhiều giá trị văn hóa độc đáo.
Tìm hiểu về nghi lễ tang ma của dân tộc Cao Lan huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về nghi lễ tang ma của dân tộc Cao Lan huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang - Người đăng: Thùy Ninh Cassiopeia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Tìm hiểu về nghi lễ tang ma của dân tộc Cao Lan huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang 9 10 842