Ktl-icon-tai-lieu

TÓM LƯỢC GIÁO DỤC HOA KỲ - USA Education In Brief

Được đăng lên bởi Tân Định
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 4456 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TÓM LƯỢC
GIÁO DỤC HOA KỲ
Ấn phẩm của Chương trình Thông tin Quốc tế,
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 9/2008

USA Education in Brief
- -

-2-

NỘI DUNG
Giới thiệu

4

Cơ cấu nền giáo dục Hoa Kỳ

6

Sự lớn mạnh của hệ thống trường công lập

12

Giáo dục cho tất cả mọi người

16

Phấn đấu vì sự ưu việt trong giáo dục

22

Những thách thức trong cải cách trường học

26

Diện mạo đang thay đổi của giáo dục đại học

32

Giáo dục dân chủ

37

Nội dung tiếng Anh của ấn phẩm này có trên Internet tại địa chỉ:
http://www.america.gov/publications/books/education-in-brief.html

-3-

GIỚI THIỆU
Tất cả mọi xã hội đều phải giải quyết các vấn đề cơ bản liên quan tới
bản chất và mục đích của hệ thống giáo dục của họ, song Hoa Kỳ là
quốc gia đầu tiên trên thế giới giải quyết các vấn đề đó trên cơ sở
một nền dân chủ.
Ngay từ rất sớm người Mỹ đã hiểu rằng tương lai của họ – những
người tự do – phụ thuộc vào trí tuệ và sự thông thái của chính họ,
chứ không phải của kẻ thống trị nào đó ở xứ xở xa xôi. Vì lẽ đó, chất
lượng, đặc điểm và chi phí giáo dục vẫn là những mối bận tâm hàng
đầu của Hoa Kỳ kể từ ngày lập quốc.
Các cơ sở giáo dục thuộc tất cả mọi
chủng loại và quy mô, từ các trường
mẫu giáo tới các viện nghiên cứu cao
cấp, xuất hiện ở khắp nơi trên lãnh
thổ Hoa Kỳ. Người ta nhận xét rằng
các trường công lập là cơ quan chính
phủ được người dân biết đến nhiều
nhất ở đất nước này. Cho dù ở địa
phương giàu có hay nghèo khó, ở
nông thôn hay thành thị, các trường
công là đặc điểm chung nhất khắp
mọi nơi trên nước Mỹ.

Các học sinh giỏi quốc tế ở tiểu bang
Washington đang trả lời câu hỏi về
khoa học. (Elizabeth Armstrong/The
Herald/AP Images)

Kể từ khi bắt đầu cách đây hai thế kỷ cho đến ngày nay, các trường
tư và công ở Hoa Kỳ đã tạo nên bản sắc của nước Mỹ. Tất cả mọi sự
kiện làm nên bản sắc Mỹ ngày nay đều bắt nguồn từ các lớp học:
chủng tộc và sự đối xử với các nhóm thiểu số, sự di cư và sự phát
triển của các thành phố, mở rộng lãnh thổ sang phía Tây và tăng
trưởng kinh tế, quyền tự do cá nhân và tính chất của các cộng đồng.
Những câu hỏi căn bản về mục đích và phương pháp giáo dục đã trở
thành các vấn đề quan trọng trong các cuộc tranh luận tại Hoa Kỳ,
từ phong trào “trường công lập” giữa thế kỷ 19 tới các cuộc tranh
luận về tiêu chuẩn học thuật và thi cử hiện nay.
Liệu các trường có nên nhấn mạnh tới các kỹ năng cơ bản – đọc
hiểu, viết và toán – hay mở rộng kiến thức trong lĩnh vực lịch sử,
văn chương và các môn khoa học? Làm thế nào các trường có thể

-4-

đảm bảo tiếp cận...
- -
USA Education in Brief
TÓM LƯỢC
GIÁO DC HOA K
n phm ca Chương trình Thông tin Quc t
ế
,
B Ngoi giao Hoa K, tháng 9/2008
TÓM LƯỢC GIÁO DỤC HOA KỲ - USA Education In Brief - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÓM LƯỢC GIÁO DỤC HOA KỲ - USA Education In Brief - Người đăng: Tân Định
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
TÓM LƯỢC GIÁO DỤC HOA KỲ - USA Education In Brief 9 10 679