Ktl-icon-tai-lieu

tinh thần độc lập tự chủ của đảng

Được đăng lên bởi hongdiep96dt14svl02
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi. Song, đất
nước Việt Nam bị chia thành hai miền với hai chế độ chính trị khác
nhau. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, hòa bình đã vãn hồi.
Miền Nam do Mỹ và bè lũ tay sai Ngô Đình Diệm thống trị, chúng tiến
hành cuộc “chiến tranh đơn phương”, đánh phá quyết liệt phong trào
cách mạng miền Nam. Hiệp định Giơnevơ bị Mỹ, Diệm phá hoại triệt
để. Tình cảnh đồng bào miền Nam như “cá chậu, chim lồng”, cuộc
sống cực kỳ khó khăn và căng thẳng. Một câu hỏi lớn đặt ra cho Đảng
ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta là cách mạng Việt Nam ở
miền Bắc và miền Nam tiến lên bằng con đường nào? Miền Bắc có
xây dựng xã hội chủ nghĩa không và xây dựng bằng cách nào trong
khi chiến tranh đang rình rập ở phía nam vĩ tuyến 17? Còn miền Nam
có tiếp tục cuộc đấu tranh để giải phóng nửa nước còn lại, hay dừng
lại “trường kỳ mai phục”, “chờ đợi thời cơ”, xây dựng miền Bắc mạnh
lên sẽ thu hút miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà, theo lời
khuyên của Trung Quốc, Liên Xô?, v.v.. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí
Minh cho rằng bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào, cách mạng Việt Nam
ở miền Nam và miền Bắc cũng phải tiến lên, không được dừng lại;
nhưng phải có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, phù
hợp với hoàn cảnh, sát đúng với tình hình trong nước và quốc tế.
Hiện nay ở miền Nam nếu dùng bạo lực quân sự, liệu có xảy ra chiến
tranh lớn không? Liên Xô, Trung Quốc và thế giới có ủng hộ không?
Nhân dân ta có sẵn sàng chấp nhận chiến tranh không? Nếu dùng
phương pháp đấu tranh chính trị như những năm đầu sau năm 1954,
liệu ta có buộc được Mỹ - Diệm thi hành Hiệp định Giơnevơ không?
Trong thời đại thế giới đã chia ra làm hai phe đối kháng, mọi cuộc
chiến tranh đều dính đến liên minh giữa các nước, đánh Mỹ mà không
có đồng minh, không được phe xã hội chủ nghĩa và nhân dân thế giới
đồng tình ủng hộ, nhất là Liên Xô, Trung Quốc thì cách mạng sẽ gặp
muôn vàn khó khăn, thậm chí thất bại. Bao nhiêu câu hỏi mang tầm
chiến lược có quan hệ sống còn đối với dân tộc, Tổ quốc, Chủ tịch Hồ
Chí Minh và Đảng của Người cùng nhân dân phải tìm lời giải đáp,
trong đó trách nhiệm nặng nề nhất, trước tiên thuộc về Chủ tịch Hồ

Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, Quân ủy
Trung ương. Phải sau bốn năm cuộc đấu tranh thi hành Hiệp định
Giơnevơ của nhân dân ta trải qua một chặng đường cách mạng đầy
sóng gió với bao mất mát, hy sinh, đau thương và vấp váp, cùng
những biến động thăng trầm của tình hình chính trị thế giới và chính
sách đối ...
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi. Song, đất
nước Việt Nam bị chia thành hai miền với hai chế độ chính trị khác
nhau. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, hòa nh đã vãn hồi.
Miền Nam do Mỹ tay sai Ngô Đình Diệm thống trị, chúng tiến
hành cuộc “chiến tranh đơn phương”, đánh phá quyết liệt phong trào
cách mạng miền Nam. Hiệp định Giơnevơ b Mỹ, Diệm phá hoại triệt
để. Tình cảnh đồng bào miền Nam như “cá chậu, chim lồng”, cuộc
sống cực kỳ khó khăn và căng thẳng. Một câu hỏi lớn đặt ra cho Đảng
ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dân ta cách mạng Việt Nam
miền Bắc miền Nam tiến lên bằng con đường nào? Miền Bắc
xây dựng hội chủ nghĩa không xây dựng bằng cách nào trong
khi chiến tranh đang rình rập phía nam tuyến 17? Còn miền Nam
tiếp tục cuộc đấu tranh để giải phóng nửa nước còn lại, hay dừng
lại “trường kỳ mai phục”, “chờ đợi thời cơ”, xây dựng miền Bắc mạnh
lên s thu hút miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà, theo lời
khuyên của Trung Quốc, Liên Xô?, v.v.. Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí
Minh cho rằng bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào, cách mạng Việt Nam
miền Nam miền Bắc cũng phải tiến lên, không được dừng lại;
nhưng phải đường lối phương pháp cách mạng đúng đắn, phù
hợp với hoàn cảnh, sát đúng với tình hình trong nước quốc tế.
Hiện nay miền Nam nếu dùng bạo lực quân sự, liệu xảy ra chiến
tranh lớn không? Liên Xô, Trung Quốc thế giới ủng hộ không?
Nhân n ta sẵn sàng chấp nhận chiến tranh không? Nếu dùng
phương pháp đấu tranh chính trị như những năm đầu sau năm 1954,
liệu ta buộc được Mỹ - Diệm thi hành Hiệp định Giơnevơ không?
Trong thời đại thế giới đã chia ra làm hai phe đối kháng, mọi cuộc
chiến tranh đều dính đến liên minh giữa các nước, đánh Mỹ mà không
đồng minh, không được phe xã hội chủ nghĩa nhân dân thế giới
đồng nh ủng hộ, nhất Liên Xô, Trung Quốc thì cách mạng sẽ gặp
muôn vàn khó khăn, thậm chí thất bại. Bao nhiêu câu hỏi mang tầm
chiến lược có quan hệ sống còn đối với dân tộc, Tổ quốc, Chủ tịch Hồ
Chí Minh Đảng của Người cùng nhân dân phải tìm lời giải đáp,
trong đó trách nhiệm nặng nề nhất, trước tiên thuộc về Chủ tịch Hồ
tinh thần độc lập tự chủ của đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tinh thần độc lập tự chủ của đảng - Người đăng: hongdiep96dt14svl02
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
tinh thần độc lập tự chủ của đảng 9 10 310