Ktl-icon-tai-lieu

Tình trạng nợ công của Hi lạp và bài học cho các nước đang phát triển

Được đăng lên bởi Mưa Nhạt Nhòa
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2958 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay, tất cả các quốc gia trên thế giới đều đang duy trì một mức nợ nước
ngoài nhất định. Thế nhưng, nợ công vượt quá cao so với mức an toàn ở những
nền kinh tế phát triển, đang trở thành chủ đề nóng hiện nay bởi đó là yếu tố có
nguy cơ đe dọa những dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, làm người ta lo
ngại tới viễn cảnh nền kinh tế một lần nữa lại rơi vào tình trạng suy giảm.
Tình trạng khủng hoảng nợ công tại châu Âu lại khiến nỗi lo sợ vỡ nợ như vết
dầu loang lan nhanh ra hầu khắp các khu vực. Hy Lạp là nước có mức nợ công
thuộc loại nhiều nhất tại châu Âu so với quy mô nền kinh tế và được ví như "một
con bệnh đang trong thời kỳ nguy kịch". Mức độ tín nhiệm tài chính của Hy Lạp
đã bị tụt xuống hạng BBB - đồng nghĩa với khả năng đi vay tiền từ bên ngoài trở
nên khó khăn. Cuộc khủng hoảng nợ công của Hy Lạp từ năm 2009 tới nay đã làm
rung động thị trường tài chính châu Âu và toàn cầu. Khủng hoảng nợ công ảnh
hưởng đến không chỉ một vài nước trong khu vực châu Âu (Ireland, Tây Ban Nha,
Bồ Đào Nha…) mà liên quan đến hầu hết các nền kinh tế thế giới. Vậy vì đâu mà
Hy Lạp từ một nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất Châu Âu lại rơi vào
khủng hoảng? Bài viết của em xin đi phân tích nguyên nhân nào dẫn đến nợ công
gia tăng ở Hy Lạp, thực trạng vấn đề nợ công và từ đó các nước trên thế giới, đặc
biệt là các nước đang phát triển sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm gì cho nước
mình? Vì vậy em xin phép được lấy tên chủ đề bài viết là “Khủng hoảng nợ công
Hy Lạp và bài học cho các nước đang phát triển”
2. Nợ công là gì?
Một cách khái quát nhất, có thể hiểu nợ chính phủ, nợ công hoặc nợ quốc gia là
tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa
phương đi vay nhằm tài trợ cho các khoản thâm hụt ngân sách, vì thế, nợ chính
phủ, nói cách khác, là thâm hụt ngân sách luỹ kế tính đến một thời điểm nào đó.
Để dễ hình dung quy mô của nợ chính phủ, người ta thường đo xem khoản nợ này
bằng bao nhiêu phần trăm so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Nợ chính phủ thường được phân thành: Nợ trong nước (các khoản vay từ người
cho vay trong nước) và nợ nước ngoài (các khoản vay từ người cho vay ngoài
nước). Việc đi vay của chính phủ có thể được thực hiện thông qua phát hành trái
phiếu chính phủ để vay từ các tổ chức, cá nhân. Trái phiếu chính phủ phát hành
bằng nội tệ được coi là không có rủi ro tín dụng vì chính phủ vì có thể tăng thuế
thậm chí in thêm tiền để thanh toán cả gốc lẫn lãi khi đáo hạn. So với trái phiếu
...
1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay, tất cả các quốc gia trên thế giới đều đang duy trì một mức nợ nước
ngoài nhất định. Thế nhưng, nợ công vượt quá cao so với mức an toàn ở những
nền kinh tế phát triển, đang trở thành chủ đề nóng hiện nay bởi đó là yếu tố có
nguy cơ đe dọa những dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, làm người ta lo
ngại tới viễn cảnh nền kinh tế một lần nữa lại rơi vào tình trạng suy giảm.
Tình trạng khủng hoảng nợ công tại châu Âu lại khiến nỗi lo sợ vỡ nợ như vết
dầu loang lan nhanh ra hầu khắp các khu vực. Hy Lạp là nước có mức nợ công
thuộc loại nhiều nhất tại châu Âu so với quy mô nền kinh tế và được ví như "một
con bệnh đang trong thời kỳ nguy kịch". Mức độ tín nhiệm tài chính của Hy Lạp
đã bị tụt xuống hạng BBB - đồng nghĩa với khả năng đi vay tiền từ bên ngoài trở
nên khó khăn. Cuộc khủng hoảng nợ công của Hy Lạp từ năm 2009 tới nay đã làm
rung động thị trường tài chính châu Âu và toàn cầu. Khủng hoảng nợ công ảnh
hưởng đến không chỉ một vài nước trong khu vực châu Âu (Ireland, Tây Ban Nha,
Bồ Đào Nha…) mà liên quan đến hầu hết các nền kinh tế thế giới. Vậy vì đâu mà
Hy Lạp từ một nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất Châu Âu lại rơi vào
khủng hoảng? Bài viết của em xin đi phân tích nguyên nhân nào dẫn đến nợ công
gia tăng ở Hy Lạp, thực trạng vấn đề nợ công và từ đó các nước trên thế giới, đặc
biệt là các nước đang phát triển sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm gì cho nước
mình? Vì vậy em xin phép được lấy tên chủ đề bài viết là “Khủng hoảng nợ công
Hy Lạp và bài học cho các nước đang phát triển”
2. Nợ công là gì?
Một cách khái quát nhất, có thể hiểu nợ chính phủ, nợ công hoặc nợ quốc gia là
tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa
phương đi vay nhằm tài trợ cho các khoản thâm hụt ngân sách, vì thế, nợ chính
phủ, nói cách khác, là thâm hụt ngân sách luỹ kế tính đến một thời điểm nào đó.
Để dễ hình dung quy mô của nợ chính phủ, người ta thường đo xem khoản nợ này
bằng bao nhiêu phần trăm so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Nợ chính phủ thường được phân thành: Nợ trong nước (các khoản vay từ người
cho vay trong nước) và nợ nước ngoài (các khoản vay từ người cho vay ngoài
nước). Việc đi vay của chính phủ có thể được thực hiện thông qua phát hành trái
phiếu chính phủ để vay từ các tổ chức, cá nhân. Trái phiếu chính phủ phát hành
bằng nội tệ được coi là không có rủi ro tín dụng vì chính phủ vì có thể tăng thuế
thậm chí in thêm tiền để thanh toán cả gốc lẫn lãi khi đáo hạn. So với trái phiếu
chính phủ phát hành bằng nội tệ, trái phiếu chính phủ phát hành bằng ngoại tệ
(thường là các ngoại tệ mạnh có cầu lớn) có rủi ro tín dụng cao hơn vì chính phủ
1
Tình trạng nợ công của Hi lạp và bài học cho các nước đang phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình trạng nợ công của Hi lạp và bài học cho các nước đang phát triển - Người đăng: Mưa Nhạt Nhòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tình trạng nợ công của Hi lạp và bài học cho các nước đang phát triển 9 10 432