Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp bắc trung bộ

Được đăng lên bởi comay12345678
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔ CHỨC LÃNH THỔ DU LỊCH VUNG BẮC TRUNG BỘ

MỞ ĐẦU
Ngày nay, trên toàn thế giới du lịch đã và đang trở thành nhu cầu không thể thiếu trong
đời sống văn hoá xã hội và phát triển mạnh mẽ với tư cách như là một ngành kinh tế quan
trọng ở nhiều nước trên thế giới, nó được coi là một ngành “công nghiệp không khói”.
Du lịch còn là “giấy thông hành của hoà bình”, góp phần khai thác, bảo tồn các di sản
văn hoá và dân tộc, bảo vệ và tôn tạo môi trường thiên nhiên xã hội. Vì thế các nước trên
thế giới rất chú trọng đầu tư phát triển du lịch, nhằm thúc đẩy kinh tế tiến lên.
NỘI DUNG
I.
II.
-

-

Khái niệm
Các nguồn lực phát triển ngành du lịch vùng Bắc Trung Bộ
1. Vị trí địa lí

Vùng Bắc Trung Bộ bao gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên
Huế.
Diện tích: khoảng 51.513.000 km 2 chiếm 16% diện tích cả nước. Dân số năm 2013 là khoảng gần triệu
người, chiếm khoảng 11.5 % tổng dân số.
Có thể nói Bắc Trung Bộ là vùng có vị trí địa lý hết sức đặc biệt. Đây chính là cầu nối giữa vùng Bắc Bộ và
vùng phía Nam, giữa nước bạn Lào với biển Đông rộng lớn. Lại có các tuyến giao thông huyết mạch chạy
qua nên vùng có điều kiện thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế nói chung và du lịch nói riêng.
Đây là vùng mà tất cả các tỉnh đều giáp biển. Đây là lợi thế mà không phải vùng nào cũng có được.
2. Tài nguyên du lịch
2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên
2.1.1. Địa hình
Có thể coi Bắc Trung Bộ là sự thu nhỏ của địa hình Việt Nam. Địa hình của vùng Bắc Trung Bộ tương đối
đa dạng bao gồm cả khu vực núi đồi, đồng bằng, biển và đảo. Sự đa dạng của địa hình, bờ biển dài, đẹp
với các dãy núi gần biển tạo cho vùng một tiềm năng du lịch phong phú với các loại hình du lịch núi, biển
thích hợp cho việc tham quan nghiên cứu và nghỉ dưỡng.
a. Địa hình núi
Bao gồmTrường Sơn Bắc, Đèo Ngang, Đèo Hải Vân. Đại bộ phận là núi thấp kéo dì từ Tây Nghệ An tạo
thành một dải hẹp chạy dọc biên giới Viêt – Lào. Với các đỉnh cao trên 1000m như động Ngài (1744m),
núi Mạng (1708m). Địa hình tương đối dốc có hệ thống đèo dạng yên ngựa và có nhiều nhánh núi đâm
ngang ra biển như dãy Hoành Sơn với đèo Ngang, dãy núi Thày với đèo Lý Hòa (Hà Tĩnh), dãy Bạch Mã
với đèo Hải Vân. Với địa hình hiểm trở và khá độc đáo như vậy thuận lợi cho việc phát triển các loại hình

du lịch như tổ chức du lịch thể thao mùa đông, leo núi, mạo hiểm và du lịch sinh thái và có giá trị trong
việc thu hút du khách.
 Hình ảnh
b. Địa hình đồng bằng ven biển
Vùng BTB gồm nhiều đồng bằng nhỏ hẹp kéo dài theo ...
TỔ CHỨC LÃNH THỔ DU LỊCH VUNG BẮC TRUNG BỘ
MỞ ĐẦU
Ngày nay, trên toàn thế giới du lịch đã đang trở thành nhu cầu không thể thiếu trong
đời sống văn hoá xã hội và phát triển mạnh mẽ với tư cách như là một ngành kinh tế quan
trọng nhiều nước trên thế giới, được coi một ngành “công nghiệp không khói”.
Du lịch còn “giấy thông hành của hoà bình”, góp phần khai thác, bảo tồn các di sản
văn hoá và dân tộc, bảo vvà tôn tạo môi trường thiên nhiên xã hội. Vì thế các nước trên
thế giới rất chú trọng đầu tư phát triển du lịch, nhằm thúc đẩy kinh tế tiến lên.
NỘI DUNG
 Khái niệm
 Các nguồn lực phát triển ngành du lịch vùng Bắc Trung Bộ
 Vị trí địa lí
 !"#$%#$&'()
*
+(,-$../000-
1
(*23(,$45+678910/:!-$;(
4<((*-$.2=3678
>?(:!@@&AB&:C*7DBE(F6GA:!;8((H@@!
@IA(H45JK!@5((?FL:5KJ(MG*(LG*JJG
N)@B(O-(P:Q((:4IM(?-(*(@!3:&(()
F6G:!@!R$MBO(MI(?F6G:!:Q(*!-LI$(@!SB4Q
2. Tài nguyên du lịch
2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên
2.1.1. Địa hình
>?(:!7TUVB&%(F&%V@4WB8(
B3J$-@TX(B(BY(?@!B$ZTB3JVB&%<(?3!(B[I
@5(M3\GX(;(?J@]O93:&IIX@5(M:J(%3:&X((?
AQI@(N()D@!34^
 Địa hình núi
4<ZWF_F_$(6FJ(IP:!X(RI-`3%'6G J
!3$([IJG3a()(5(()bK!5(MB)0004B!(cdeef
X(gJcd0hfF&%4WB8(388B_3JG)T@!(OMX(B6
(?43\G!ZW@5(B_3\GX(!G@5(B_KCic!"f3\GJg\
@5(B_$(65(B&%(?j@!-MBBM4@PGP:Q(@(IM(?M:J(%
Tổ chức lãnh thổ công nghiệp bắc trung bộ - Trang 2
Tổ chức lãnh thổ công nghiệp bắc trung bộ - Người đăng: comay12345678
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tổ chức lãnh thổ công nghiệp bắc trung bộ 9 10 563