Ktl-icon-tai-lieu

TỘI PHẠM HỌC

Được đăng lên bởi Manh Cuong Nguyen
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 526 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TỘI PHẠM HỌC
TÀI LIỆU THAM KHẢO: Nguyễn Thị Bích Mai
- Tập Bài Giảng Tội Phạm Học – Trường Đại Học Luật Tp.HCM => 70%
- Thi đề đóng
o Time thi 60’, ko sử dụng tài liệu.
o Câu hỏi tự luận: 4 điểm – Nhận định: 6 điểm (1 câu chỉ dành 5 phút, có cơ sở pháp
lý rõ ràng là ok)
- Giáo trình của giảng viên
- Bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Tội phạm học.

BÀI 1_ KHÁI NIỆM TỘI PHẠM HỌC
I_ ĐỊNH NGHĨA TỘI PHẠM HỌC (do người Ý là Grandfedo lần đầu tiên đưa ra 1785)
1. Định nghĩa:
- Là 1 ngành khoa học xã hội pháp lý, nghiên cứu nguyên nhân & đk hình thành t phạm,
nhân thân người p tội & phòng ngừa tội phạm.
- Tính chất
o Xã hội pháp lý
 Ngành khoa học pháp lý
 Ngành xã hội học.
 Tâm lý học
 Logic học
 Văn hóa học
o Có 4 đối tượng nghiên cứu:
 Tình hình tội phạm
 Nguyên nhân & đk hình thành t phạm
 Nhân thân người phạm tội
Page 1

 Phòng ngừa tội phạm
2. ….
II_ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1. Tình hình tội phạm
2. Nguyên nhân & đk tình hình tội phạm
3. Nhân thân người phạm tội
4. Phòng ngừa tội phạm
a) Nạn nhân học
- Nạn nhân học là . . .(trang 13)
- Người bị hại là 1 con người cụ thể, người trực tiếp chịu ảnh hưởng từ hành vi phạm tội
gây ra.
- Tại sao tôi là đối tượng của kẻ phạm tội? Và cũng có trường hợp nạn nhân là nguyên
nhân?
b) Hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm
- Tội phạm quốc tế gây thiệt hại rất lớn cho nhiều quốc gia như: rửa tiền, ma túy, buôn
người, buôn vũ khí, khủng bố, mafia (thao túng chính quyền, điều khiển kinh tế, như con
bạch tuộc vươn nhiều vòi thao túng nhiều lĩnh vực), hacker, tin tặc . . .
- Đối với Luật Hình Sự thì áp dụng tương trợ tư pháp theo quy định của luật quốc tế …
trang 14
- Interpol là 1 tchức quốc tế nhằm .... đối với các tội phạm quốc tế.
c) Tội phạm học nước ngoài
d) Lịch sử tội phạm học
III_ PHƯƠNG PHÁP LUẬN & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Phương pháp luận
- Là pp có vai trò chỉ đạo định hướng trong việc nghiên cứu (trang 15).
- Pp luận của Việt Nam là CN Mác _ Lê Nin, lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng & chủ
nghĩa duy vật lịch sử làm pp luận.
2. Phương pháp nghiên cứu
Page 2

- dLà phương pháp, cách thức giải quyết vấn đề khác nhau của từng người. Chất lượng
nghiên cứu phụ thuộc vào phương pháp nghiên cứu, dẫn đến kết quả nghiên cứu sẽ khác
nhau.
- Tính chất, vai trò của ppnc sẽ quyết định đến độ tin cậy, giá trị khoa học của kết quả
nghiên cứu.
- Những phương pháp nghiên cứu (phụ thuộc vào đối tượng nghiên cứu) tội phạm học
được sử dụng: pp mang tính xh (thống kê, điều tra xh học, phỏng vấn, ý kiến của các
chuyên gia) & pp m...
TỘI PHẠM HỌC
TÀI LIỆU THAM KHẢO: Nguyễn Thị Bích Mai
- Tập Bài Giảng Tội Phạm Học – Trường Đại Học Luật Tp.HCM => 70%
- Thi đề đóng
o Time thi 60’, ko sử dụng tài liệu.
o Câu hỏi tự luận: 4 điểm – Nhận định: 6 điểm (1 câu chỉ dành 5 phút, có cơ sở pháp
lý rõ ràng là ok)
- Giáo trình của giảng viên
- Bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Tội phạm học.
BÀI 1_ KHÁI NIỆM TỘI PHẠM HỌC
I_ ĐỊNH NGHĨA TỘI PHẠM HỌC (do người Ý là Grandfedo lần đầu tiên đưa ra 1785)
1. Định nghĩa:
- 1 ngành khoa học xã hội pháp lý, nghiên cứu nguyên nhân & đk hình thành t phạm,
nhân thân người p tội & phòng ngừa tội phạm.
- Tính chất
o Xã hội pháp lý
Ngành khoa học pháp lý
Ngành xã hội học.
Tâm lý học
Logic học
Văn hóa học
o Có 4 đối tượng nghiên cứu:
Tình hình tội phạm
Nguyên nhân & đk hình thành t phạm
Nhân thân người phạm tội
Page 1
TỘI PHẠM HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỘI PHẠM HỌC - Người đăng: Manh Cuong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
TỘI PHẠM HỌC 9 10 348