Ktl-icon-tai-lieu

Tôi học đoán mệnh theo khoa Tử Bình

Được đăng lên bởi ngocvd
Số trang: 143 trang   |   Lượt xem: 3429 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Hình bià do hoạ sĩ TRẦN VĂN TUÔI ở San Jose (USA) trình bày
(2003)

Vài nét về tác giả

Trúc Lâm Tử
NGUYỄN Cư Trinh
- Sinh năm 1949 tại Quảng ngãi ;
- Cựu học sinh trường TRẦN quốc Tuấn - Quảng ngãi ;
-Tốt nghiệp QGHC Saigon – 1972
- Cao đẳng kế toán (DECS) - Paris
- Kỹ sư tư vấn tin học quản trị - Paris
- Hiện định cư tại Paris – Pháp từ 1979

***

Lời cảm tạ :
- Quyển sách này và bộ “Tôi học Bói Dịch” sắp hoàn thành, và các bộ chương trình
điện toán cuả tôi sẽ không thể nào thực hiện được nếu không có sự giúp đỡ cuả
Isabelle, người bạn đời cuả tôi, đã lo lắng mọi việc trong gia đình, để tôi có toàn thì
giờ và tâm trí làm việc. Xin chân thành cảm ơn Isabelle.
- Cảm ơn hoạ sĩ Trần văn Tuôi đã dành nhiều thì giờ thực hiện các bià sách rất mỹ
thuật và công phu.

LỜI NÓI ÐẦU
Ngày xưa, thời còn bé, tôi rất mê đọc Tây du ký. Mê chuyện ly kỳ hấp dẫn, mê
chuyện phép tắc, biến hoá, trừ yêu tinh của Tôn Hành Giả, chê sự ngu si của thầy
Huyền Trang (Tam Tạng) v..v.. Tôi còn nhớ chuyện Thầy trò Ðường Tăng khi vượt
qua sông Hoàng Hà, Ðường Tăng xác phàm không thể qua sông được. May nhờ có
một con rùa lớn đã tu luyện trên ngàn năm nổi lên, chở giúp Ðường Tăng qua sông.
Ðến giữa sông, nó khẩn khoản nhờ Tam Tạng khi gặp Phật tổ thỉnh kinh thì nhớ xin
giùm Phật tổ cho nó được thành người, để nó khỏi uổng công tu luyện cả ngàn năm.
Tam Tạng hứa lời…
Chuyện thỉnh kinh kéo dài cả 14 năm !
Ngày kia, họ thỉnh được kinh trở về, phải băng qua bến sông cũ. Ruà thiêng lại trồi
lên, chở Tam Tạng qua sông. Ðến giữa sông, nó ngóc đầu hỏi Tam Tạng có xin
giùm Phật tổ cho nó biến thành người không. Tam Tạng đã quên mất… Rùa tức
giận, bèn lặn tuốt.
Tam Tạng chết đuối, xác nổi lềnh bềnh… Hồn Tam Tạng và 3 đồ đệ nhìn xác một
thầy chùa trôi, sao giống Tam Tạng quá. Kinh sách thì ngấm nước , họ mở ra chỉ còn
giấy trắng, uổng công lặn lội 14 năm, với bao vào sinh ra tử !
……..
Mãi về sau, tình cờ tôi đọc Hồ Hữu Tường viết về Tây du ký, mới được mở mắt . Ðại
khái ông giải thích : Tam Tạng chết trôi, nhưng đó chỉ là xác phàm đã chết, còn một
đức Phật đã sinh. Kinh sách ư ? Nó đã thành giấy trắng, thì có sao đâu. Nó bằng chữ
Phạn, người Trung hoa có hiểu chữ Phạn không ? có chăng chỉ một mình Huyền
Trang. Nhưng Huyền Trang nay đã thành Phật rồi, việc gì phải dựa vào kinh sách
nữa . Hãy nói, giảng Phật pháp cho đồng bào anh bằng chính ngôn ngữ, văn tự của

nước anh.
Hay ! Tôi cảm ơn Hồ Hữu Tường .
Nay, có vẻ khiên cưỡng khi ví chuyện viết « Tôi học đoán mệnh theo khoa Tử
Bình » với chuyện kinh ...
Hình bià do hoạ sĩ TRẦN VĂN TUÔI ở San Jose (USA) trình bày
(2003)
Tôi học đoán mệnh theo khoa Tử Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tôi học đoán mệnh theo khoa Tử Bình - Người đăng: ngocvd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
143 Vietnamese
Tôi học đoán mệnh theo khoa Tử Bình 9 10 922