Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về quốc gia cổ Phù Nam

Được đăng lên bởi Thu Hằng
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 733 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tìm hiểu về quốc gia cổ Phù Nam

Lớp 10C1- Tổ 3

BẢN ĐỒ: PHÙ NAM VÀ CÁC QUỐC GIA LÁNG GIỀNG.

1

Tìm hiểu về quốc gia cổ Phù Nam

Lớp 10C1- Tổ 3

NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ KHÁI QUÁT VỀ VƯƠNG QUỐC
CỔ PHÙ NAM
I. Cơ sở hình thành của vương quốc cổ Phù Nam
1. Sự phát triển liên tục của các nền văn hóa cổ đại trên vùng đất Nam Bộ
Việt Nam
Sau khi sự nghiệp thống nhất đất nước hoàn thành, công cuộc khai quật khu di
tích văn hóa Óc Eo được tiếp tục tiến hành. Qua các cuộc khai quật này, không gian
văn hóa Óc Eo đã được mở rộng khỏi phạm vi cánh đồng Óc Eo và sườn núi Ba Thê
thành một dải suốt từ Đồng Nai thuộc Đông Nam Bộ tới tận đồng bằng song Cửu
Long. Quan điểm ban đầu của người Pháp cho đây là văn hóa ngoại nhập, tiếp thu từ
Ấn Độ hay Mã Lai cổ đại. Tuy nhiên, những lớp văn hóa Tiền Óc Eo được tìm thấy
đã chứng tỏ sự phát triển nội tại hay là tính bản địa của nền văn hóa này.
Giáo sư Hà Văn Tấn khi nghiên cứu về văn hóa Óc Eo đã cho rằng có một hay
những con đường khác nhau tiến lên văn hóa Óc Eo từ di chỉ thời đại đồ sắt ở Nam
Bộ. Điều đó có nghĩa là có thể tìm thấy được cội nguồn văn hóa Óc Eo từ bản địa.
GS Trần Quốc Vượng khi trình bày về văn hóa Đồng Nai trong cuốn Cơ sở văn hóa
Việt Nam có đưa ra ý kiến cho rằng: Văn hóa Đồng Nai khi phát triển đến giai đoạn
cuối thì kim khí đã chiếm vị trí quan trọng và giữ vai trò chủ đạo trong đời sống kinh
tế, trên cơ sở đó tạo ra những tiền đề vững chắc cho sự ra đời của một nhà nước đầu
cồn nguyên. Tiếp nối ý kiến này, GS Lương Ninh trong cuốn Vương quốc Phù Nam,
Lịch sử và văn hóa khi trình bày về nền văn hóa Đồng Nai, tác giả đưa ra những căn
cứ khảo cổ cho rằng nền văn hóa Đồng Nai có nhiều khả năng liên hệ với văn hóa
Óc Eo: Gần địa điểm núi Ba Thê, nơi có di chỉ Óc Eo, chỉ cách khoảng 70km đường
chim bay, có tìm thấy những di chỉ có niên đại từ khoảng thế kỷ VI – VII TCN đến
khoảng thế kỷ VII – VIII đầu CN.

2

Tìm hiểu về quốc gia cổ Phù Nam

Lớp 10C1- Tổ 3

Như vậy, có thể khẳng định, văn hóa Đồng Nai đã tạo điều kiện cho sự phát
triển tiếp tục của văn hóa Óc Eo ở vùng Nam Bộ sau này và đóng góp quan trọng,
đặt cơ sở cho sự ra đời của vương quốc Phù Nam.
Văn hóa Đồng Nai tồn tại cách ngày nay 7000 năm, thuộc thời đại kim khí từ
thời kỳ đồ đồng đến sơ kỳ đồ sắt. Văn hóa Đồng Nai là sự tích hợp của nhiều tiểu
văn hóa khác nhau, bao gồm 5 tiểu vùng:
Vùng đồi đá phiến và badan đỏ đất đỏ thuộc Đồng Nai có những di tích về cư
trú, mộ tang, xưởng diện tích lớn, tầng văn hóa dày. Đây là vùng phá sinh...
Tìm hiểu về quốc gia cổ Phù Nam Lớp 10C1- Tổ 3
BẢN ĐỒ: PHÙ NAM VÀ CÁC QUỐC GIA LÁNG GIỀNG.
1
Tìm hiểu về quốc gia cổ Phù Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về quốc gia cổ Phù Nam - Người đăng: Thu Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Tìm hiểu về quốc gia cổ Phù Nam 9 10 205