Ktl-icon-tai-lieu

Tôn Giáo Học

Được đăng lên bởi tuden001
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2172 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu 1: Phân biệt những điểm tương đồng và khác biệt gữa 3 khái niệm:
tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan?
Trả lời:
- Tín ngưỡng : Là sự tin tưởng, ngưỡng mộ của con người vào một ai đó,
một lực lượng nào đó. Từ sự tin tưởng ấy người ta thờ cúng đối tượng tin, thần
thánh hóa đối tượng ấy.
- Tôn giáo: Là sự thể hiện mối quan hệ, sự phụ thuộc ràng buộc của con
người với lực lượng siêu nhiên thông qua hệ thống tổ chức giáo lý, giáo luật,
niềm tin và hành vi của người theo đạo.
- Mê tín dị đoan: Là sự tin tưởng mù quáng của con người vào một điều gì
đó, một lực lượng nào đó. Từ sự tin tưởng ấy dẫn đến những suy nghĩ và hành
động phản khoa học làm tổn hại đến nhân phẩm, thời gian, tiền bạc, tín mạng của
nhân dân.
* Tương đồng:
Cả 3 khái niệm trên đều có một đặc điểm chung là tin vào những điều
không có thực, có cùng niềm tin của con người vào thế giới vô hình và sùng bái
những lực lượng siêu nhiên.
* Khác biệt:
+ Tín ngưỡng: chính là niềm tin, tin vào một vị thần thánh hoặc thế lực
vô hình nào đó nhưng mức độ tin vừa phải và chỉ xem đó là một chỗ dựa tinh
thần, tín ngưỡng mang tính tự phát, hội nhóm, thần thánh hóa nền thờ cúng nên
dễ dẫn đến mê tín dị đoan.
+ Tôn giáo: là niềm tin vào một trường phái, một giáo phái. Niềm tin này
nhiều hay ít phụ thuộc vào từng người, tục lệ của từng giáo phái, là sự phát triển
cao của tín ngưỡng, là hệ thống của tín ngưỡng, có nội dung và hình thức khá
chặt chẽ như có giáo lý, giáo luật, giáo dân, giáo sĩ, giáo đường…
+ Mê tín dị đoan: là sự tin tưởng một cách mù quáng, mất hết lý trí vào
những chuyện không có thật, không có cơ sở khoa học, những chuyện hoang
đường, những điều nhảm nhí như đồng bóng, xin xăm, bói toán…gây tổn hại đến
sức khỏe và tinh thần cho con người.
Câu 2: Trình bày nội dung các nguồn gốc của tôn giáo theo quan điểm
của chủ nghĩa Mác-Lênin. Ý nghĩa của những nguồn gốc này đối với chính
sách tôn giáo.
Trả lời:
Theo Mác, con người của thế giới hiện thực sáng tạo ra tôn giáo. Con
người còn có thể hiểu theo nghĩa rộng chính là NN và xã hội. Do đó, khi nghiên
cứu nguồn gốc của tôn giáo, Các-Mác lưu ý trên 3 nguồn gốc cơ bản: Nguồn gốc

kinh tế xã hội; Nguồn gốc nhận thức; Nguồn gốc tâm lý. Trong đó nguồn gốc
kinh tế xã hội là nguồn gốc sâu xa của tôn giáo.
1. Nguồn gốc kinh tế xã hội: tôn giáo sơ khai ra đời từ rất sớm (đó là xã
hội công xã nguyên thủy, từ những hạn chế của con người trước thiên nhiên, tôn
giáo chính thức ra đời từ khi xã hội có giai cấp đối kháng.
- Khi xã hội chưa có sự tư hữu - con người ...
Câu 1: Phân biệt những điểm tương đồng khác biệt gữa 3 khái niệm:
tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan?
Trả lời:
- Tín ngưỡng : sự tin tưởng, ngưỡng mộ của con người vào một ai đó,
một lực lượng nào đó. Từ sự tin tưởng ấy người ta thờ cúng đối tượng tin, thần
thánh hóa đối tượng ấy.
- Tôn giáo: sự thể hiện mối quan hệ, s phụ thuộc ràng buộc của con
người với lực lượng siêu nhiên thông qua hệ thống t chức giáo lý, giáo luật,
niềm tin và hành vi của người theo đạo.
- tín dị đoan: sự tin tưởng quáng của con người vào một điều
đó, một lực ợng nào đó. Từ sự tin tưởng y dẫn đến những suy nghĩ hành
động phản khoa học làm tổn hại đến nhân phẩm, thời gian, tiền bạc, tín mạng của
nhân dân.
* Tương đồng:
Cả 3 khái niệm trên đều một đặc điểm chung tin vào những điều
không thực, cùng niềm tin của con người vào thế giới hình sùng bái
những lực lượng siêu nhiên.
* Khác biệt:
+ Tín ngưỡng: chính niềm tin, tin vào một vị thần thánh hoặc thế lực
nh nào đó nhưng mức độ tin vừa phải chỉ xem đó một chỗ dựa tinh
thần, tín ngưỡng mang tính tự phát, hội nhóm, thần thánh hóa nền thờ cúng nên
dễ dẫn đến mê tín dị đoan.
+ Tôn giáo: niềm tin vào một trường phái, một giáo phái. Niềm tin này
nhiều hay ít phụ thuộc vào từng người, tục lệ của từng giáo phái, sự phát triển
cao của tín ngưỡng, hệ thống của tín ngưỡng, nội dung hình thức k
chặt chẽ như có giáo lý, giáo luật, giáo dân, giáo sĩ, giáo đường…
+ tín dị đoan: sự tin tưởng một cách quáng, mất hết lý trí vào
những chuyện không thật, không sở khoa học, những chuyện hoang
đường, những điều nhảm nhí như đồng bóng, xin xăm, bói toán…gây tổn hại đến
sức khỏe và tinh thần cho con người.
Câu 2: Trình bày nội dung các nguồn gốc của tôn giáo theo quan điểm
của chủ nghĩa Mác-Lênin. Ý nghĩa của những nguồn gốc này đối với chính
sách tôn giáo.
Trả lời:
Theo Mác, con người của thế giới hiện thực sáng tạo ra tôn giáo. Con
người còn thể hiểu theo nghĩa rộng chính NN xã hội. Do đó, khi nghiên
cứu nguồn gốc của tôn giáo, Các-Mác lưu ý trên 3 nguồn gốc bản: Nguồn gốc
Tôn Giáo Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tôn Giáo Học - Người đăng: tuden001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tôn Giáo Học 9 10 226